Aktualności

E-doręczenie wypełni lukę w polskiej administracji cyfrowej 2020-11-10

Projektowana ustawa o e-doręczeniach ma umożliwić elektroniczny odbiór listów poleconych i pism pomiędzy obywatelem/przedsiębiorcom a instytucjami administracji publicznej. Zapisy ustawy stanowią odpowiedź na Deklarację Ministerialną w sprawie administracji elektronicznej, której treść została wypracowana przez państwa Unii Europejskiej w 2017 r. na konferencji w Tallinie. Jednym z jej pierwszych założeń jest wprowadzenie domyślności cyfrowej i powszechności […]

Przeczytaj więcej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązkiem każdej spółki 2020-10-27

13 października minął rok od wprowadzania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Według danych Ministerstwa Finansów znajdują się tam informacje o prawie 600 tys. beneficjentów zgłoszonych przez ponad 350 tys. różnych spółek. Obowiązkiem każdej nowej spółki jest dokonanie zgłoszenia do CRBR w ciągu 7 dni od dnia jej utworzenia, można tego dokonać wyłącznie elektronicznie. Czym jest CRBR? […]

Przeczytaj więcej
E-podpis niezbędny w pracy geodetów 2020-10-07

Niedawno zatwierdzone zamiany w przepisach prawa spowodują, że w najbliższym czasie podpis elektroniczny stanie się niezbędnym narzędziem w pracy geodety. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadza wyłącznie elektroniczną […]

Przeczytaj więcej
„Nieokreślony” status podpisu elektronicznego w raporcie walidacyjnym 2020-09-13

Kiedy podpis elektroniczny można uznać za ważny i spełniający wymogi statusu kwalifikowanego? Co w przypadku, gdy w protokole otrzymamy wynik „nieokreślony”,  a sytuacja biznesowa wymaga szybkiej decyzji? W obiegu dokumentów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych przy ocenie ryzyka ich akceptacji ważne jest eksperckie podejście. Kwalifikowana usługa walidacji W poprzednim artykule wskazywałem na podstawowe różnice pomiędzy walidacją […]

Przeczytaj więcej
Nowy JPK_VAT w wersji elektronicznej od 1 października 2020 r.

Z dniem 1 października 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów ws. nowego pliku JPK_VAT. Zmiany dotyczą struktury pliku i polegają przede wszystkim na połączeniu raportowanych danych o VAT z deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT.   Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT oznacza, że przedsiębiorca będzie przesyłał już tylko jeden plik, a nie jak dotychczas dwa. […]

Przeczytaj więcej
Informacja o zmianie okresu ważności certyfikatów SSL 2020-08-25

W trosce o spełnianie najwyższych norm bezpieczeństwa informujemy, że z dniem 25 sierpnia Certum wycofuje wydawanie oraz odnawianie 2- letnich certyfikatów SSL. Decyzja wynika z rekomendacji przeglądarek internetowych oraz CA/B Forum odnośnie długości maksymalnego okresu ważności certyfikatów SSL. Jak wykonać mechanizm Reissue w przypadku 2-letniego certyfikatu Certum SSL wydanego przed 1 września 2020 w okresie […]

Przeczytaj więcej
Bezpieczny e-dokument, czyli dlaczego warto korzystać z pieczęci elektronicznej? 2020-08-20

Blisko 92 proc. firm wie, że dokumenty podpisane elektroniczne mają taką samą moc prawną, jak te podpisane odręcznie*. Czy mają świadomość, że w swojej działalności mogą korzystać również z e-pieczęci? Czy odróżniają ją od kwalifikowanego podpisu elektronicznego? Czy wiedzą, jakie dokumenty mogą nią podpisać? M. in. na te pytania odpowiedział w rozmowie z Asseconews Mirosław […]

Przeczytaj więcej
Dlaczego warto korzystać z kwalifikowanej usługi walidacji (QVS) kwalifikowanego podpisu elektronicznego (QES) i kwalifikowanej pieczęci elektronicznej (QESeal) 2020-08-12

Czym jest walidacja? Czym różni się od sprawdzenie lub weryfikacji ważności podpisu elektronicznego? Nie wnikając w słownikowe znaczenie tego pojęcia wyjaśnijmy je na gruncie obowiązujących  przepisów dotyczących obrotu prawnego dokumentowanego w postaci elektronicznej. Odpowiedź znajdziemy w rozporządzeniu UE 910/2014 zwanym eIDAS, który stanowi akt prawny obowiązujący bezpośrednio i jednolicie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. […]

Przeczytaj więcej
Asseco wydało miliardowy elektroniczny znacznik czasu 2020-07-23

Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu jest jedną z usług zaufania opisaną w rozporządzeniu eIDAS. Wykorzystywany jest głównie przy e-podpisie i e-pieczęci. Znacznik oparty jest na precyzyjnym, zewnętrznym źródle czasu, wiążąc datę i godzinę z danymi tak, aby wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych. Asseco Data Systems wydaje znaczniki czasu od 2003 r. Przez ostatnie 17 lat wydano ich […]

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny dla tłumaczy przysięgłych 2020-07-06

Zmiany spowodowane przez pandemię koronawirusa COVID 19 wymusiły pracę zdalną, a także przyśpieszyły procesy cyfrowe w przedsiębiorstwach, w tym digitalizację dokumentów. Dotyczy to także rosnącej popularności tłumaczeń poświadczonych elektronicznie. W wyniku nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 18. 1a. ust. 1a już od ponad dwóch lat można poświadczyć tłumaczenie lub odpis elektroniczniew […]

Przeczytaj więcej
Nowe metody sprawdzania weryfikacji domen w certyfikatach SSL 2020-05-29

Zmiany w weryfikacji domen: Informujemy że od 1 czerwca wprowadzona zostanie następująca zmiana: Wyłączona zostanie możliwość przepisywania weryfikacji między wnioskami, a weryfikacja domen będzie dostępna tylko dla domen podanych we wniosku. Oznacza to, że weryfikacja domeny potrzebna będzie dla każdego nowego wniosku o certyfikat niezależnie od ważności wcześniejszej weryfikacji dla danej domeny/domen dla innego wniosku. […]

Przeczytaj więcej
Ważna informacja dla użytkowników kwalifikowanych usług Certum – zmiana obsługi „Iframe” w Google Chrome 80 2020-02-11

Informujemy, że dostępna od dnia 04.02.2020 przeglądarka Google Chrome w wersji 80, będzie blokować niektóre operacje wykorzystujące błędnie zdefiniowane pliki cookie – czyli niewielkie informacje wysyłane przez serwis internetowy, które są wykorzystywanie z poziomu tzw. „Iframe” – czyli automatycznie „wyskakujące” okna przeglądarki. Trudności mogą dotyczyć tylko i wyłącznie systemów stron 3 wykorzystujących usługą SimplySign. Wprowadzona […]

Przeczytaj więcej
Zmiany w bankowości odnośnie dyrektywy PSD2. 2019-10-03

Od 14 września 2019 roku w Polsce obowiązuje unijna dyrektywa PSD2, która ma ograniczyć występowanie oszustw bankowych za pośrednictwem Internetu. Payments Services Directive 2 (w skrócie PSD2) m.in. zmienia dotychczasowy sposób logowania do internetowych kont bankowych wprowadzając dwustopniowe uwierzytelnienie. Tradycyjne logowanie za pomocą identyfikatora i hasła będzie wspomagane dodatkową weryfikacją np. poprzez wpisanie kodu autoryzacyjnego […]

Przeczytaj więcej
Komunikat w sprawie fałszywych maili 2019-09-27

Szanowni Państwo, W ostatnich dniach obserwujemy zwiększoną liczbę ataków phishingowych, polegających na rozsyłaniu fałszywych wiadomości klientom różnych firm i instytucji. Maile zawierające zainfekowane załączniki (najczęściej w postaci dokumentów typu .doc), bądź linki do niebezpiecznych stron zostały spreparowane tak, aby wyglądały na wysłane przez pracowników podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie. Informujemy, że wśród fałszywych maili mogą […]

Przeczytaj więcej
Niezależny audyt potwierdził jakość usług zaufania Certum 2019-09-17

Jakość dostarczanych przez nas usług zaufania oraz ich zgodność z międzynarodowymi przepisami i standardami technicznymi jest regularnie audytowana przez niezależne jednostki certyfikujące. Po audycie zrealizowanym przez Ernst&Young CertifyPoint i Ernst Young Polska otrzymaliśmy certyfikaty, które poświadczają zgodność świadczonych przez nas usług z unijnym rozporządzeniem eIDAS oraz programem WebTrust. Certyfikaty zgodności z przepisami eIDAS zostały wydane […]

Przeczytaj więcej
Zmiana sposobu wyświetlania certyfikatu SSL EV w przeglądarkach Chrome i Firefox 2019-09-09

Informujemy, że wraz z aktualizacją przeglądarki Google Chrome do wersji 77.x i przeglądarki Mozilla Firefox do wersji 70.x ulegnie zmianie sposób wyświetlania certyfikatów o rozszerzonej walidacji (EV). W wyniku aktualizacji nastąpi: przeniesienie wskaźnika certyfikatu EV z paska adresu do panelu tożsamości. Tym samym z paska adresu www zniknie wyróżniona nazwa właściciela witryny. Będzie ona widoczna […]

Przeczytaj więcej
Brak możliwości wystawienia certyfikatu SSL na adres IP na podstawie zaświadczenia. 2019-07-16

W związku ze zmianami wprowadzanymi przez Certification Authority and Browser Forum (CA/Browser Forum) informujemy, że od 1 sierpnia zostaną zmienione zasady wystawiania certyfikatów SSL na adres IP. Od 1 sierpnia 2019 roku nie będzie możliwości zweryfikowania dostępu do adresu IP na podstawie zaświadczenia od dostawcy adresu IP potwierdzającego, że Subskrybent jest jego właścicielem i jedynym […]

