Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Listy Certyfikatów Unieważnionych (CRL)

Listy CRL można podzielić na następujące grupy usług certyfikacyjnych:

 

Listy te zawierają nazwę urzędu certyfikacji, który je wydał, datę aktualnej i następnej publikacji oraz numery seryjne, daty i przyczyny unieważnienia (lub zawieszenia) certyfikatów. Listy wydawane są w określonych odstępach czasu lub każdorazowo po zawieszeniu lub unieważnieniu jednego z wydanych certyfikatów.

 

Niekwalifikowane usługi certyfikacyjne

CRL Certum CA

Wystawca: Certum CA

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum CA

CRL

CRL Certum Trusted Network CA

Wystawca: Certum CA

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum CA

CRL

CRL Certum Trusted Network CA

Wystawca: Certum Trusted Network CA

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Trusted Network CA

CRL

CRL Certum Trusted Network CA 2

Wystawca: CRL Certum Trusted Network CA 2

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL Certum Trusted Network CA 2

CRL

CRL Certum Domain Validation CA SHA2

Wystawca: Certum Certum Domain Validation CA SHA2

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Certum Domain Validation CA SHA2

CRL

CRL Certum Domain Validation CA SHA2

Wystawca: Certum Organization Validation CA SHA2

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Organization Validation CA SHA2

CRL

CRL Certum Extended Validation CA SHA2

Wystawca: Certum Certum Extended Validation CA SHA2

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Certum Extended Validation CA SHA2

CRL

CRL Certum Global Services CA SHA2

Wystawca: Certum Certum Global Services CA SHA2

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Certum Global Services CA SHA2

CRL

CRL Certum Level I CA SHA1

Wystawca: Certum Level I CA SHA1

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Level I CA SHA1

CRL

CRL Certum Level II CA SHA1

Wystawca: Certum Level II CA SHA1

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Level II CA SHA1

CRL

CRL Certum Level III CA SHA1

Wystawca: Certum Level III CA SHA1

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Level III CA SHA1

CRL

CRL Certum Level IV CA SHA1

Wystawca: Certum Level IV CA SHA1

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Level IV CA SHA1

CRL

CRL Certum Extended Validation CA SHA1

Wystawca: Certum Extended Validation CA SHA1

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Extended Validation CA SHA1

CRL

CRL Certum Code Signing CA SHA1

Wystawca: Certum Code Signing CA SHA1

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Code Signing CA SHA1

CRL

CRL Certum Global Services CA SHA1

Wystawca: CRL Certum Global Services CA SHA1

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL Certum Global Services CA SHA1

CRL

CRL Certum Level I

Wystawca: Certum Level I

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Level I

CRL

CRL Certum Level II

Wystawca: Certum Level II

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Level II

CRL

CRL Certum Level III

Wystawca: Certum Level III

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Level III

CRL

CRL Certum Level IV

Wystawca: Certum Level IV

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

CRL

Wystawca:

Certyfikat dla przeglądarek internetowych

Certum Level IV

CRL

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne

QCA CRL

Nr wpisu: 14

O:

Asseco Data Systems S.A.

CN:

CERTUM QCA

Lista CRL

CRL

Nr wpisu:

O:

CN:

Lista CRL

14

Asseco Data Systems S.A.

CERTUM QCA

CRL

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2017 -2018)

QCA CRL

Nr wpisu: 1

O:

Unizeto Technologies S.A.

CN:

CERTUM QCA

Lista CRL

CRL

Nr wpisu:

O:

CN:

Lista CRL

1

Unizeto Technologies S.A.

CERTUM QCA

CRL

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2012-2014)

QCA CRL

Nr wpisu: 1

O:

Unizeto Technologies S.A.

CN:

CERTUM QCA

Lista CRL

CRL

Nr wpisu:

O:

CN:

Lista CRL

1

Unizeto Technologies S.A.

CERTUM QCA

CRL

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2009-2011)

QCA CRL

Nr wpisu: 1

O:

Unizeto Technologies S.A.

CN:

CERTUM QCA

Lista CRL

CRL

Nr wpisu:

O:

CN:

Lista CRL

1

Unizeto Technologies S.A.

CERTUM QCA

CRL

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2006-2008)

QCA CRL

Nr wpisu: 1

O:

Unizeto Technologies S.A.

CN:

CERTUM QCA

Lista CRL

CRL

Nr wpisu:

O:

CN:

Lista CRL

1

Unizeto Technologies S.A.

CERTUM QCA

CRL

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2003-2005)

CCK-CA CRL

Nr wpisu: 1

O:

Unizeto Sp. z o.o.

CN:

Unizeto CERTUM-CCK-CA

Lista CRL

CRL

Nr wpisu:

O:

CN:

Lista CRL

1

Unizeto Sp. z o.o.

Unizeto CERTUM-CCK-CA

CRL

Kwalifikowane Usługi Zaufania

QCA CRL

O: Asseco Data Systems S.A.

CN:

Certum QCA 2017

Lista CRL

CRL

O:

CN:

Lista CRL

Asseco Data Systems S.A.

Certum QCA 2017

CRL