Zamówienia publiczne

Składaj dokumenty przetargowe podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wszystkie podmioty, które chcą wziąć udział w przetargu publicznym i przedstawić swoją ofertę wraz z towarzyszącymi dokumentami, są zobligowane złożyć je w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym.

Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2021 roku każde zamówienie oraz konkurs publiczny, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł (bez podatku VAT), jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie w zamówieniu lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym. Natomiast oferta w postępowaniach o wartości równej lub wyższej niż progi unijne musi zostać opatrzona podpisem kwalifikowanym! Podpisem kwalifikowanym można także podpisać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) czyli standardowy, ujednolicony formularz dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne.

Jak podpisać elektronicznie dokumenty w przetargu publicznym? Wystarczą 3 proste kroki!

1

Przygotuj dokumenty przetargowe

2

Podpisz je kwalifikowanym podpisem elektronicznym

3

Złóż komplet dokumentów w wymaganym terminie

Użyj certyfikatu kwalifikowanego przy składaniu dokumentów przetargowych i zyskaj!

Wygodę

Podpisujesz e-dokumenty bez ograniczeń, zawsze gdy tego potrzebujesz.

Bezpieczeństwo

Chronisz dokumenty przetargowe przed sfałszowaniem i antydatowaniem.

Szybkość

Usprawniasz proces podpisywania dokumentów przetargowych w organizacji.

Komfort

Używasz podpisu kwalifikowanego wprost z Twojego urządzenia.

Zgodność z regulacjami

Korzystasz z rozwiązania zgodnego z polskimi i unijnymi przepisami prawa.

Dostęp 24/7

Możesz wysyłać dokumenty do przetargu w dowolnym miejscu i czasie.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej posiada system informatyczny, który umożliwia instytucjom elektroniczne przesyłanie zestawień transakcji podejrzanych. Do wysyłki rejestru możesz użyć mobilnego e-podpisu SimplySign lub podpisu elektronicznego w zestawie z kartą i czytnikiem.

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat kwalifikowany do podpisywania dokumentów przetargowych.

Jeśli nie masz podpisu kwalifikowanego, możesz go kupić i wygodnie podpisywać dokumenty przetargowe e-podpisem

Kup podpis

Jeśli posiadasz e-podpis, ale kończy się jego ważność, odnów go i podpisuj dokumenty przetargowe elektronicznie

Odnów podpis

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

contact1

Zapytaj naszego konsultanta

Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

Skontakuj się z nami