Przeczytaj więcej
Kwalifikowany podpis elektroniczny, a algorytm SHA-1 vs SHA-2 2019-02-19

Ostatnio często słyszymy o algorytmach SHA-1/ SHA-2 w kontekście rynku zamówień publicznych. Algorytm SHA-2 jest bardziej zaawansowanym i rekomendowanym algorytmem w zastosowaniach związanych z elektronicznym podpisem i pieczęcią. Nie zmienia to jednak faktu, że podpis elektroniczny składany z użyciem SHA-1 jest wciąż ważny (uwaga, algorytm SHA-1 nie jest rekomendowany w zastosowaniach związanych z elektronicznym podpisem […]

Przeczytaj więcej
Czasowa niedostępność usług Certum 2019-01-25

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 1 lutego od godziny 18:00 przeprowadzane będą prace modernizacyjne w systemach Certum. Planowany termin zakończenia prac modernizacyjnych został zaplanowany na 3 lutego 2019 (niedziela). W tym czasie nie będzie możliwości złożenia wniosków o wydanie/odnowienie certyfikatów SSL, E-mail ID oraz Code Signing. Nie będą również dostępne usługi: zarządzania […]

Przeczytaj więcej
Elektroniczne składanie sprawozdań finansowych spółek do KRS 2019-01-08

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe można tworzyć wyłącznie elektronicznie. Muszą być one także podpisane elektronicznie, np. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Certum. Wynika to z art. 45 ust. 1f i 1g ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Certum oferuje narzędzia z certyfikatem kwalifikowanym służącym do podpisywania dokumentów […]

Przeczytaj więcej
Certum Liderem SSL w Polsce! 2018-11-15

Dzięki szeroko zakrojonej akcji sprzedażowej, mającej miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy, certyfikaty SSL CERTUM zdobyły ponad połowę rynku komercyjnych certyfikatów zabezpieczających strony internetowe w Polsce, stając się tym samym numerem jeden na polskim rynku wystawców SSL i wyprzedzając najpopularniejsze do tej pory bezpłatne certyfikaty Let’s Encrypt!. To jednak nie wszystko! We wrześniu 2018, po […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane dla aptek do obsługi Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) 2018-10-17

Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane dla aptek do obsługi systemu (ZSMOPL) – Nowy termin uruchomienia. Informujemy, że CSIOZ przesunął datę uruchomienia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) na kwiecień 2019. Jego głównym celem będzie usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi oraz udostępnienie mechanizmu on-linie, który umożliwi zakładanie kont i […]

Przeczytaj więcej
Usługi Certum z pozytywnym wynikiem audytów WebTrust i TÜViT 2018-08-22

Audytorzy Ernst&Young po raz kolejny dokonali przeglądu niekwalifikowanych usług zaufania świadczonych przez Certum pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów prawa i rekomendacji Programu WebTrust. Pieczęcie WebTrustSM/TM dla certyfikatów EV SSL, EV CS, SSL oraz usług i certyfikatów niekwalifikowanych uzyskaliśmy jako pierwszy urząd certyfikacji w Polsce! Program WebTrust for the Certificate Autority został opracowany przez Canadian […]

Przeczytaj więcej
Zmiany w e-podpisie i e-pieczęci od lipca 2018 r. 2018-06-25

Począwszy od 2 lipca w Polsce nie będzie można stosować algorytmu SHA-1. Wszystkie certyfikaty wydawane przez należące do Asseco Centrum Certyfikacji Certum realizowane będą wyłącznie z wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-2. Zmiana ta wynika z Ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016, Poz. 1579). 1 lipca 2018 […]

Przeczytaj więcej
Ważne zmiany w nowej wersji przeglądarki Chrome 2018-06-21

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2018 planowe jest wejście do masowego użycia przeglądarki Chrome w wersji 68. Nowa wersja niesie za sobą zmianę w postaci oznaczania wszystkich stron internetowych, które nie posiadają certyfikatu SSL jako niebezpiecznych. Zmiana dotknie także strony internetowe, które posiadają certyfikat SSL, ale znajdują się na nich linki do elementów niezaszyfrowanych […]

Przeczytaj więcej
Informacja dla notariuszy używających podpisu elektronicznego po 1 lipca 2018 r. 2018-06-15

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji (link) z dn. 1 marca 2018 r., 1 lipca 2018 r. nastąpi wycofanie algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpienie go algorytmem funkcji skrótu SHA-2 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną. Jednocześnie wszystkie certyfikaty wydane przed 1 lipca 2018 r., a więc zawierające funkcję skrótu SHA-1, […]

Przeczytaj więcej
Znaczniki SCT w certyfikatach Certum SSL 2018-04-20

Od dnia 1 maja 2018 znaczniki SCT będą wymagane dla wszystkich certyfikatów SSL Od stycznia 2015 r. Chrome wymaga aby certyfikaty SSL o rozszerzonej walidacji (EV) były zgodne z zasadami przejrzystości certyfikatów (Chrome’s Certificate Transparency (CT)), aby mogły być uznane za zaufane przez przeglądarkę. Od dnia 1 maja 2018 wymaganie to będzie dotyczyć wszystkich certyfikatów […]

Przeczytaj więcej
Algorytm SHA-2 od 1 lipca 2018 r. 2018-03-28

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. nastąpi wycofanie algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpienie go algorytmem funkcji skrótu SHA-2 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną. Zgodnie z artykułem 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016, […]

Przeczytaj więcej
Elektroniczne składanie sprawozdania spółek do KRS

Z dniem 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe zasady składania dokumentów finansowych do e-KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Można je złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Kto ma obowiązek składania sprawozdań do e-KRS? Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają spółki handlowe, […]

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny dla dokumentów JEDZ 2018-03-22

JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), podpis elektroniczny: Rewolucja w zamówieniach publicznych. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., już od 18 kwietnia br. do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie co najmniej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) podpisanego elektronicznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem. Certum oferuje narzędzia […]

Przeczytaj więcej
Informacja o zmianie okresu ważności certyfikatów SSL 2018-03-01

W trosce o spełnianie najwyższych norm bezpieczeństwa informujemy, że z dniem 1 marca Certum wycofuje wydawanie oraz odnawianie 3- letnich certyfikatów SSL. Decyzja wynika z rekomendacji CA/B Forum odnośnie długości maksymalnego okresu ważności certyfikatów SSL. W związku z tym, od 1. marca 2018 r. CERTUM będzie wydawać oraz odnawiać certyfikaty Commercial SSL i Trusted SSL […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane dla Aptek do obsługi systemu (ZSMOPL) – Nowy termin uruchomienia 2018-02-21

Informujemy, że CSIOZ przesunął datę uruchomienia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) na wrzesień 2018. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi oraz udostępnienie mechanizmu on-linie, który umożliwi zakładanie kont i podłączanie podmiotów raportujących w ramach systemu. Jak założyć konto i podpisywać wnioski w systemie […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane dla Aptek do obsługi systemu (ZSMOPL) 2017-11-30

Na przełomie września i października 2018 CSIOZ planuje uruchomić Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Jego głównym celem jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi oraz udostępnienie mechanizmu on-linie, który umożliwi zakładanie kont i podłączanie podmiotów raportujących w ramach systemu (szczegóły: informacje na stronach CSIOZ). Jak założyć konto […]

Przeczytaj więcej
Nowe wymagania wynikające z The CA/Browser Forum 2017-09-07

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w CA/Browser Forum Baseline Requirements od dnia 08 września 2017 CERTUM jest zobowiązane weryfikować rekordy CAA (Certificate Authority Authorization) w rekordach DNS klientów ubiegających się o wydanie certyfikatu SSL. Zgodnie z ustaleniami The CA/Browser Forum administratorzy serwerów www będą mieli możliwość zdecydować, które CA są uprawnione do wydania certyfikatu SSL. W […]

Przeczytaj więcej
Pieczęci WebTrustSM/TM 2017-08-21

Pieczęci WebTrustSM/TM CERTUM – najstarszy polski urząd certyfikacji, znajduje się od 2002 r. na liście światowych zaufanych centrów certyfikacji (CA) i jako pierwszy w Polsce wszedł w posiadanie pieczęci WebTrustSM/TM dla wszystkich swoich usług związanych z podpisem elektronicznym. Uznawana na całym świecie Pieczęć WebTrust SM/TM przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły rygorystyczny […]

Przeczytaj więcej
Zgodność usług zaufania Asseco Data Systems (Certum) z przepisami UE potwierdziły TÜViT i Ministerstwo Cyfryzacji 2017-07-04

Niemiecki ośrodek audytujący TÜViT pozytywnie ocenił zgodność kwalifikowanych usług zaufania świadczonych przez Certum. Potwierdza to, że SimplySign – pierwszy na rynku zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny oraz inne produkty Certum są zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS*. Wynik audytu został zatwierdzony przez Ministerstwo Cyfryzacji, które jest organem nadzoru nad usługami zaufania na polskim rynku. Certum jest najstarszym […]

Przeczytaj więcej
Poznaj mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign – nowość w ofercie Certum! 2017-06-05

Wprowadzamy na rynek nowy, innowacyjny produkt – pierwszy w Polsce kwalifikowany podpis elektroniczny, z którego skorzystasz za pomocą smartfona. Mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny w praktyce daje możliwość podpisywania wszelkich e-dokumentów kilkoma dotknięciami ekranu, bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń w postaci kart i czytników. Rozwiązanie dostępne jest zarówno dla klientów indywidualnych (w postaci aplikacji na […]

