Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu
Engineer supervising autonomous production process
logo-udt-urzad-dozoru-technicznego 1

Cyfrowe decyzje od ręki

Cel projektu

Industrial Engineer in Hard Hat Wearing Safety Jacket Uses Touchscreen Tablet Computer. He Works at the Heavy Industry Manufacturing Factory.

Cyfryzacja procesu wydawania decyzji administracyjnych

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) potrzebował rozwiązania, które pozwoli na szybszą i skuteczniejszą realizację dotychczasowych zadań, podniesie komfort pracy kontrolerów w terenie oraz skróci proces wydawania decyzji administracyjnych.

Nowy system miał umożliwiać zdalną autoryzację protokołów oraz decyzji, przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Miał być również zintegrowany z portalem UDT.gov.pl, który służy do komunikacji z klientami i zapewnia im sprawny dostęp do pełnej oferty urzędu.

Nasz wkład

Wdrożenie produktów i usług bezpieczeństwa i zaufania Asseco

Autorskie rozwiązania Certum, zgodne z regulacjami eIDAS, posłużyły do cyfryzacji procesu wydawania decyzji administracyjnych.

Projekt obejmował

1

Wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego SimplySign i pieczęci elektronicznej

2

Integrację rozwiązań Certum z:

  • mobilną aplikacją dla pracowników Sigma
  • portalem UDT.gov.pl
  • aplikacjami dziedzinowymi urzędu

3

Uruchomienie w całej Polsce 11 punktów wydawania

e-podpisów dla inspektorów

4

Opracowanie i udostępnienie materiałów szkoleniowych

5

Dystrybucję 1200 e-podpisów i przeszkolenie użytkowników w zaledwie 2 miesiące

Kluczowe korzyści

Ułatwienie i przyspieszenie pracy Urzędu Dozoru Technicznego

Inspektorzy UDT zyskali pełną mobilność oraz możliwość korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego w każdym miejscu i czasie, niezależnie czy do tego celu wykorzystują tablet, smartfon, czy komputer przenośny. Dzięki temu mogą podpisać dokumenty elektroniczne tuż po zakończeniu badania i wysłać je wprost do portalu UDT.gov.pl. Nowy system do zaledwie kilku minut skrócił czas przygotowania oraz przekazania dokumentacji i wyeliminował konieczność jej drukowania.

Wyższa jakość obsługi
klientów UDT

Większe zainteresowanie portalem
UDT.gov.pl

Wzrost efektywności
pracy personelu

Ograniczenie papierowego
obiegu dokumentów o 12%

Krótszy czas oczekiwania instytucji
na decyzje pokontrolne

Redukcja kosztów
przetwarzania i archiwizacji

Produkty i usługi standardowe

Kwalifikowany podpis długoterminowy do podpisywania decyzji przez kontrolerów

Kwalifikowana pieczęć w usłudze SimplySign do autoryzacji decyzji kontrolerów

Kwalifikowana usługa walidacji podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej

„Wdrożenie mobilnych rozwiązań Asseco Data Systems w środowisku aplikacji UDT przyspieszyło proces transformacji cyfrowej całej organizacji. Staramy się powiększać obszar elektronizacji na kolejne istotne procesy w organizacji.

Rozwiń...

Większość naszych pracowników posiada w tej chwili podpis cyfrowy i to od nich coraz częściej wychodzą pomysły dotyczące cyfrowych zmian w organizacji”

female5

Piotr Majcherkiewicz Dyrektor Działu IT, Urząd Dozoru Technicznego.

Skontaktuj się z nami

_contact_blue

Umów kontakt z Doradcą

Zamów rozmowę
_message_orange

Wyślij wiadomość

paperless@assecods.pl