Firmy i osoby prywatne

Podpisuj umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Katalog możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego jest bardzo szeroki. Każdy obywatel może za jego pośrednictwem kontaktować się z administracją, może używać go do zawierania umów z firmami oraz w życiu prywatnym, np. w przypadku kupna samochodu.

Użycie kwalifikowanego certyfikatu sprawia, że podpisany nim e-dokument jest równie ważny, jak papierowy opatrzony podpisem odręcznym. Dzięki temu możemy mieć pewność tożsamości osoby sygnującej dokumenty przesyłane na odległość np. w pliku PDF pocztą elektroniczną. Co równie ważne, dokument ma takie skutki prawne jak papierowy, a e-podpis zastępuje odręczny, wszędzie tam, gdzie wymagane jest potwierdzenie naszej woli na piśmie.

Kwalifikowany certyfikat sprawdza się również w relacjach z pracodawcą czy dostawcą mediów i usług multimedialnych, pozwalając na elektroniczne podpisywanie:

  • umów o pracę,
  • umów cywilno-prawnych,
  • umów na dostawę usług,
  • umów kupna-sprzedaży,
  • pełnomocnictw.

Jak podpisać umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Przejdź przez 3 proste etapy!

1

Przygotuj umowę w formie pliku pdf

2

Podpisz ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym

3

Wyślij e-mailem plik podpisany elektronicznie

Użyj certyfikatu kwalifikowanego przy podpisywaniu umów i zyskaj!

Pewność

Masz gwarancję, że e-podpis na umowie jest równoważny odręcznemu.

Czas

Nie tracisz swojego czasu na odwiedzanie biur i oczekiwanie w kolejkach.

Bezpieczeństwo

Chronisz treści umów przed sfałszowaniem i antydatowaniem.

Oszczędności

Wysyłasz umowy online zamiast drukować i wysyłać je pocztą, co redukuje koszty.

Dostęp 24/7

Możesz podpisywać umowy w dowolnym miejscu i czasie.

Wygodę

Podpisujesz dokumenty bez ograniczeń, zawsze gdy tego potrzebujesz.

Do elektronicznego podpisywania umów z firmami i osobami prywatnymi możesz użyć mobilnego e-podpisu SimplySign lub podpisu elektronicznego w zestawie z kartą i czytnikiem.

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat kwalifikowany do podpisywania umów.

Jeśli jeszcze nie masz e-podpisu, kup go i wygodnie podpisuj umowy z firmami oraz prywatne.

Kup podpis

Jeśli kończy się ważność certyfikatu kwalifikowanego, odnów go i podpisuj umowy.

Odnów podpis

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

contact1

Zapytaj naszego konsultanta

Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

Skontakuj się z nami