Przeczytaj więcej
JPK_VAT obowiązkowo od 1 stycznia 2017 w małych i średnich przedsiębiorstwach. 2017-01-26

Od 1 stycznia 2017 mali i średni przedsiębiorcy są zobowiązani do comiesięcznego przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT): Mały przedsiębiorca, to taki, który zatrudnia średnio: od 10 do 49,99 (osób) Średni przedsiębiorca, to taki, który zatrudnia średnio: od 50 do 249,99 (osób) Przekazywanie plików JPK_VAT Comiesięczne przekazywanie w postaci elektronicznej […]

Przeczytaj więcej
Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 w Twojej firmie 2016-07-01

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest nowym sposobem udostępniania dokumentów/danych stworzonym przez Ministerstwo Finansów, za pomocą którego przedsiębiorstwa udostępniają swoje dokumenty podczas kontroli skarbowych. W związku z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa, od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 osób lub mają obroty przekraczające 50 […]

Przeczytaj więcej
Usługi certyfikacyjne i podpis elektroniczny po 1 lipca 2016r. 2016-06-30

W dniu 1 lipca 2016 r. roku zaczną obowiązywać nowe przepisy rozporządzenia Unii Europejskiej o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania (eIDAS), regulujące m.in. kwestie wzajemnego uznawania bezpiecznych podpisów elektronicznych przez kraje Unii Europejskiej. W związku z tym wejdą w życie nowe przepisy, które w  odniesieniu do podpisu elektronicznego w polskim systemie prawnym zastąpią polską ustawę […]

Przeczytaj więcej
Nowe zaświadczenie certyfikacyjne Certum QCA dla Asseco Data Systems S.A. 2016-04-04

Asseco Data Systems S.A. otrzymało nowe zaświadczenie certyfikacyjne Certum QCA w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu certyfikatów kwalifikowanych. Informujemy, że 1 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Data Systems oraz Unizeto Technologies podjęło decyzję o połączeniu obu spółek. 1 kwietnia 2016 roku została ona potwierdzona właściwym wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]

Przeczytaj więcej
Certum z nowym właścicielem – Asseco Data Systems 2016-04-01

Informujemy, że 1 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Data Systems oraz Unizeto Technologies podjęło decyzję o połączeniu obu spółek. 1 kwietnia 2016 roku została ona potwierdzona właściwym wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym Certum zyskuje nowego właściciela. Pragniemy zwrócić uwagę, że po połączeniu obu spółek, Asseco Data Systems S.A. jest […]

Przeczytaj więcej
Certum najczęściej wybieranym certyfikatem SSL w Polsce 2016-01-29

Polskie centrum certyfikacji Certum wchodzące w skład Asseco Data Systems objęło fotel lidera certyfikatów SSL. Aktualnie jest najczęściej instalowanym certyfikatem SSL na polskich stronach internetowych co uczyniło Certum liderem rynku, kosztem światowego giganta firmy Symantec. Według najnowszych danych* firmy Netcraft** zmienia się kształt polskiego rynku certyfikatów SSL. Sukcesywnie, od czerwca 2013 roku, zwiększała się liczba […]

Przeczytaj więcej
29 lipca 2015 roku Microsoft zmienił zasady akceptacji podpisów elektronicznych 2015-10-29

W dniu wydania systemu Windows 10 czyli 29 lipca 2015 roku Microsoft zmienił zasady akceptacji podpisów elektronicznych składanych przy pomocy certyfikatów Code Signing dołączanych do sterowników oraz oprogramowania dedykowanego dla systemu Windows 10 Od dnia 29 lipca 2015 Microsoft akceptuje wyłącznie te sterowniki oraz aplikacje dedykowane dla systemu Windows 10 w trybie jądra (Kernel Mode), […]

Przeczytaj więcej
Ankieta Ministerstwa Gospodarki dla e-podpisu – zapraszamy! 2015-06-16

W Polsce ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje od ponad dekady. Kierunki zmian prawnych, których celem jest usprawnienie działania przedsiębiorstw i ułatwienia im kontaktów z instytucjami publicznymi i finansowymi dzięki e-podpisowi, wyznaczają również dokumenty europejskie. Jak w praktyce wygląda stosowanie podpisu elektronicznego, regulowanego przez ustawodawstwo polskie i europejskie? Jakie zmiany muszą nastąpić, aby normy prawne służyły […]

Przeczytaj więcej
Unizeto teraz globalnie ! 2015-04-03

Unizeto Technologies konsekwentnie realizuje plan ekspansji zagranicznej wykorzystując swoje unikalne kompetencje w zakresie usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, usług centrum danych i bezpieczeństwa. Elementami tego planu są m.in. dostosowanie szerokiego spektrum posiadanych produktów i świadczonych usług do wymogów sprzedaży globalnej, promocja ich i budowanie sieci partnerów na świecie. Stąd udział Unizeto w […]

Przeczytaj więcej
Oprogramowanie proCertum Sign Aplet Java z Unizeto dla Mołdawii 2015-03-31

W związku z podpisaniem w marcu 2015 r. umowy z Centrum Państwowych Rejestrów Informacyjnych „Registru” (Mołdawia), Unizeto Technologies SA dostarczy mołdawskiemu kontrahentowi zbiór narzędzi programistycznych napisanych w języku Java, służących do składania podpisów w trybie online (za pośrednictwem strony www), przy pomocy których można zintegrować funkcjonalność e-podpisu w serwisie dostarczającym usługi elektroniczne. Narzędzia zostały dostosowane […]

Przeczytaj więcej
XV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2015 2015-02-26

Tematem przewodnim tegorocznej – XV edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE jest „Nowy porządek prawny i technologiczny w międzynarodowej gospodarce elektronicznej: Rozporządzenie eIDAS – od podpisu elektronicznego do usług zaufania.” Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 roku w Międzyzdrojach pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Sejmowej Komisji Innowacyjności i […]

Przeczytaj więcej
Kwalifikowany podpis elektroniczny od stycznia obowiązkowy dla większości firm 2015-01-16

Od 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad kontaktu z organami skarbowymi. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 5 osób oraz wszystkie biura rachunkowe niektóre formularze i rozliczenia muszą teraz obowiązkowo przesyłać drogą elektroniczną, wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny. Nowy obowiązek dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracji PIT-4R, PIT-8AR i rocznego obliczenia podatku PIT-40. […]

Przeczytaj więcej
Zmiany w zakresie wsparcia obsługi algorytmu kryptograficznego SHA-1 dla certyfikatów SSL 2 i 3 letnich. 2015-01-15

W odniesieniu do wymogów CA/Browser Forum informujemy iż od 16 stycznia 2015 wszystkie centra certyfikacji powinny wstrzymać wydawanie certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-1 z datą końca ważności dalszą niż 1 stycznia 2017r. W związku z powyższym centrum certyfikacji Certum informuje, że z dniem 15 stycznia 2015r. wstrzymuje możliwość składania wniosków na certyfikaty SSL […]

Przeczytaj więcej
Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Unizeto 2015-01-02

W listopadzie i grudniu 2014 r. Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadziło audyt recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji Unizeto Technologies SA. Audyt recertyfikacyjny jest przeprowadzany co trzy lata i jest potwierdzeniem, że procedury dotyczące zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa i ochrony danych spełniają wymagane standardy, a także zapewniają zdolność do dostarczania wyrobów […]

Przeczytaj więcej
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia 2014-12-30

Unizeto Technologies SA po wygranym przetargu publicznym podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dostawę bezterminowych licencji/sublicencji na oprogramowanie bazodanowe Oracle. Umowa przewiduje też świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez 12 miesięcy. Wartość umowy brutto wynosi 5,3 mln zł.

Przeczytaj więcej
Ruszył podpis kwalifikowany online w chmurze 2014-12-16

Unizeto Technologies SA uruchomiła produkcyjnie usługę podpisu kwalifikowanego w modelu SaaS (Software as a Service). Usługa świadczona przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM umożliwia masowe podpisywanie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem modułów kryptograficznych zlokalizowanych w Centrum Danych. Jest to kolejny etap w realizacji strategii budowy zestawu usług zaufania w tzw. „chmurze” pod marką WebNotarius. Usługi zaufania odpowiadają […]

Przeczytaj więcej
e-Podpis w e-Deklaracjach 2014-12-15

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wdrożony zostanie system e-Deklaracje, obligujący wszystkie podmioty, zatrudniające więcej niż 5 pracowników, do składania deklaracji: PIT-11, CIT-8 oraz IFT-2 wyłącznie w formie elektronicznej. Zachęcamy wszystkich do składania deklaracji oraz innych dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl , przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Do […]

Przeczytaj więcej
Darmowa wymiana certyfikatów SSL z SHA-1 na SHA-2 dla klientów Certum 2014-11-24

obecnie najpopularniejszym algorytmem kryptograficznym, wykorzystywanym przy wydawaniu certyfikatów SSL, jest algorytm SHA-1. Zgodnie z planami ogłoszonymi przez dostawców najpopularniejszych przeglądarek m.in. Microsoft, Google, Mozilla wsparcie dla algorytmu SHA-1 będzie stopniowo wyłączane, aż do całkowitego zastąpienia go przez algorytm SHA-2. W związku z powyższym centrum certyfikacji Certum rekomenduje i wspiera wymianę certyfikatów SSL z SHA-1 na […]

Przeczytaj więcej
Centrum certyfikacji Certum wspiera algorytm kryptograficzny SHA-2 2014-11-14

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym centrum certyfikacji Certum uruchomiło wsparcie obsługi algorytmu kryptograficznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2 dla certyfikatów SSL. Od dnia 14.11.2014r., wszystkie rodzaje certyfikatów SSL od Certum będą wydawane z domyślnym algorytmem SHA-2. Zaznaczyć należy, że nasi klienci, którzy korzystają z certyfikatów SSL od Certum, samodzielnie będą mogli dokonać wyboru, z […]

Przeczytaj więcej
Unizeto rozszerzy sieć partnerską na rynek ukraiński i węgierski.

