Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

e-Doręczenia Certum – Twoja skrzynka na elektroniczne listy polecone

e-Doręczenia Certum służą do odbierania i wysyłania elektronicznych listów poleconych do urzędów, firm i osób fizycznych. Obsługa skrzynki e-Doręczeń Certum jest prosta i wygodna. Sprawdź!


Zakładam bezpłatną skrzynkę

Dlaczego warto wybrać skrzynkę Certum do e-Doręczeń?

Spełniasz wymagania ustawy

Firmy i podmioty niepubliczne mają obowiązek założyć adres
i skrzynkę do doręczeń elektronicznych.

Przesyłasz bez opłat

Z instytucjami publicznymi korespondujesz bezpłatnie dzięki
integracji z usługą publiczną (PURDE).

Zachowujesz dowody

Dla każdej przesyłki elektronicznej generujesz potwierdzenia
m.in. wysłania, otrzymania oraz odczytania.

e-Doręczenia Certum - jak to działa?

Zakładanie skrzynki

Zobacz, jak założyć skrzynkę

 1. Odwiedź panel.certum.pl
  Wybierz wypełnij wniosek i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Osobiście – w punkcie sprzedaży Certum (listę znajdziesz na mapie Partnerów Certum) lub zdalnie – za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Potrzebne dokumenty

Do założenia skrzynki potrzebujesz

 1. Pełnomocnictwo – jeśli reprezentujesz firmę lub chcesz zmienić właściciela skrzynki e-Doręczeń

 2. Odpis CEIDG z danymi niejawnymi w PDF – jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG)

 3. Legitymacja zawodowa – jeżeli wykonujesz zawód zaufania publicznego 

Wysyłanie wiadomości

Zobacz, jak wysłać przesyłkę

 1. Zaloguj się do skrzynki i kliknij Nowa przesyłka.

 2. Wskaż adresata, stwórz temat i treść. Dodaj załącznik, jeżeli potrzebujesz.

 3. Wybierz tryb nadania przesyłki i kliknij Nadaj.

Twoje korzyści z e-Doręczeń Certum

Jedna wygodna skrzynka

Używasz jednej skrzynki do komunikacji z sektorem publicznym (bez opłat) i biznesem

Dostęp bez ograniczeń

Korzystasz na telefonie, tablecie i komputerze z dowolnego miejsca 24/7

Oszczędności operacyjne

Eliminujesz koszty obsługi papierowej korespondencji

Bezpieczeństwo przesyłek

Zyskujesz pewność identyfikacji nadawcy i odbiorcy e-Doręczeń

Optymalizacja kosztów

Zmniejszasz wydatki na wysyłkę pojedynczych przesyłek poleconych

Ochrona środowiska

Ograniczasz zużycie papieru i ślad węglowy do minimum

Wybierz swoją skrzynkę do e-Doręczeń

Wysyłaj i odbieraj elektroniczne listy polecone z dowolnego miejsca 24/7

Free

4 GB Pojemność

 • 1 użytkownik
 • Wysyłka do administracji publicznej  bez opłat
 • 0 Liczba przesyłek do firm i osób fizycznych w abonamencie
 • Zakup dodatkowych przesyłek do firm i osób fizycznych
 • 1 Maksymalna liczba jednoczesnych adresatów
 • Import przesyłek na dysk  
 • Powiadomienia e-mail
 • Powiadomienia SMS 

