Listy Certyfikatów Unieważnionych (CRL)

Listy CRL można podzielić na następujące grupy usług certyfikacyjnych:

 

Listy te zawierają nazwę urzędu certyfikacji, który je wydał, datę aktualnej i następnej publikacji oraz numery seryjne, daty i przyczyny unieważnienia (lub zawieszenia) certyfikatów. Listy wydawane są w określonych odstępach czasu lub każdorazowo po zawieszeniu lub unieważnieniu jednego z wydanych certyfikatów.

 

Niekwalifikowane usługi certyfikacyjne

CRL Certum CA
 Wystawca:  Certum CA
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Trusted Network CA
 Wystawca:  Certum Trusted Network CA
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

CRL Certum Trusted Network CA 2
 Wystawca:  CRL Certum Trusted Network CA 2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Class I CA SHA2
 Wystawca:  CRL Certum Class I CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

CRL Certum Domain Validation CA SHA2
 Wystawca:  Certum Certum Domain Validation CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

CRL Certum Organization Validation CA SHA2
 Wystawca:  Certum Organization Validation CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

CRL Certum Extended Validation CA SHA2
 Wystawca:  Certum Certum Extended Validation CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

CRL Certum Global Services CA SHA2
 Wystawca:  Certum Certum Global Services CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

 

CRL Certum Level I CA SHA1
 Wystawca:  Certum Level I CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Level II CA SHA1
 Wystawca:  Certum Level II CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Level III CA SHA1
 Wystawca:  Certum Level III CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Level IV CA SHA1
 Wystawca:  Certum Level IV CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Extended Validation CA SHA1
 Wystawca:  Certum Extended Validation CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

  do góry ^

 

CRL Certum Code Signing CA SHA1
 Wystawca:  Certum Code Signing CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Global Services CA SHA1
 Wystawca:  CRL Certum Global Services CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

CRL Certum Level I
 Wystawca:  Certum Level I
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

CRL Certum Level II
 Wystawca:  Certum Level II
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

CRL Certum Level III
 Wystawca:  Certum Level III
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

CRL Certum Level IV
 Wystawca:  Certum Level IV
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne

QCA CRL 
 Nr wpisu:  14
 O:  Asseco Data Systems S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2014 -2016)

QCA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Technologies S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

 do góry ^

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2012-2014)

 

QCA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Technologies S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

 do góry ^

 

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2009-2011)

 

 

 

QCA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Technologies S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

 

do góry ^

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2006-2008)


 

 

QCA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Technologies S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

 

do góry ^

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2003-2005)


 

 

CCK-CA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Sp. z o.o.
 CN:  Unizeto CERTUM-CCK-CA
 Lista CRL

do góry ^

 

Wielkość czcionki