GettyImages-1152089891
logo-udt-urzad-dozoru-technicznego 1

Cyfrowe decyzje od ręki

Cel projektu

GettyImages-879814122

Cyfryzacja procesu wydawania decyzji administracyjnych

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) potrzebował rozwiązania, które pozwoli na szybszą i skuteczniejszą realizację dotychczasowych zadań, podniesie komfort pracy kontrolerów w terenie oraz skróci proces wydawania decyzji administracyjnych.

Nowy system miał umożliwiać zdalną autoryzację protokołów oraz decyzji, przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Miał być również zintegrowany z portalem UDT.gov.pl, który służy do komunikacji z klientami i zapewnia im sprawny dostęp do pełnej oferty urzędu.

Nasz wkład

Wdrożenie produktów i usług bezpieczeństwa i zaufania Asseco

Autorskie rozwiązania Certum, zgodne z regulacjami eIDAS, posłużyły do cyfryzacji procesu wydawania decyzji administracyjnych.

 

Projekt obejmował

1

Wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego SimplySign i pieczęci elektronicznej

2

Integrację rozwiązań Certum z:

  • mobilną aplikacją dla pracowników Sigma
  • portalem UDT.gov.pl
  • aplikacjami dziedzinowymi urzędu

3

Uruchomienie w całej Polsce 11 punktów wydawania

e-podpisów dla inspektorów

4

Opracowanie i udostępnienie materiałów szkoleniowych

5

Dystrybucję 1200 e-podpisów i przeszkolenie użytkowników w zaledwie 2 miesiące

Kluczowe korzyści

Ułatwienie i przyspieszenie pracy Urzędu Dozoru Technicznego

Inspektorzy UDT zyskali pełną mobilność oraz możliwość korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego w każdym miejscu i czasie, niezależnie czy do tego celu wykorzystują tablet, smartfon, czy komputer przenośny. Dzięki temu mogą podpisać dokumenty elektroniczne tuż po zakończeniu badania i wysłać je wprost do portalu UDT.gov.pl. Nowy system do zaledwie kilku minut skrócił czas przygotowania oraz przekazania dokumentacji i wyeliminował konieczność jej drukowania.

Wyższa jakość obsługi
klientów UDT

Większe zainteresowanie portalem
UDT.gov.pl

Wzrost efektywności
pracy personelu

Ograniczenie papierowego
obiegu dokumentów o 12%

Krótszy czas oczekiwania instytucji
na decyzje pokontrolne

Redukcja kosztów
przetwarzania i archiwizacji

Produkty i usługi standardowe

Kwalifikowany podpis długoterminowy do podpisywania decyzji przez kontrolerów

Kwalifikowana pieczęć w usłudze SimplySign do autoryzacji decyzji kontrolerów

Kwalifikowana usługa walidacji podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej

Skontaktuj się z nami

_contact_blue

Umów kontakt z Doradcą

Zamów rozmowę
_message_orange

Wyślij wiadomość

paperless@assecods.pl