Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu
s-hero-case-study
santander

Santander Consumer Bank
Kredyty przyśpieszone
cyfryzacją

Cel projektu

cel-projektu

Cyfryzacja zawierania umów kredytowych

Dynamiczny rozwój i wysokie wolumeny sprzedaży produktów finansowych sprawiły, że Santander Consumer Bank potrzebował rozwiązania, które pozwoli na cyfryzację procesu zawierania umów kredytowych. Instytucji zależało na zwiększeniu szybkości, efektywności i wygody blisko 30 tysięcy doradców partnerów handlowych, którzy obsługują 350 tys. klientów rocznie.

Chciał też poprawić jakość obsługi oraz usprawnić dotychczasowy, „papierowy” obieg dokumentów, który był nie tylko czasochłonny, ale wydłużał czas wydawania decyzji o przyznaniu kredytu lub jego wypłacie. Wymagało to zastosowania rozwiązań informatycznych zgodnych z eIDAS, unijną regulacją określającą wymogi wobec podpisów i transakcji elektronicznych.

Nasz wkład

Wdrożenie produktów i usług bezpieczeństwa i zaufania Asseco

Certum zaprojektowało i wdrożyło rozwiązanie mające spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa dostarczonych produktów, by wdrożone w infrastrukturze banku komponenty zapewniały pełną poufność podpisywanych umów kredytowych. Zapewniło też pełne wsparcie technologiczne, prawne oraz organizacyjne.

Wdrożenie przeprowadzono w metodyce SCRUM, co oznacza że kolejne elementy rozwiązania były dostarczane przyrostowo i iteracyjnie. Dzięki temu klient mógł na każdym etapie weryfikować postępy projektu.

1

analizę dotychczasowego procesu zawierania umów kredytowych

2

określenie potrzeb oraz wymagań Santander Consumer Bank wobec nowego systemu

3

wdrożenie produktów, usług bezpieczeństwa i zaufania Asseco

4

pilotaż i stopniowe udostępnianie nowego rozwiązania w całej sieci sprzedaży

Kluczowe korzyści

Efektywny, bezpieczny i cyfrowy proces sprzedaży

Z badania Santander Consumer Bank* wynika, że wdrożenie elektronicznego procesu sprzedaży skróciło czas zawarcia umowy kredytu o 30%. Przyczyniło się też do podniesienia jakości pracy doradców partnerów handlowych, z których aż 80% podkreśliło łatwość obsługi nowego procesu, a 40% doceniło możliwość zawarcia umowy kredytowej bez użycia ani jednej kartki.

0 kartek papieru potrzeba do zawarcia elektronicznej umowy kredytowej z SCB

>350 tys. klientów z dostępem do nowego rozwiązania

Szybsza decyzja o kredycie

Redukcja papierowych formalności

Odciążenie backoffice’u

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Pełna poufność danych

Łatwiejsze zarządzanie sprzedażą

Rozwiązania wykorzystane w projekcie

Zaawansowany podpis jednorazowy SMS do autoryzacji umów przez klientów

Kwalifikowana pieczęć w usłudze SimplySign do autoryzacji umów w imieniu Santander Consumer Banku

Kwalifikowana usługa walidacji podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej

Jesteśmy instytucją finansową w Polsce, która może się posługiwać tytułem „Bank Przyjazny Klientowi” uzyskanym w wyniku niezależnej certyfikacji prowadzonej przez firmę badawczą Experience Institute. 97% naszych klientów jest zdania, że jako bank mamy proste procedury, dzięki którym można w łatwy sposób zawnioskować o kredyt.

Rozwiń...

Wdrożenie elektronicznego procesu zawierania umów kredytowych jeszcze bardziej wzmocniło postrzeganie nas jako banku przyjaznego klientom. Cyfryzacja sprzedaży produktów pozwoliła nie tylko na obniżenie kosztów związanych z papierowym obiegiem dokumentów, ale znacznie usprawniła nasze procesy wewnętrzne.

images 1

Ewa Muciek Z-ca Dyrektora Pionu Technologii i Operacji, Santander Consumer Bank

Skontaktuj się z nami

_contact_blue

Umów kontakt z Doradcą

Zamów rozmowę
_message_orange

Wyślij wiadomość

paperless@assecods.pl