Unizeto Technologies SA podpisała umowę partnerską z Uniteller-Ukraine Ltd. z Kijowa. Ukraińska firma poszerzy swoja ofertę o produkty polskiej spółki. W portfolio nowego partnera Unizeto znajdą się certyfikaty wydawane przez należące do Unizeto – Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM: certyfikaty SSL, Code Signing i certyfikaty ID. Oferta Uniteller-Ukraine Ltd. zawierać będzie także produkty oferowane pod marką […]

Przeczytaj więcej
Unizeto pierwszym oficjalnym dystrybutorem Advanced Card Systems Ltd. w Polsce 2014-11-06

Unizeto Technologies zostało pierwszym polskim oficjalnym dystrybutorem czołowego globalnego dostawcy czytników inteligentnych kart elektronicznych. W wyniku wieloletniej współpracy, Unizeto Technologies zostało pierwszym w Polsce dystrybutorem produktów firmy Advanced Card Systems Ltd.. Wyróżnienie jest prestiżowe, tym bardziej, że szczecińska Spółka stała się jednym z 18 partnerów ACS w Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce. Nawiązanie […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies na WHD.local 2014-10-29

WHD.local to wyjątkowy europejski cykl imprez należący do WorldHostingDays – największego na świecie corocznego cyklu regionalnych wydarzeń hostingowych, do których należą także inne regionalne wydarzenia: WHD.usa, WHD.australia, WHD.asia, WHD.china, WHD.india, WHD.japan, czy też WHD.brasil. Tegoroczne europejskie imprezy WHD.local odbyły się w październiku 2014 r. w sześciu miastach będących miejscami istotnymi z punktu widzenia branż IT […]

Przeczytaj więcej
Jak zabezpieczyć swój serwer i przeglądarkę przed atakiem POODLE/SSLv3? 2014-10-21

Czym jest certyfikat SSL i czym jest protokół SSL? Certyfikat SSL to najprostszy, pewny sposób zabezpieczenia transmisji danych oraz weryfikacji witryny. Dzięki niemu autentyczność strony zostaje momentalnie zweryfikowana – na stronie chronionej certyfikatem widoczny jest symbol kłódki oraz prefiks https w adresie. Protokół SSL (Secure Socket Layer) – protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia […]

Przeczytaj więcej
Google potwierdził lepsze pozycjonowanie stron korzystających z certyfikatów SSL 2014-09-25

Spekulacje i plotki potwierdziły się. Gigant z Mountain View na swoim blogu poinformował, że strony korzystające z certyfikatów SSL znajdą się wyżej w wynikach wyszukiwania i otrzymają większe wsparcie. Już niedługo posiadanie SSL stanie się koniecznością dla wszystkich, którzy będą chcieli aby ich strona WWW była brana pod uwagę w rankingu Google. Wszystko za sprawą jeszcze większej […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies premiuje stosowanie przez szkoły w Szczecinie rozwiązań IT 2014-09-01

Gimnazjum nr 9 wygrało w konkursie na najlepsze wykorzystanie stworzonych przez miasto nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla szczecińskiej oświaty. Kolejne miejsca zajęła Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Dziś (1. września 2014 r.) przedstawicielom zwycięskiej szkoły nagrodę główną wręczył Prezydent Szczecina. Dzięki fundatorom, wśród których jest Unizeto Technologies, do placówek trafią komputery […]

Przeczytaj więcej
Rozporządzenie eIDAS opublikowane 2014-08-28

28 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), które wraz z systemem aktów delegowanych i implementujących zastąpi w połowie roku 2016 dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz […]

Przeczytaj więcej
Kontynuujemy tradycję świadczenia zaufanych usług certyfikacyjnych 2014-07-25

CERTUM po raz kolejny otrzymało zestaw pieczęci WebTrustSM/TM przyznawany przez instytuty: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oraz Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA). Oznacza to, że firma w dalszym ciągu znajduje się w wąskim i prestiżowym na świecie gronie posiadającym te odznaczenia. Audyt prowadzony był przez niezależnych specjalistów z firmy Ernst & Young […]

Przeczytaj więcej
Konkurs: „Odnów Podpis Elektroniczny” – znamy zwycięzców! 2014-06-25

Zgodnie z zapowiedzią, dziś publikujemy ogłoszenie wyników konkursu „Odnów Podpis Elektroniczny”. Zadaniem uczestników było nie tylko odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM, ale także stworzenie hasła reklamowego dla marki CERTUM. Spośród nadesłanych propozycji, wybrano slogan: „Certum – Inteligentne bezpieczeństwo” Tym samym zwyciężczynią konkursu została Monika Sadlok. Dzięki swojemu pomysłowi stała się właścicielką tabletu Samsung Galaxy TAB3 7.0 […]

Przeczytaj więcej
O ujednoliceniu przepisów w zakresie e-podpisu i usług zaufania trzeba myśleć globalnie, a nie tylko na poziomie UE 2014-06-10

Dobiegło końca XIV Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) – największa międzynarodowa konferencja w Europie na temat zagadnień e-podpisu i usług zaufania. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 uczestników z 20 krajów. Patronat honorowy nad konferencją EFPE 2014 objęli: Minister Gospodarki RP, Wicepremier Janusz Piechociński, Minister Sprawiedliwości RP Jacek Biernacki, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisja […]

Przeczytaj więcej
E-podatki: jak sprawdzić, czy nasza deklaracja została poprawnie przekazana drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego? 2014-04-29

Do obowiązków każdego podatnika, oprócz składania deklaracji w terminie, należy przechowywanie potwierdzeń ich nadania. To, czy plik z kopią elektronicznego wniosku, który mamy, jest urzędowym poświadczeniem prawidłowego złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym, możemy sprawdzić online, za pomocą usługi WebNotarius. Potwierdzeniem poprawnego złożenia deklaracji drogą elektroniczną jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), opatrzone podpisem elektronicznym, stanowiącym de […]

Przeczytaj więcej
Unia Europejska coraz bliżej Jednolitego Rynku Cyfrowego 2014-04-22

Parlament Europejski przyjął 3 kwietnia br. w pierwszym czytaniu projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), który teraz oczekuje na formalne przyjęcie przez Radę. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca 2014 r. i będzie regulować między innymi działanie podpisów […]

Przeczytaj więcej
Błąd Heartbleed – poważna luka bezpieczeństwa w bibliotekach OpenSSL 2014-04-18

7 kwietnia 2014 roku w OpenSSL (wersja 1.0.1 i OpenSSL beta 1.0.2)* wykryty został błąd o nazwie Heartbleed. Jako lider bezpieczeństwa IT rekomendujemy naszym klientom, którzy używali ww. wersji bibliotek OpenSSL, zastosowanie poniższych kroków: Należy zweryfikować posiadaną wersję aplikacji OpenSSL, która jest obecnie zainstalowana na serwerze i dokonać aktualizacji do wersji, która nie jest podatna […]

Przeczytaj więcej
Aktualizacja certyfikatów urzędów pośrednich Certum PCC 2014-04-02

Chcielibyśmy poinformować, że w związku ze zmianami wytycznych dla zaufanych centrów certyfikacji (Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates), które wydają i zarządzają certyfikatami SSL nastąpiła aktualizacja certyfikatów urzędów pośrednich Certum PCC. W związku z powyższym, aby zachować pełną zgodność z najnowszymi wersjami przeglądarek WWW prosimy o wykonanie aktualizacji (wgrania nowych) obecnie […]

Przeczytaj więcej
Unijne rozporządzenie ujednolici przepisy dotyczące e-podpisu 2014-03-05

W 2014 roku ważnym wydarzeniem zarówno dla dostawców, jak i użytkowników usług elektronicznych, będzie ujednolicenie kwestii prawnych i technologicznych związanych z podpisem elektronicznym. Regulować je będzie unijne rozporządzenie eIDAS (ang. Electronic Identification Authentication Signature). Zmiana przepisów ma na celu z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną na ternie UE, z drugiej zaś zwiększenie […]

Przeczytaj więcej
XIV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2014 2014-02-26

Tematem przewodnim tegorocznej – XIV edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE jest  „Rozporządzenie unijne w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS) – nowe możliwości i szanse dla gospodarki elektronicznej”. Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2014 roku w Międzyzdrojach podpatronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Sprawiedliwości, Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych – ETSI, United […]

Przeczytaj więcej
Życzenia świąteczne od CERTUM 2013-12-19

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas obfitował przede wszystkim w spokój, którego na co dzień tak bardzo nam brakuje. Mijający 2013 rok był dla nas szczególnym czasem. W tym roku CERTUM świętowało ważny jubileusz swojego istnienia. Dziękujemy za zaufanie, jakim od 15 lat obdarzają Państwo nas oraz nasze usługi! […]

Przeczytaj więcej
15 lat temu Unizeto uruchomiło pierwsze w Polsce publiczne centrum certyfikacji 2013-12-15

15 grudnia 1998 r. Unizeto Technologies uruchomiło pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji o nazwie Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM. Dało to istotny impuls rozwojowi rynku podpisu elektronicznego i elektronicznej identyfikacji w naszym kraju. Stało się to dokładnie 20 lat po pojawieniu się na świecie technologii podpisu elektronicznego. Za początek podpisu elektronicznego uważa się rok 1978, […]

