Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu
s-hero-ekspertyza

Potwierdź bezpieczeństwo swoich dokumentów

Zamów rozmowę
_bulb

Wykonywana przez ekspertów PKI

_looking_glass

Raport z przeprowadzenia ekspertyzy

1 mln+

Wydanych podpisów elektronicznych

20 lat

Doświadczenia

World-icon

Największe centrum certyfikacji w Polsce

Czym jest ekspertyza e-podpisu?

s-hero-czytniki-mobile

Walidacja e-podpisu

Certum, jako ekspert świadczący usługi zaufania, stwierdza czy przesłany przez klienta dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ekspertyzy wykonywane są dla dokumentów dostarczonych przez klienta, które zostały podpisane przy wykorzystaniu certyfikatów wystawianych zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

Dla kogo wykonujemy ekspertyzy e-podpisu?

firmy

Firmy

Świadczymy usługi zarówno na rzecz jednoosobowych działalności, jak i dużych przedsiębiorstw.

administracja

Administracja

Z naszych ekspertyz korzystają przedstawiciele administracji oraz wymiaru sprawiedliwości.

Jak zwalidujesz dokument?

Pewność potwierdzona przez ekspertów

Ekspertyza jest przeprowadzana przez zespół doświadczonych specjalistów Certum, którzy postępują zgodnie z opracowaną przez nas procedurą, realizując sukcesywnie jej kolejne kroki.

docs

Przesyłasz nam dokument lub paczkę dokumentów do zweryfikowania.

zoom

Analizujemy, czy podpis został złożony za pomocą  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego.  Analiza może potrwać od 2 do 14 dni.

docs-2

Odsyłamy poświadczenie, zarówno w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), jak i papierowej.

Czynności sprawdzające

W ramach usługi Ekspertyza w zakresie e-podpisu, Certum wykona szereg czynności sprawdzających:

Dane podpisującego

Okres ważności certyfikatu

Numer seryjny certyfikatu

Datę unieważnienia certyfikatu

Integralność danych (zweryfikujemy czy dane nie zostały zmienione w nieautoryzowany sposób)

Wystawcę certyfikatu

Poświadczenia np.: OCSP, DVCS, TS, CRL

Inne usługi PKI, np. znakowanie czasem

Zamów ekspertyzę

_contact_blue

Wypełnij formularz online

Zamów ekspertyzę
_phone_orange

Zamów u Konsultanta

Skontaktuj się z nami