Bezpłatna
 

Wybieram
Standard

8 GB Pojemność

 • 3 użytkowników
 • Wysyłka do administracji publicznej bez opłat
 • 100 Liczba przesyłek do firm i osób fizycznych w abonamencie
 • Zakup dodatkowych przesyłek do firm i osób fizycznych
 • 20 Maksymalna liczba jednoczesnych adresatów
 • Import przesyłek na dysk  
 • Powiadomienia e-mail 
 • Powiadomienia SMS 

już od 149 PLN / rok
409 PLN / 3 lata

Wybieram
 Premium

16 GB Pojemność

 • 10 użytkowników
 • Wysyłka do administracji publicznej  bez opłat
 • 300 Liczba przesyłek do firm i osób fizycznych w abonamencie
 • Zakup dodatkowych przesyłek do firm i osób fizycznych
 • 20 Maksymalna liczba jednoczesnych adresatów
 • Import przesyłek na dysk  
 • Powiadomienia e-mail 
 • Powiadomienia SMS

już od 399 PLN / rok
999 PLN / 3 lata

Wybieram
 Enterprise

Integracja przez API

e-Doręczenia zintegrujesz z dowolnym systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi. Twój system łączy się przez API z infrastrukturą Certum. Jest to rozwiązanie dla największych firm

Wybieram

4 GB Pojemność

 • 1 użytkownik
 • Wysyłka do administracji publicznej  bez opłat
 • 0 Liczba przesyłek do firm i osób fizycznych w abonamencie
 • Zakup dodatkowych przesyłek do firm i osób fizycznych
 • 1 Maksymalna liczba jednoczesnych adresatów
 • Import przesyłek na dysk  
 • Powiadomienia e-mail
 • Powiadomienia SMS 
Bezpłatna
 

8 GB Pojemność

 • 3 użytkowników
 • Wysyłka do administracji publicznej bez opłat
 • 100 Liczba przesyłek do firm i osób fizycznych w abonamencie
 • Zakup dodatkowych przesyłek do firm i osób fizycznych
 • 20 Maksymalna liczba jednoczesnych adresatów
 • Import przesyłek na dysk  
 • Powiadomienia e-mail 
 • Powiadomienia SMS 
już od 149 PLN / rok
409 PLN / 3 lata

16 GB Pojemność

 • 10 użytkowników
 • Wysyłka do administracji publicznej  bez opłat
 • 300 Liczba przesyłek do firm i osób fizycznych w abonamencie
 • Zakup dodatkowych przesyłek do firm i osób fizycznych
 • 20 Maksymalna liczba jednoczesnych adresatów
 • Import przesyłek na dysk  
 • Powiadomienia e-mail 
 • Powiadomienia SMS
już od 399 PLN / rok
999 PLN / 3 lata

Integracja przez API

e-Doręczenia zintegrujesz z dowolnym systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi. Twój system łączy się przez API z infrastrukturą Certum. Jest to rozwiązanie dla największych firm

Od kiedy i kogo obowiązują e-Doręczenia?

Harmonogram obowiązkowego założenia skrzynki do e-Doręcze określa Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Od 01.10.2024 r.

 • Zawody zaufania publicznego: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz.
 • Organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ZUS, KRUS, NFZ oraz urzędy kontroli państwa.

Od 01.01.2025 r.

 • Podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 01.10.2024 r.

Od 30.09.2026 r.

 • Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 31.12.2024 r.

Od 01.10.2029 r.

 • Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Od 01.10.2024 r.

 • Zawody zaufania publicznego: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz.
 • Organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ZUS, KRUS, NFZ oraz urzędy kontroli państwa.

Od 01.01.2025 r.

 • Podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 01.10.2024 r.

Od 30.09.2026 r.

 • Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 31.12.2024 r.

Od 01.10.2029 r.

 • Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Najpopularniejsze pytania

Czy są e-Doręczenia dla osób fizycznych?

Tak. Do założenia skrzynki wystarczy PESEL i ukończone 18 lat.

Co to jest baza adresów elektronicznych (BAE)?

Baza Adresów Elektronicznych jest rejestrem publicznym. Prowadzi ją i zarządzą nią minister właściwy ds. informatyzacji. W BAE są adresy skrzynek do doręczeń elektronicznych (ADE). Dostęp do Bazy Adresów Elektronicznych mają wyłącznie korzystający z usług doręczeń elektronicznych.