Przeczytaj więcej
Wyniki raportu: polskie firmy najczęściej wybierają certyfikaty EV SSL wydawane przez Unizeto 2013-12-10

Według raportu angielskiej firmy analitycznej Netcraft liderem sprzedaży certyfikatów Extended Validation w Polsce jest obecnie Unizeto Technologies. W listopadzie polskie Centrum Certyfikacji osiągnęło wyższy udział w rynku EV SSL niż VeriSign, GeoTrust czy Thawte. Zgodnie z analizami zawartymi w badaniu Netcraft SSL Survey (szczegóły: http://www.netcraft.com/internet-data-mining/ssl-survey/ ), w listopadzie br. udział Unizeto Technologies w rynku certyfikatów […]

Przeczytaj więcej
Unizeto na forum ETSI w Nicei 2013-12-03

3 grudnia 2013r. we francuskiej „krzemowej dolinie” odbyły się warsztaty Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych – ETSI, poświęcone podpisowi elektronicznemu i elektronicznym usługom zaufania. W ramach wydarzenia, prezentowane było stanowisko przedstawicieli biznesu, w tym ekspertów firmy Unizeto Technologies. Unizeto Technologies SA została zaproszona do panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli biznesu (wraz z Alpatrust – USA, ARX/Itaglie […]

Przeczytaj więcej
Rozwój usług zaufania jednym z priorytetów Unizeto 2013-09-27

Unizeto Technologies, jako dostawca Usług Zaufania prowadzi ustawiczne działania prorozwojowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności usług zaufania elektronicznego, w szczególności w obszarze podpisu elektronicznego, identyfikacji elektronicznej i PKI. Usługi Zaufania mają wymiar międzynarodowy. Aktywność Unizeto dotyczy więc nie tylko wewnętrznego rynku unijnego, ale też szerokiego międzynarodowego rynku cyfrowego. Stąd obecność naszych przedstawicieli i ekspertów […]

Przeczytaj więcej
E-podpis – nowe technologie i prawo kluczem do upowszechnienia 2013-06-12

Dobiegło końca Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) 2013, największa międzynarodowa konferencja w Europie na temat zagadnień e-podpisu i e-identyfikacji. W wydarzeniu wzięło udział 130 uczestników z 21 krajów. Patronat honorowy nad konferencją EFPE 2013 objęli: Minister Gospodarki, Minister Sprawiedliwości, Minister Administracji i Cyfryzacji, Sejm RP, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). […]

Przeczytaj więcej
Europejskie normy e-identyfikacji będą omawiane w Polsce 2013-05-29

W dniach 3-5 czerwca br. w Międzyzdrojach na zaproszenie Unizeto Technologies SA będą obradować eksperci TC ETSI (Komitetu Technicznego Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych). Wyniki prac posiedzenia zostaną uwzględnione przez organy Unii Europejskiej w pracach legislacyjnych w zakresie regulacji rynku usług cyfrowych. W ramach dyskusji TC ETSI będą omawiane standardy związane z bezpiecznym uwierzytelnianiem elektronicznym, wykorzystywane […]

Przeczytaj więcej
Aplikacje mobilne do podpisu elektronicznego 2013-05-27

Unizeto Technologies wprowadziło na rynek innowacyjne aplikacje na urządzenia mobilne do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego opartego zarówno na certyfikatach kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych. Pierwszą z nowych aplikacji jest MobileSign, czyli narzędzie do prostego i szybkiego składania podpisu elektronicznego z poziomu tabletu lub smartfonu. Rozwiązanie może korzystać z zapisanego na urządzeniu certyfikatu niekwalifikowanego lub z karty kryptograficznej […]

Przeczytaj więcej
Unizeto dostarczy certyfikaty SSL na rynek turecki 2013-05-09

Unizeto Technologies SA podpisała umowę z dynamicznie rozwijającym się tureckim dostawcą usług hostingowych, firmą Turkishost. Przedmiotem współpracy jest dostawa certyfikatów SSL przez należące do Unizeto centrum certyfikacji CERTUM. Certyfikaty SSL pozwalają na weryfikację danej witryny i bezpieczną, szyfrowaną wymianę danych. Rozwiązanie to stało się obecnie standardem bezpieczeństwa internetowego, którego szukają sami użytkownicy stron WWW na […]

Przeczytaj więcej
Zapraszamy na 13 edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego 2013-04-15

Zapraszamy na 13 edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2013 – największej w Europie międzynarodowej konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu, PKI, elektronicznemu uwierzytelnianiu, integralności oraz poufności transakcji.   Konferencja odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2013 r. w Hotelu „Aurora” w Międzyzdrojach. Tegorocznej edycji konferencji patronują:  Janusz Piechociński – wicepremier i Minister Gospodarki […]

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny dla branży medycznej 2013-04-08

Lekarze i jednostki działalności leczniczej coraz częściej w codziennej pracy korzystają z cyfrowej komunikacji. W celu ułatwienia odpowiedniej weryfikacji i bezpiecznych kontaktów elektronicznych, Unizeto Technologies wprowadziło specjalną ofertę promocyjną e-podpisu dedykowaną branży medycznej.   Podpis elektroniczny jest rozwiązaniem zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy niezwykle wrażliwych danych przetwarzanych przez służbę zdrowia. Co więcej odpowiednie przepisy coraz […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty SSL CERTUM w ofercie nazwa.pl 2013-03-28

W wyniku nawiązanej współpracy certyfikaty SSL wystawiane przez CERTUM trafiły do oferty nazwa.pl, wiodącego dostawcy usług hostingowych i rejestracji domen. Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się certyfikaty klasy Domain Validation, Organization Validation oraz Extended Validation.   W swojej ofercie nazwa.pl uwzględniła certyfikaty SSL przeznaczone dla różnorodnych grup użytkowników: mniejszych sklepów internetowych, stron korporacyjnych czy serwisów bankowości […]

Przeczytaj więcej
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w komunikacji pomiędzy sądami i więziennictwem 2013-03-18

Wymiar sprawiedliwości pozbywa się nadmiernych ilości tradycyjnej korespondencji. Zmiana prawa w zakresie kontaktów sądów ze służbami penitencjarnymi owocuje coraz częstszym przesyłaniem niezbędnych dokumentów pocztą elektroniczną. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r., które weszło w życie z dniem 23 listopada 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar […]

Przeczytaj więcej
Sądy otwierają się na e-podpis 2013-03-11

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał orzeczenie decydujące, że w kontaktach z sądami administracyjnymi można używać podpisu elektronicznego. Jest to krok w kierunku cyfryzacji obiegu dokumentów w całym wymiarze sprawiedliwości. W Polsce od przeszło dekady funkcjonuje prawo regulujące równoważność podpisu elektronicznego wystawionego z użyciem certyfikatu kwalifikowanego z odręczną sygnaturą składaną na papierowych dokumentach. Pomimo istniejącej ustawy […]

Przeczytaj więcej
Unizeto weźmie udział w CeBIT 2013 2013-03-01

W dniach 5-9 marca w Hanowerze odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń branży IT na świecie – CeBIT. W tym roku partnerem strategicznym targów jest Polska. Wieczorem 4 marca,  w przeddzień ich oficjalnego otwarcia, odbędzie się w Hannover Congress Centrum gala otwarcia targów z udziałem Kanclerz Angeli Merkel i Premiera Donalda Tuska, który na czele […]

Przeczytaj więcej
Unizeto doradza rządowi w zakresie e-identyfikacji i e-podpisu 2013-02-25

22 lutego br. odbyło się posiedzenie Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego ds. Gospodarki Elektronicznej (MZWGE) poświęcone ocenie obecnego stanu prac legislacyjnych nad nowym europejskim aktem prawnym i nad reformą ram standaryzacyjnych w obszarze elektronicznej identyfikacji oraz zaufanych usług związanych z e-podpisem. Na spotkaniu Unizeto Technologies SA zaprezentowała wykonaną przez spółkę na zamówienie Ministerstwa Gospodarki ekspertyzę, w której […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty zabezpieczenia online z Unizeto dla Yandex 2013-02-20

Unizeto Technologies SA dostarcza zabezpieczenia online dla jednej z największych rosyjskich firm z branży IT – Yandex. Ta notowana na NASDAQ spółka jest właścicielem największej w Rosji wyszukiwarki internetowej będącej ósmą największą wyszukiwarką świata, z której korzysta ponad 50 mln użytkowników miesięcznie. W ramach zawartej umowy, rosyjskiej firmie dostarczane są certyfikaty wystawiane przez CERTUM – […]

Przeczytaj więcej
Produkty CERTUM w ofercie serwisu CertyfikatySSL.pl 2013-02-13

Na podstawie umowy zawartej między Unizeto Technologies, a firmą Domeny.pl – certyfikaty SSL wystawiane przez CERTUM znalazły się w ofercie platformy sprzedaży zabezpieczeń online – CertyfikatySSL.pl. Serwis CertyfikatySSL.pl powstał z myślą o użytkownikach, którym zależy na podnoszeniu bezpieczeństwa komunikacji internetowej, szczególnie w kontekście biznesowym. Oferta serwisu obejmuje wszystkie rodzaje certyfikatów: certyfikaty chroniące domeny, oprogramowanie, pocztę […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty SSL CERTUM w ofercie IAI 2012-12-20

W wyniku umowy zawartej między spółkami Unizeto Technologies i IAI certyfikaty SSL wystawiane przez CERTUM znalazły się w ofercie dostawcy jednej z popularniejszych platform sklepowych w Polsce – IAI-Shop.com. Oprogramowanie IAIShop.com umożliwia szybkie założenie i rozwijanie własnego biznesu w branży e-commerce. Platforma jest dostarczana klientom jako usługa w chmurowym modelu SaaS. Aby zapewnić klientom możliwość […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty SSL CERTUM w ofercie IAI

