a business man using a computer to manage documents online document communication database and digital file storage systems/software record keeping database technology file
Opennexus – pomaranczowo szare

Bezpieczna i intuicyjna platforma zakupowa do przetargów

Cel projektu

Mid adult woman using laptop at home office sitting with dog at a table

Optymalizacja procesów zakupowych i weryfikacja podpisów kwalifikowanych

OpenNexus działa na rynku platform zakupowych od 2009 r. Obsługuje klientów biznesowych oraz sektor publiczny. Głównym produktem jest platformazakupowa.pl, na której użytkownicy przeprowadzają procesy zakupowe. Spółka obsługuje ponad 3,2 tys. klientów. Na platformie zarejestrowanych jest ponad 33,5 tys. aktywnych zamawiających oraz ponad 153,1 tys. wykonawców, którzy złożyli już ponad 948,6 tys. ofert. OpenNexus zatrudnia 38 osób, a jej przychody to 10,5 mln za 2021 r.

Użytkownicy platformy zakupowej OpenNexus borykali się często z zagadnieniem prawidłowej weryfikacji podpisów kwalifikowanych. Początkowo spółka OpenNexus nie planowała w ogóle wprowadzić takiej możliwości na platformie. Dla użytkowników organizowane były natomiast cykliczne szkolenia dotyczące m.in. weryfikacji podpisów kwalifikowanych i cieszyły się ogromną popularnością. Jednak potrzebne było rozwiązanie systemowe. Narzędzie, które bez żadnych wątpliwości, zero-jedynkowo odpowie na pytanie czy dany podpis jest ważny czy nie. Weryfikacja podpisów jest krytycznym momentem na ścieżce procesu oceny ofert. Zamawiający (ale i wykonawcy) w ciągu kilkunastu godzin do maksymalnie kilku dni muszą uzyskać pewność ważności podpisu kwalifikowanego. Ten etap w procesie OpenNexus postanowił usprawnić razem z Asseco Data System i uruchomić usługę WebNotarius na swojej platformie.

Nasz wkład

Rozszerzenie funkcjonalności platformy zakupowej o moduł WebNotarius

Celem projektu było rozszerzenie funkcjonalności Internetowej Platformy Zakupowej (platformazakupowa.pl) o możliwość potwierdzania dokumentów ofertowych przez uczestników postępowań ofertowych przy wykorzystaniu usługi kwalifikowanej walidacji. WebNotarius sprawdza certyfikaty wydawane przez wszystkie kwalifikowane centra certyfikacji w Unii Europejskiej (UE) oraz wiodące niekwalifikowane z całego świata. Umożliwia przeprowadzenie procesu walidacji i sprawdzenie ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego bazującego na kwalifikowanym certyfikacie wydanym przez dowolny kwalifikowany podmiot UE w określonym czasie w przeszłości. Wdrożenie zostało przeprowadzone w ciągu zaledwie miesiąca od podpisania umowy. 

Rozwiązanie OpenNexus to pierwsza platforma zakupowa w Polsce, która udostępniła Zamawiającym możliwość bezpłatnej kwalifikowanej walidacji podpisanych elektronicznie dokumentów w procesach ofertowych bezpośrednio na platformie. Dzięki temu zabiegowi Zamawiający korzystający z portalu uzyskali możliwość pozyskania dowodu z przeprowadzonej walidacji dokumentów, które otrzymali od Wykonawców w procesach ofertowych podpisanych kwalifikowanymi e-podpisami. Działanie to było zgodne z wyznawaną przez OpenNexus filozofią – rozumieć klienta i zaspokajać jego potrzeby.

Olbrzymią wartością dla klientów stało się zdjęcie z nich odpowiedzialności przy ocenie ofert i uznaniu, lub też nie uznaniu, danego dokumentu za podpisany prawidłowo.

 

Projekt w liczbach

1

1 miesiąc trwał projekt

2

7 specjalistów Asseco zaangażowanych w projekt

3

3 specjalistów OpenNexus zaangażowanych w projekt

4

38% wzrost sprzedaży w 2021 r. w stosunku do 2020 r.

5

3 200 obsługiwanych jednostek sektora publicznego

6

prawie 22 tys. użytkowników platformy zakupowej

7

171,4 tys. walidacji podpisów od marca 2021 do czerwca 2022 r.

