Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu
GettyImages-641796976-1
BNPP_Leasing_Solutions_1

Zdalne podpisywanie umów
i cyfryzacja procesów leasingowych

Cel projektu

Smiling casual freelancer using smart phone and laptop while sitting on the sofa.

Digitalizacja procesów biznesowych w firmie leasingowej w oparciu o platformę SIGNER

BNP Paribas Lease Group odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie ze strony rynku oraz klientów uruchomił zdalne podpisywania e-dokumentów z wykorzystaniem m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki temu klienci mogą zawierać umowy bez konieczności fizycznego spotkania z pracownikami BNP Paribas Lease Group, co miało szczególne znaczenie w trakcie pandemii.

Dodatkowym celem projektu była digitalizacja procesów wspierających (posprzedażowych i wewnętrznych) oraz automatyczna weryfikacja autentyczności i statusów prawnych podpisanych dokumentów z wykorzystaniem modułu kwalifikowanej walidacji podpisów i pieczęci elektronicznych.

Projekt wpisuje się w strategię wprowadzania nowoczesnych rozwiązań dla firm, zgodnych z rynkowymi trendami realizowaną przez BNP Paribas Lease Group.

Nasz wkład

Udostępnienie platformy SIGNER do elektronicznego podpisywania e-dokumentów zintegrowanej z niezbędnymi usługami zaufania

W ciągu sześciu miesięcy trwania projektu, na podstawie wymagań klienta, został opracowany i uruchomiony całkowicie elektroniczny proces sprzedaży i obsługi leasingu w oparciu o udostępnioną platformę SIGNER, dostępną z poziomu przeglądarki internetowej. Z rozwiązania korzysta ponad 200 pracowników spółki i coraz większa grupa klientów, którzy zamienili papierową ścieżkę obsługi dokumentów na ścieżkę elektroniczną, zgodną ze strategią #paperless. Udostępnione rozwiązanie umożliwia elektroniczne podpisywanie e-dokumentów za pomocą m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy spółką a jej klientami oraz w obiegu wewnętrznym organizacji. Proces umożliwia również walidację wszystkich podpisanych cyfrowo dokumentów.

 

Kamienie milowe projektu

1

Udostępnienie platformy SIGNER z modułem kwalifikowanej walidacji oraz modułem SignHub umożliwiającym podpisywanie e-dokumentów przez klientów

2

Szkolenia dla pracowników w Asseco Academy

3

Wydanie pracownikom spółki kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Kluczowe korzyści

Wdrożenie strategii paperless i digitalizacja procesów

Nowy elektroniczny proces obsługi dokumentacji pozwala klientom podpisywać e-dokumenty w dowolnym miejscu i czasie. Elektronizacja skróciła czas i podniosła jakość procesów posprzedażowych i wspierających. Pisma jednostronne takie jak: upoważnienia, zgody i oświadczenia wydawane i wysyłane są wyłącznie cyfrowo co zdecydowanie przyspieszyło ich obsługę.

 

Spółka podniosła również efektywność zarządzania dokumentami oraz ich przepływem pomiędzy działami biznesowymi. Rozwiązanie przyniosło przyspieszenie działania wszystkich jednostek i pracowników, zwiększenie zadowolenia personelu oraz korzyści ekonomicznie.

 

Do szczególnie satysfakcjonujących efektów projektu spółka zalicza oszczędność papieru (ok. 7 500 kartek A4 miesięcznie) i obniżenie emisji CO2 (ok. 22 500 kg CO2 miesięcznie) w wyniku zaprzestania przewozu papierowych dokumentów.

100% dokumentacji zarząd spółki podpisuje cyfrowo

100% opinii dla klienta dział Customer Service wystawia elektronicznie

100% dokumentacji posprzedażowej (zgody, upoważnienie do szkód, rozliczenia ARiMR) powstaje tylko elektronicznie

45% pozostałej dokumentacji w procesach posprzedażowych jest wystawiana cyfrowo

31% umów w linii BLS jest podpisywanych podpisem kwalifikowanym przez klientów

62% umów w linii klientów korporacyjnych zostało podpisanych podpisem kwalifikowanym

Rozwiązania wykorzystane w projekcie

To mobilny podpis elektroniczny, niewymagający fizycznego czytnika ani karty z certyfikatem. Umożliwia złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon czy tablet, a także na komputerze.

To nowoczesne rozwiązanie potwierdzające dokładną datę podpisania e-dokumentu – datę pewną. Pozwala zabezpieczyć, e-dokumenty przed sfałszowaniem i antydatowaniem.

Kwalifikowana usługa walidacji potwierdzająca autentyczność i skutek prawny złożonych podpisów oraz dająca prawną gwarancję, że podpisany e-dokument nie został podrobiony.

Rozwiązanie to wykorzystuje kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, który zawiera dane podmiotu posiadającego osobowość prawną (tj. firmy, organizacji, podmiotu administracji publicznej). Usługa jest zgoda z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową określoną w tym rozporządzeniu.

Produkty i usługi szyte na miarę

computer-1
SignHub

Komponent zintegrowany z aplikacją SIGNER, który jest agregatorem różnych rodzajów podpisów elektronicznych i umożliwia złożenie przez klienta podpisu elektronicznego pod e-dokumentem. Wykorzystywany jest gdy stroną podpisującą są osoby spoza organizacji.

secure-shield 1
Signer

Platforma SIGNER pozwala na przygotowanie procesu biznesowego wspierającego przekazywanie e-dokumentu do podpisu wskazanym osobom w organizacji jak i poza nią. Webowy interfejs użytkownika, w technologii RWD (Responsive Web Design) zapewnia działanie zarówno na stacjach roboczych, jak i na urządzeniach mobilnych (w mobilnej przeglądarce Internetowej).

Skontaktuj się z nami

_contact_blue

Umów kontakt z Doradcą

Zamów rozmowę
_message_orange

Wyślij wiadomość

paperless@assecods.pl