W wyniku umowy zawartej między spółkami Unizeto Technologies i IAI certyfikaty SSL wystawiane przez CERTUM znalazły się w ofercie dostawcy jednej z popularniejszych platform sklepowych w Polsce – IAI-Shop.com. Oprogramowanie IAIShop.com umożliwia szybkie założenie i rozwijanie własnego biznesu w branży e-commerce. Platforma jest dostarczana klientom jako usługa w chmurowym modelu SaaS. Aby zapewnić klientom możliwość […]

Przeczytaj więcej
Aplikacje Unizeto wyróżnione pieczęciami Common Sign Warsaw 2012 2012-12-11

Dobiegły końca tegoroczne testy aplikacji związanych z podpisem elektronicznym w ramach wydarzenia Common Sign Warsaw 2012. Oprogramowanie Unizeto Technologies proCertum SmartSign i usługa WebNotarius zdobyły prestiżowe pieczęcie wystawiane przez organizatorów. Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego już po raz drugi organizował Instytut Maszyn Matematycznych, a swoim patronatem objęły tę inicjatywę Ministerstwo Gospodarki, Generalny Inspektor Danych Osobowych […]

Przeczytaj więcej
Adobe ufa podpisom elektronicznym CERTUM 2012-10-17

CERTUM, największe polskie centrum certyfikacji należące do Unizeto Technologies, jako pierwszy polski podmiot zostało wpisane na ekskluzywną listę zaufanych dostawców certyfikatów – Adobe Approved Trust List. Dzięki temu e-podpisy, składane przez klientów CERTUM w dokumentach PDF, będą uznawane jako zaufane w popularnych programach Adobe. Adobe Approved Trust List (AATL) pozwala milionom użytkownikom programów Adobe Reader […]

Przeczytaj więcej
Nowy serwis anglojęzyczny CERTUM dla klientów zagranicznych 2012-09-28

Uruchomiona została nowa anglojęzyczna wersja serwisu internetowego CERTUM dedykowana dla klientów z rynku międzynarodowego – www.certum.eu. Dzięki niej od 28.09.2012r. można dokonywać zakupu produktów CERTUM płacąc w walucie euro. Serwis oparty jest na nowej strategii wizerunkowej marki CERTUM wdrożonej na początku br. Witryna zawiera profesjonalne i kompleksowe informacje na temat produktów i aktualnych promocjach w […]

Przeczytaj więcej
Porozumienie organizatorów międzynarodowych konferencji PKI 2012-09-21

20 września br. w Sankt Petersburgu zostało podpisane w formie memorandum Porozumienie trzech komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego. Porozumienie podpisali przedstawiciele komitetów organizacyjnych konferencji: PKI-FORUM Russia – G.W. Jemielianow PKI-FORUM Ukraina – K.N. Wołkowa Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego EFPE (Polska) – Andrzej Bendig-Wielowiejski. Porozumienie przewiduje szeroką współpracę […]

Przeczytaj więcej
Bezpieczeństwo CERTUM zgodne z nowym standardem WebTrust w wersji 2.0 2012-08-01

CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji wchodzące w skład Unizeto Technologies SA otrzymało pieczęć WebTrustSM/TM, która potwierdza spełnienie nowych wytycznych bezpieczeństwa w Internecie określonych przez Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities Version 2.0. Nowe zasady zostały wprowadzone w związku ze światowym postępem technologicznym i rosnącymi wymogami bezpieczeństwa. CERTUM jest jedyną jednostką certyfikacyjną w Polsce posiadającą […]

Przeczytaj więcej
Infrastruktura PKI – umowa Unizeto z ZUS 2012-05-31

Unizeto Technologies SA w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (ZUS), której przedmiotem jest wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji Centrum Certyfikacji Zakładu, wydającego certyfikaty klucza publicznego na potrzeby wewnętrzne ZUS oraz Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa, do systemu zarządzania tożsamością. Po uruchomieniu systemu zarządzania tożsamością, Wykonawca przekaże dokumentację Planów […]

Przeczytaj więcej
Wkrótce rozpoczyna się XII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego! 2012-04-23

Zapraszamy na XII Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2012 – największą w Europie międzynarodową konferencję poświęconą podpisowi elektronicznemu i roli PKI w gospodarce elektronicznej, które odbędzie się w dniach 4 – 6 czerwca 2012r. w Hotelu „Aurora” w Międzyzdrojach. Tegorocznej edycji konferencji patronują: Neelie Kroes – Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, Waldemar Pawlak – Wicepremier […]

Przeczytaj więcej
XII Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2012

Zapraszamy na XII Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2012 – największą w Europie międzynarodową konferencję poświęconą podpisowi elektronicznemu i roli PKI w gospodarce elektronicznej, które odbędzie się w dniach 4 – 6 czerwca 2012r. w Hotelu „Aurora” w Międzyzdrojach. Tegorocznej edycji konferencji patronują: Neelie Kroes – Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, Waldemar Pawlak – […]

Przeczytaj więcej
Eksperci Unizeto na „eProcurement Conference” w Wiedniu 2012-03-07

Eksperci Unizeto Technologies po raz kolejny wzięli udział w konferencji poświęconej elektronicznym platformom zamówień publicznych (eProcurement-Conference-Vienna 2012), która odbyła się 21 marca br. w Tech Gate Vienna. Tematem tegorocznej czwartej edycji konferencji były korzyści, koszty i oszczędności płynące z elektronicznych zamówień publicznych. W obradach udział wzięli przedstawiciele zamawiających, usługodawców, administracji publicznych państw członkowskich Unii Europejskiej […]

Przeczytaj więcej
Nowy serwis internetowy CERTUM PCC 2012-02-18

W dniu 18 lutego 2012 r. uruchomiliśmy dla Państwa nowy serwis internetowy marki CERTUM PCC, należącej do Unizeto Technologies SA. Nasz nowy wizerunek został oparty o nową strategię komunikacji marki CERTUM, której celem jest przekazywanie profesjonalnej i kompletnej wiedzy, na temat rozwiązań i produktów związanych z bezpieczeństwem IT, w formie przyjaznej w odbiorze dla każdego […]

Przeczytaj więcej
Unizeto na konferencjach w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011-12-01

W listopadzie br. odbyły się trzy ważne międzynarodowe konferencje branżowe w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z czynnym udziałem prelegentów i ekspertów Unizeto Technologies. W listopadzie br. odbyły się trzy ważne międzynarodowe konferencje branżowe w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z czynnym udziałem prelegentów i ekspertów Unizeto Technologies: » 9-10 listopada […]

Przeczytaj więcej
Nowe Produkty SSL w ofercie CERTUM 2011-11-23

Unizeto Technologies od 24 listopada 2011r. wprowadza do oferty trzy nowe rodzaje Certyfikatów SSL. Produkty te przeznaczone są dla klientów, którym zależy na najwyższym poziomie wiarygodności, np. klientów sektorów bankowego i finansowego czy też e-commerce. Do palety produktów oferowanych pod marką CERTUM dołączają następujące certyfikaty: Premium MultiDomain EV SSL – certyfikat typu Extended Validation, pozwalający […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty SSL: Unizeto rozszerza swoją zaufaną infrastrukturę PKI 2011-09-28

Unizeto Technologies SA i Gazinformservice Sp. z o.o. (Gaz-IS) ogłosiły w czasie konferencji PKI-FORUM 2011 w St. Petersburgu o zawarciu umowy, w wyniku której powstanie infrastruktura do świadczenia zaufanych usług certyfikacyjnych na terenie Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z postanowieniami umowy, Unizeto zbuduje i udostępni infrastrukturę do świadczenia przez Gaz-IS na obszarze Federacji Rosyjskiej usług certyfikacyjnych spełniających […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies w roli eksperta Komisji Europejskiej nt. implementacji list TSL 2011-06-20

W dniu 15.06.2011 w Brukseli, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki działająca w ramach Komisji Europejskiej, przeprowadziła spotkanie techniczne nt. implementacji TSL (Trusted Service Status List) w zakresie Dyrektywy Usługowej.W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy roboczej ISA Work Programme (przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej) oraz zaproszeni eksperci. W grupie eksperckiej stronę polską reprezentowali eksperci z Unizeto Technologies […]

Przeczytaj więcej
Zakończyło się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2011 2011-06-10

W dniach 6 – 8 czerwca 2011 r., w Międzyzdrojach odbyła się XI edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2011, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki RP, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ta największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona podpisowi elektronicznemu […]

Przeczytaj więcej
Weź udział w XI Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego ! 2011-05-19

Zapraszamy na XI Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2011, które odbędzie się w dniach 6 – 8 czerwca 2011 r. w Hotelu „Aurora” w Międzyzdrojach – największą w Europie międzynarodową konferencję poświęconą podpisowi elektronicznemu i elektronicznej gospodarce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest „Elektroniczna identyfikacja obywateli, e-uwierzytelnianie oraz podpis elektroniczny w ramach wspólnego rynku cyfrowego […]

Przeczytaj więcej
Usługa WebNotarius udostępniona w języku hiszpańskim 2011-02-16

Usługi walidacji (weryfikacji) certyfikatów i podpisów elektronicznych, świadczone przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji, zostały udostępnione także w języku hiszpańskim. Stało to się dzięki podpisanej przez Unizeto Technologies SA umowie partnerskiej z hiszpańską firmą Notarline. Wynikiem umowy było przygotowanie i wdrożenie kolejnej wersji transgranicznej usługi WebNotarius. Wersja ta umożliwia weryfikację dokumentów podpisanych elektronicznie za pomocą certyfikatów […]