Co to jest ADE?

ADE to skrót od adres do doręczeń elektronicznych. Jest niezbędny do wysyłania i odbierania e-Doręczeń. Jest to unikalny i jednoznacznie przypisany do adresata i nadawcy adres, który wymaga potwierdzenia tożsamości właściciela podczas jego zakładania.

Struktura ADE wygląda następująco:

AE:PL-XXXXX-XXXXX-YYYYY-ZZ
·     AE– rodzaj identyfikatora oznaczający adres elektroniczny
·     PL– kod kraju zgodnie ze standardem ISO 3166
·     X– cyfra
·     Y– litera
·    ZZ – cyfry oznaczające sumę kontrolną
Przykładowy adres: AE:PL-12345-67890-ABCDE-12

Ile można mieć adresów ADE?

Jeden podmiot ma jeden adres ADE. Wyjątkiem są adwokaci, notariusze, radcy prawni, którzy mogą mieć dodatkowy adres na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej bądź wykonywania zawodu albo czynności służbowych.

Czy ADE to adres e-mail?

Nie. Adres do doręczeń elektronicznych nie jest adresem e-mail. ADE działa wyłącznie w systemie rejestrowanych doręczeń elektronicznych (RDE) i gwarantuje tożsamość jego właściciela.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania skrzynki e-Doręczeń Certum w przypadku składania wniosku na firmę (CEiDG, KRS) lub dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego?

Poniżej wyszególnione zostały konieczne dokumenty, które są wymagane w procesie wnioskowania o skrzynkę e-Doręczeń Certum w zależności od typu skrzynki i roli wnioskodawcy:

 • pełnomocnictwo (o założenie skrzynki lub zmianę właściciela)

Gdy wnioskujemy o skrzynkę e-Doręczeń dla podmiotu prawnego w roli wnioskodawcy: pełnomocnik.

Pełnomocnictwo jest uzupełniane automatycznie danymi z wniosku o skrzynkę e-Doręczeń, więc jest ono w procesie przygotowywane i gotowe do pobrania i podpisania.

 • odpis CEIDG z danymi niejawnymi (taki odpis może pobrać tylko właściciel firmy)

Gdy wnioskujemy o skrzynkę e-Doręczeń w roli wnioskodawcy: właściciel działalności gospodarczej.
Gdy wybieramy typ skrzynki: działalność gospodarcza wpisana do CEIDG.

 • legitymacja zawodowa

Gdy wnioskujemy o skrzynkę e-Doręczeń (w ścieżce wnioskowania z certyfikatem kwalifikowanym) w roli wnioskodawcy: osoba wykonująca zawód zaufania publicznego.
Gdy wybieramy typ skrzynki: osoba wykonująca zawód zaufania publicznego.

Co określa Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020?

Ustawa określa m.in.:

 • Zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (purde) i publicznej usługi hybrydowej (puh);
 • Zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;
 • Zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (kurde) do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

W jaki sposób mogę zweryfikować e-przesyłki i e-dowody z przesyłek?

Wszystkie dowody, które dotyczą przesyłki obsługiwanej przez system e-Doręczenia Certum zweryfikujesz w bezpłatnej usłudze pod adresem: edoreczenia.certum.pl/weryfikacja

Kwalifikowani dostawcy usług (KDU) - e-Doręczenia

Certum (Asseco Data System) jest jednym z kwalifikowanych dostawców usługi (KDU) czyli podmiotem, który uzyskał uprawnienia kwalifikowanego dostawcy rejestrowanego doręczenia elektronicznego i został wpisany do rejestru dostawców usług zaufania.
Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/kwalifikowani-dostawcy-uslug-kdu

Pomożemy Ci wybrać

_map_blue

Największa sieć partnerów

Uzyskaj poradę w każdym regionie Polski

Znajdź doradcę
_phone_orange

Poradź się Konsultanta

Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

Skontaktuj się z nami