Kluczowe korzyści

Bezpieczna, automatyczna i wygodna weryfikacja podpisów

OpenNexus w 2021 r. odnotował 38% wzrost sprzedaży w stosunku do 2020 r.

Wzrost konkurencyjności platformy zakupowej w porównaniu z konkurencją

Zdjęcie z użytkowników odpowiedzialności przy ocenie ofert i dokumentów

Określanie ważności podpisów na dokumentach w sposób pozbawiony ryzyka

Oszczędność czasu i wygoda klientów podczas weryfikowania podpisów

Podniesienie bezpieczeństwa danych klientów podczas zakupów online

Automatyzacja weryfikacji podpisów dzięki integracji WebNotarius z platformą OpenNexus

Kamienie milowe projektu

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Etap 1

Przetestowanie WebNotarius w testowej usłudze Asseco Data Systems

Etap 2

Zaprojektowanie modułu weryfikacji podpisów w systemie OpenNexus

Etap 3

Zapoznanie się z dokumentacją i spotkanie z ekspertami Asseco Data Systems

Etap 4

Implementacja kodu oraz integracja z usługą testową

Etap 5

Sprawdzenie w środowisku testowym zaimplementowanego modułu

Etap 6

Zainstalowanie bramki walidacji V1 na serwerze produkcyjnym

Etap 7

Oddanie użytkownikom platformy modułu "Weryfikacja podpisu"

Etap 8

Implementacja usprawnień

Etap 9

Wdrożenie nowej wersji WebNotarius V2

Rozwiązanie wykorzystane w projekcie

WebNotarius to pierwsza w Polsce kwalifikowana usługa walidacji e-podpisów i pieczęci elektronicznych. WebNotarius potwierdza autentyczność podpisu cyfrowego. Daje Ci 100-procentową gwarancję, że dokument nie został podrobiony. Usługa WebNotarius jest zgodna z unijnym rozporządzeniem eIDAS.

Rozwiń...

O wyborze Asseco zdecydowało gotowe rozwiązanie, czytelna dokumentacja, bezpośredni kontakt ze specjalistami pomagającymi w kluczowych momentach integracji. W przeciągu miesiąca byliśmy w stanie udostępnić naszym klientom wartość dodaną o istnieniu, której większość z nich nie miała pojęcia. Uruchomienie WebNotariusa na platformazakupowa.pl pozwoliło również na podniesienie konkurencyjności naszego rozwiązania w stosunku do rozwiązań rządowych czy komercyjnych. Nie osiadamy na laurach cały czas zgłaszamy do Asseco wnioski racjonalizatorskie dotyczące raportów, sposobu prowadzenia walidacji (możliwość walidacji kilku plików na raz), które są systematycznie realizowane.

male1

Zygmunt Kopacz, Wiceprezes, OpenNexus

Rozwiń...

Bezpieczeństwo danych naszych klientów jest dla nas wartością nadrzędną. Rozważaliśmy kilku potencjalnych partnerów, zdecydowaliśmy się jednak na rozwiązanie polskiego dostawcy. Asseco było w stanie dostarczyć nam narzędzie w postaci kwalifikowanego weryfikatora podpisów elektronicznych zintegrowanego z naszym system za pomocą zastosowania bramki walidacyjnej. Rozwiązanie to jest zgodne z przyjętymi przez nas standardami bezpieczeństwa danych użytkowników

male3

Szymon Rybicki, Specjalista IT, OpenNexus

Rozwiń...

Kluczowym założeniem OpenNexus było upowszechnienie wykorzystania usługi kwalifikowanej walidacji wśród klientów platformy. Wykorzystanie usługi kwalifikowanej walidacji jest jedną z form zabezpieczenia stron w procesie zakupowym. Dzięki usłudze kwalifikowanej walidacji nie tylko możemy uzyskać pewność co do poprawności złożonego podpisu i zachowania integralności podpisanego dokumentu. Zyskujemy przede wszystkim dowód z przeprowadzonego procesu walidacji, istotny w realizacji procesów zakupowych. OpenNexus doskonale rozumiejąc potrzeby swoich klientów udostępnił im możliwość uzyskiwania dowodów z przeprowadzonej kwalifikowanej walidacji dokumentów w cyklu procesu zakupowego na swojej platformie

female2

Paulina Dzwonkowska, Opiekun Kluczowych Klientów, Asseco Data Systems

Skontaktuj się z nami

_contact_blue

Zamów rozmowę
_message_orange

Wyślij wiadomość

paperless@assecods.pl