Przeczytaj więcej
Norwegia zamawia usługi weryfikacji podpisów elektronicznych w Unizeto 2011-01-11

Unizeto Technologies SA wygrała przetarg publiczny na świadczenie usług transgranicznej walidacji podpisów elektronicznych dla podmiotów i instytucji publicznych w Norwegii – ogłoszony 29.10.2010 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ted.europa.eu) przez norweską agencję rządową Difi. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT – ang. Agency for Public Management and eGovernment) jest odpowiedzialna za modernizację […]

Przeczytaj więcej
WebNotarius – rozszerza usługę walidacji o powszechną weryfikację rosyjskich e-podpisów i certyfikatów 2010-11-15

WebNotarius®, międzynarodowa usługa weryfikacji certyfikatów i podpisów elektronicznych świadczona przez CERTUM PCC, znacznie rozszerzyła swój zasięg obejmując kolejne centra certyfikacji z Federacji Rosyjskiej. Prowadzi to do stopniowej  likwidacji barier utrudniających transgraniczną wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy Unią Europejską (UE) i jej najważniejszymi  partnerami gospodarczymi. Jest to pierwsza powszechnie dostępna dla użytkownika w UE usługa weryfikacji podpisów […]

Przeczytaj więcej
Unizeto – bezpieczeństwo buduje zaufanie 2010-10-11

Z satysfakcją informujemy, że w aktualnym, wersja 6.1, podręczniku szkoleniowym „Ethical Hacking and Countermeasures” (Etyczny Hacking i Środki Zaradcze), wydanym w USA przez EC-Council (Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Handlu Elektronicznego) http://www.eccouncil.org, serwer directory.certum.pl został wskazany jako serwer, który opiera się technice enumeracji poprzez ograniczenie ilości zwracanych odpowiedzi. W efekcie, serwer ten jest przez EC-Council przedstawiany specjalistom i […]

Przeczytaj więcej
e-Podpis pod Linuxem 2010-08-31

CERTUM PCC jako pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych centrum certyfikacji w Europie udostępniło aplikację do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego funkcjonującą w środowisku systemu operacyjnego Linux. To znaczący krok w kierunku rozwoju niezależności technologicznej podpisu elektronicznego, dzięki któremu także zwolennicy alternatywnych systemów operacyjnych będą mogli posługiwać się e-podpisem. Udostępniona wersja beta aplikacji […]

Przeczytaj więcej
Złoty „Laur Klienta 2010” w kategorii Podpis Elektroniczny dla Unizeto 2010-08-02

Unizeto Technologies SA uplasowała się na 1. miejscu w tegorocznych badaniach, które wyłoniły najpopularniejsze marki, usługi i produkty na krajowym rynku, zdobywając w kategorii „podpis elektroniczny” złote godło „Laur Klienta 2010”. „Laur Klienta / Laur Konsumenta” to największy ogólnopolski program kliencki i konsumencki, którego wyniki dają obraz popularności marki i produktu (usługi) w jego kategorii. […]

Przeczytaj więcej
Podsumowanie Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego 2010 2010-06-11

W dniach 9 – 11 czerwca 2010 r., w Międzyzdrojach, w Hotelu Amber Baltic odbyła się X edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2010, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki RP, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) oraz Związku Banków Polskich. Ta największa w Europie coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona podpisowi elektronicznemu i PKI skupiła […]

Przeczytaj więcej
WebNotarius® – rozszerzona usługa weryfikacji certyfikatów i podpisów elektronicznych 2010-04-20

Od 20 kwietnia 2010 CERTUM PCC udostępnia pod nową nazwą WebNotarius® usługę weryfikacji podpisów elektronicznych oraz certyfikatów klucza publicznego. WebNotarius® – to zmodyfikowana i rozszerzona wersja usługi e-Notarius, którą eksperci IDABC wskazali jako prawidłowy model walidacji e-podpisów i certyfikatów PKI zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego. WebNotarius® jest usługą sieciową (web service) dostępną dla wszystkich użytkowników e-podpisu […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty kwalifikowane Unizeto od teraz mają status certyfikatów zaufanych w skali globalnej 2010-01-08

8 stycznia 2010 roku, opublikowany został raport potwierdzający zgodność kwalifikowanych usług certyfikacyjnych świadczonych przez Unizeto Technologies SA ze światowymi standardami WebTrust określonymi przez organizację AICPA/CICA. Tym samym nasze CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji – jako jedyny polski urząd certyfikacji – znalazło się w bardzo wąskim gronie globalnie zaufanych centrów certyfikacji, świadczących kwalifikowane usługi związane z podpisem elektronicznym. […]

Przeczytaj więcej
CERTUM jako pierwsze centrum certyfikacji w Europie Środkowej będzie świadczyć usługi Extended Validation 2009-11-25

Na podstawie audytu zakończonego 20 października 2009 r. niezależni audytorzy z firmy Ernst & Young potwierdzili przygotowanie Unizeto Technologies SA do świadczenia usług certyfikacyjnych, zgodnie z międzynarodowymi standardami WebTrust Certification Authorities – Extended Validation Audit Criteria, ustanowionymi przez organizację AICPA/CICA. Oznacza to, że usługi CERTUM PCC realizowane są zgodnie z najwyższymi światowymi normami bezpieczeństwa i weryfikacji, ustalonymi […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies S.A. uzyskała certyfikat WSK 2009-09-30

25 września 2009 r. Unizeto Technologies SA otrzymała Certyfikat potwierdzający, że sprzedaż przez Spółkę produktów i usług oraz projektowanie i wytwarzanie przez nią rozwiązań jest realizowane z zachowaniem wymagań Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) i spełnia wymogi normy PN-N-19001:2006. W zakres ten wchodzą także zarządzanie i wydawanie certyfikatów infrastruktury klucza publicznego, a więc usługi związane z […]

Przeczytaj więcej
Polska platforma walidacji „e-Notarius” z Unizeto wskazana jako jedna z trzech zgodnych z wymaganiami unijnymi 2009-08-06

Przedstawiciele wspólnotowego programu IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) – na spotkaniu grupy eksperckiej do spraw podpisu elektronicznego (The eSignature Expert Group) 30 lipca br w Brukseli – ocenili przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej ponad dwadzieścia europejskich rozwiązań umożliwiających walidację certyfikatów i podpisów elektronicznych. Celem weryfikacji i oceny […]

Przeczytaj więcej
Odnowienia certyfikatów kwalifikowanych – po raz pierwszy w Polsce całkowicie przez Internet! 2009-07-20

Odnowienia certyfikatów kwalifikowanych – po raz pierwszy w Polsce całkowicie przez Internet!19 lipca 2009 r. Unizeto Technologies uruchomiło nowy system umożliwiający odnawianie on-line certyfikatów kwalifikowanych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Dzięki temu klienci CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji mogą załatwiać wszystkie formalności związane z certyfikatami kwalifikowanymi nie wychodząc z biura czy z domu, a […]

Przeczytaj więcej
Unizeto opracowuje raporty nt. e-podpisu dla Komisji Europejskiej 2009-07-10

W ramach projektu IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) Komisja Europejska, za pośrednictwem specjalistycznej kancelarii prawniczej Time.Lex z Brukseli, zleciła Unizeto Technologies opracowanie krajowych raportów nt. podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usługi walidacji podpisu elektronicznego. W ramach zlecenia Unizeto Technologies S.A. przygotowała i przekazała do akceptacji 3 raporty […]

Przeczytaj więcej
Uwaga – od 21 lipca 2009 r. elektroniczne kontakty z ZUS wyłącznie z certyfikatem kwalifikowanym ! 2009-07-06

Od 21.07.2009 r. płatnicy składek, przy wymianie danych drogą elektroniczną z ZUS, za pośrednictwem programu PŁATNIK lub Elektronicznego Urzędu Podawczego, będą posługiwać się wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego. W związku z tym 20 lipca 2009 r. o godz. 24.00 zostanie wyłączona zbudowana przez Unizeto Trechnologies SA i obsługiwana przez CERTUM […]

Przeczytaj więcej
Odbyło się IX Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2009-06-06

Odbyło się IX Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego Od 3 do 5 czerwca 2009 r. w Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach trwały obrady 9 edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2009, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka oraz Polskiego i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Organizatorami EFPE 2009 były Unizeto Technologies S.A., Krajowa Izba […]

Przeczytaj więcej
Kolejne udogodnienia dla użytkowników podpisu elektronicznego 2009-05-23

Od 23 maja bieżącego roku certyfikaty kwalifikowane wydawane przez CERTUM PCC można nabyć także za pomocą Kart Aktywacyjnych. Ułatwia to zakup kolejnego certyfikatu, umożliwia uzyskanie go drogą elektroniczną i pobranie go na posiadaną kartę kryptograficzną. Wpływa ponadto na obniżenie kosztów związanych z korzystaniem z podpisu elektronicznego. Oferta adresowana jest do osób posiadających już kartę kryptograficzną […]

Przeczytaj więcej
uniF@ktura – nowa usługa dla biznesu 2009-05-11

Unizeto Technologies rozszerza swoją ofertę w zakresie obsługi faktur elektronicznych wprowadzając od 11 maja 2009 r. na polski rynek nową usługę pod nazwą uniF@ktura. Ta uniwersalna usługa umożliwia tworzenie faktur elektronicznych, ich dystrybucję oraz długookresową archiwizację. Została opracowana z myślą: o wystawcach faktur – przedsiębiorcach już posiadających certyfikat kwalifikowany a tym samym możliwość posługiwania się bezpiecznym […]

Przeczytaj więcej
Weryfikacja oraz pobranie UPO – najnowsza usługa CERTUM PCC dla systemu e-Deklaracje 2009-05-04

