Listy Certyfikatów Unieważnionych (CRL)

Listy CRL można podzielić na następujące grupy usług certyfikacyjnych:

 

Listy te zawierają nazwę urzędu certyfikacji, który je wydał, datę aktualnej i następnej publikacji oraz numery seryjne, daty i przyczyny unieważnienia (lub zawieszenia) certyfikatów. Listy wydawane są w określonych odstępach czasu lub każdorazowo po zawieszeniu lub unieważnieniu jednego z wydanych certyfikatów.

 

Niekwalifikowane usługi certyfikacyjne

CRL Certum CA
 Wystawca:  Certum CA
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Trusted Network CA
 Wystawca:  Certum Trusted Network CA
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

CRL Certum Trusted Network CA 2
 Wystawca:  CRL Certum Trusted Network CA 2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Class I CA SHA2
 Wystawca:  CRL Certum Class I CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

CRL Certum Domain Validation CA SHA2
 Wystawca:  Certum Certum Domain Validation CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

CRL Certum Organization Validation CA SHA2
 Wystawca:  Certum Organization Validation CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

CRL Certum Extended Validation CA SHA2
 Wystawca:  Certum Certum Extended Validation CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

CRL Certum Global Services CA SHA2
 Wystawca:  Certum Certum Global Services CA SHA2
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

 

CRL Certum Level I CA SHA1
 Wystawca:  Certum Level I CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Level II CA SHA1
 Wystawca:  Certum Level II CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Level III CA SHA1
 Wystawca:  Certum Level III CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Level IV CA SHA1
 Wystawca:  Certum Level IV CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Extended Validation CA SHA1
 Wystawca:  Certum Extended Validation CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

  do góry ^

 

CRL Certum Code Signing CA SHA1
 Wystawca:  Certum Code Signing CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

 

CRL Certum Global Services CA SHA1
 Wystawca:  CRL Certum Global Services CA SHA1
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

CRL Certum Level I
 Wystawca:  Certum Level I
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

CRL Certum Level II
 Wystawca:  Certum Level II
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

CRL Certum Level III
 Wystawca:  Certum Level III
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

do góry ^

 

CRL Certum Level IV
 Wystawca:  Certum Level IV
 Certyfikat dla przeglądarek internetowych

 do góry ^

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne

QCA CRL 
 Nr wpisu:  14
 O:  Asseco Data Systems S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2017 -2018)

QCA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Technologies S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

 do góry ^

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2012-2014)

 

QCA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Technologies S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

 do góry ^

 

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2009-2011)

 

 

 

QCA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Technologies S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

 

do góry ^

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2006-2008)


 

 

QCA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Technologies S.A.
 CN:  CERTUM QCA
 Lista CRL

 

do góry ^

Kwalifikowane Usługi Certyfikacyjne (dla certyfikatów wydanych w latach 2003-2005)


 

 

CCK-CA CRL 
 Nr wpisu:  1
 O:  Unizeto Sp. z o.o.
 CN:  Unizeto CERTUM-CCK-CA
 Lista CRL

do góry ^

 

Kwalifikowane Usługi Zaufania

QCA CRL 
 O:  Asseco Data Systems S.A.
 CN:  Certum QCA 2017
 Lista CRL
((https://crl.certum.pl/qca_2017.crl))

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki