Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Podpisuj raporty do GIIF kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Instytucje obowiązane, czyli podmioty wymienione w art.2 ust. 1 ustawy o GIIF są̨ zobligowane do rejestracji dwóch typów transakcji:

  1. ponadprogowych, to jest takich, których równowartość przekracza 15 tys. EUR, bez względu na to, czy są̨ one przeprowadzone za pomocą̨ jednej operacji, czy też większej ich liczby, o ile istnieje ściśle powiazanie między nimi (art. 8 ust. 1 ustawy),
  2. wątpliwych lub podejrzanych, których okoliczności wskazują̨, że mogą̨ one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust. 3 ustawy).
    Przygotowane rejestry transakcji podejrzanych muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłane do GIIF.

Jak wysłać zestawienia transakcji podejrzanych do GIIF podpisane e-podpisem od Certum? Masz to w 3 prostych etapach!

1

Przygotuj rejestr transakcji podejrzanych

2

Podpisz rejestr certyfikatem kwalifikowanym

3

Wyślij dokumenty elektronicznie do GIIF

Użyj certyfikatu kwalifikowanego przy podpisywaniu rejestru do GIIF i zyskaj!

Wygodę

Podpisujesz rejestry do GIIF bez ograniczeń, zawsze gdy tego potrzebujesz.

Bezpieczeństwo

Chronisz przesyłane rejestry do GIIF przed sfałszowaniem i antydatowaniem.

Szybkość

Usprawniasz i przyśpieszasz proces podpisywania rejestrów transakcji do GIIF.

Komfort

Używasz e-podpisu bezpośrednio z Twojego urządzenia podłączonego do internetu.

Zgodność z regulacjami

Korzystasz z rozwiązania zgodnego z polskim i unijnym prawodawstwem.

Dostęp 24/7

Możesz wysyłać deklaracje do GIIF w dowolnym miejscu i czasie.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej posiada system informatyczny, który umożliwia instytucjom elektroniczne przesyłanie zestawień transakcji podejrzanych. Do wysyłki rejestru możesz użyć mobilnego e-podpisu SimplySign lub podpisu elektronicznego w zestawie z kartą i czytnikiem.

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat kwalifikowany do wysyłki rejestrów do GIIF.

Jeśli nie masz e-podpisu, możesz go kupić i wygodnie podpisywać elektronicznie rejestry transakcji oraz wysyłać je do GIIF

Kup podpis

Jeśli masz certyfikat kwalifikowany, ale kończy się jego ważność, szybko odnowisz podpis elektroniczny i wyślesz rejestry do GIIF

Odnów podpis

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

contact1

Zapytaj naszego konsultanta

Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

Skontakuj się z nami