W dniu 4 maja 2009 r. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji udostępniło w ramach usługi e-Notarius nową funkcjonalność adresowaną do osób fizycznych i prawnych, które złożyły i składać będą elektroniczne deklaracje podatkowe PIT przez system e-Deklaracje. Usługa umożliwia pobranie i weryfikację poprawności oraz zapis w formie pliku Urzędowego Poświadczenia Odbioru podpisanego elektronicznie przez Ministerstwo Finansów. Obywatele, […]

Przeczytaj więcej
Oprogramowanie „proCertum PKI Server” dla Mołdawii 2009-04-30

Unizeto Technologies SA dostarczy oprogramowanie „proCertum PKI Server” dla Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS) z Mołdawii (Republica Moldova). ProCertum PKI Server to oprogramowanie, które udostępnia funkcje dla innych aplikacji korzystających z infrastruktury klucza publicznego (PKI) za pośrednictwem usługi WebService. Umożliwia m.in.: podpisywanie danych w formatach XAdES i CAdES, podpisywanie wiadomości e-mail (S/MIME), szyfrowanie i deszyfrowanie danych […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies rozpoczyna sprzedaż certyfikatów SSL na rynku rosyjskim 2009-04-27

27 kwietnia 2009 r. Unizeto Technologies SA podpisała umowę partnerską z „ANK” SA (Sankt Petersburg, Rosja), na mocy której certyfikaty SSL wydawane przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji będą sprzedawane na terenie Federacji Rosyjskiej. Zawarta umowa partnerska jest efektem trzyletniej współpracy technologicznej obu firm, realizowanej na podstawie podpisanego wcześniej porozumienia o współpracy i świadczeniu usług, zawartego 25.05.2006 […]

Przeczytaj więcej
Zestawy CERTUM już do nabycia w salonach VOBIS – certyfikat kwalifikowany w jeden dzień dostępny w całej Polsce! 2009-04-23

Od dziś w ponad 100 salonach sieci Vobis oraz w sklepie internetowym Vobis.pl dostępne są zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wchodzące w skład zestawów certyfikaty kwalifikowane wydawane są przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji należące do Unizeto Technologies SA. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego jest niezbędny między innymi przy: przesyłaniu deklaracji ZUS, „załatwianiu” […]

Przeczytaj więcej
Uwaga: Prace konserwacyjne systemów certyfikacyjnych CERTUM PCC 2009-04-17

Informujemy, że w czasie najbliższego weekendu tj. od dnia 18.04.2009 (sobota) od godziny 20:00 do dnia 19.04.2009 (niedziela) do godziny 16:00, w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi mogą wystąpić utrudnienia z dostępem do usług świadczonych przez CERTUM PCC. Pracami konserwacyjnymi zostaną objęte systemy związane z wydawaniem, odnawianiem oraz obsługą certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych (w tym […]

Przeczytaj więcej
Unizeto realizuje nowy projekt inwestycyjny z dofinansowaniem unijnym 2009-04-08

W dniu 7 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Unizeto Technologies SA jako Beneficjentem została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „System on-line zarządzania zintegrowanym procesem obsługującym nowoczesne i tradycyjne kanały wymiany informacji i dokumentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, poddziałanie 1.1.2. […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty CERTUM rozpoznawane jako zaufane w oprogramowaniu Java 2009-03-26

Unizeto Technologies SA i korporacja Sun Microsystems podpisały porozumienie, na mocy którego oprogramowanie Java będzie wspierać wszystkie certyfikaty niekwalifikowane wydane przez CERTUM PCC. Tym samym Unizeto Technologies SA dołącza do wąskiego grona międzynarodowych centrów certyfikacji, których certyfikaty rozpoznawane są jako zaufane przez ponad 99% użytkowników sieci Internet, korzystających z najpopularniejszych przeglądarek internetowych oraz posiadają wsparcie […]

Przeczytaj więcej
Unizeto oferuje nowoczesną platformę klasy workflow 2009-03-25

Unizeto Technologies S.A. wprowadza na rynek od kwietnia br. nową kolejną wersję systemu Edicta – nowoczesnej platformy klasy workflow służącej do obsługi zaawansowanych procesów biznesowych oraz umożliwiającej integrację z systemami dziedzinowymi oraz usługami zewnętrznymi różnych producentów i dostawców, w tym z usługami PKI oraz kwalifikowanego i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. W maju br. Edicta w nowej wersji 2.0 […]

Przeczytaj więcej
Dobre wyniki Unizeto Technologies w roku 2008 2009-03-10

W roku kalendarzowym 2008 Spółka uzyskała przychody w wysokości 130 mln zł, z czego 61% to przychody ze sprzedaży usług i produktów własnych. Rok obrotowy 2008/2009, kończący się 30 kwietnia br., zostanie więc zamknięty zgodnie z ubiegłorocznymi planami zarządu, a zysk netto przewyższy ubiegłoroczny. Jest to dobry prognostyk dla rozwoju Spółki w czasach kryzysu światowego. Osiągnięte […]

Przeczytaj więcej
Bezpieczny podpis elektroniczny wykorzystywany do inicjatyw ustawodawczych 2009-03-02

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM – zarejestrowany 14 stycznia br. przez Marszałka Sejmu RP, zbiera do 14 kwietnia br. minimum 100 000 podpisów pod projektem ustawy zakładającym możliwość odpisania od podstawy do opodatkowania do 12 000 zł rocznie w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Po raz pierwszy w Polsce można udzielić poparcia tej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej […]

Przeczytaj więcej
Karty aktywacyjne CERTUM – nowość na rynku usług związanych z podpisem elektronicznym 2009-02-23

Unizeto Technologies S.A. wprowadza kolejne udogodnienie dla klientów przy sprzedaży usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym. Od 25 lutego certyfikaty SSL służące do zabezpieczania witryn internetowych oraz certyfikaty niekwalifikowane zaufane CERTUM – umożliwiające między innymi szyfrowanie poczty elektronicznej i logowanie do systemów informatycznych – dostępne będą także za pośrednictwem Kart Aktywacyjnych CERTUM. Karta Aktywacyjna zawiera kod […]

Przeczytaj więcej
100.000 certyfikat kwalifikowany CERTUM wydany ! 2009-02-03

W dniu 27 stycznia 2009 roku o godzinie 14:32 CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji wydało stutysięczny certyfikat kwalifikowany. Oznacza to, że Unizeto Technologies zachowuje w Polsce mocną pozycję lidera usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym zarówno pod względem wielkości i różnorodności palety usług, jak i ilości użytkowników z nich korzystających. Certyfikaty kwalifikowane, stanowiące istotny fragment bogatej […]

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny tanieje ! 2009-02-02

Od 2 lutego 2009 r. od godziny 0:00 obowiązuje nowy cennik zestawów CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nowe niższe ceny dotyczą wszystkich rodzajów zestawów z certyfikatami kwalifikowanymi. » Zobacz nowy cennik

Przeczytaj więcej
System Uwierzytelniania i Zarządzania Tożsamością z zastosowaniem podpisu elektronicznego dla PGE Górnictwo i Energetyka SA 2009-01-27

Unizeto Technologies SA, jako wykonawca i integrator, podpisała 22 stycznia br. z PGE Górnictwo i Energetyka SA z siedzibą w Łodzi (dawniej BOT GiE SA) umowę na budowę i wdrożenie systemu uwierzytelniania i zarządzania tożsamością w oparciu o PKI dla spółek linii biznesowej wydobycia i wytwarzania Polskiej Grupy Energetycznej. W zakres umowy wchodzi budowa systemu, […]

Przeczytaj więcej
Ponad 200 zwycięzców w konkursie „10. urodziny CERTUM”! 2009-01-21

Wczoraj zakończył się rozpoczęty 10 grudnia ub. roku konkurs zręcznościowy „10. urodziny CERTUM”, dla posiadaczy certyfikatów kwalifikowanych CERTUM. W trakcie jego trwania rozdano ponad 200 nagród – 32 calowych telewizorów LCD oraz odtwarzaczy DVD. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy a pozostałym uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wzięcie udziału w naszym konkursie jubileuszowym ! Lista zwycięzców dostępna […]

Przeczytaj więcej
Certyfikat kwalifikowany tego samego dnia już nie tylko w Punktach Rejestracji ! 2009-01-19

Przypominamy, że od nowego roku usługa „certyfikat w 1 dzień” jest dostępna nie tylko w Punktach Rejestracji, ale i w kilkudziesięciu Punktach Partnerskich CERTUM. Skorzystanie z możliwości uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w 1 dzień nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla naszych Klientów. Udostępnienie tej usługi w Punktach Partnerskich to udogodnienie dla mieszkańców kilkudziesięciu miast […]

Przeczytaj więcej
Modernizacja środowiska informatycznego i PKI dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 2009-01-13

W dniu dzisiejszym Unizeto Technologies S.A., działając jako lider konsorcjum utworzonego z ProIntegra Sp. z o.o. z Katowic, podpisała z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (UKNF) umowę na realizację w ciągu 18 tygodni projektu „Standaryzacja środowiska użytkownika dla UKNF” o wartości 2 mln zł netto. Zgonie z umową Unizeto Technologies SA: wykona projekt rozwiązań technicznych […]

Przeczytaj więcej
Od dziś promocja noworoczna Zestawów CERTUM – dostawa do klienta za 1 zł ! 2009-01-05

Szanowni Klienci, Informujemy, że w styczniu 2009 r. wszystkie zakupy w sklepie internetowym CERTUM objęte są promocją. Promocja rozpoczyna się 05 stycznia 2009 r. o godz. 12.00 i kończy się 31 stycznia 2009 r. o godz. 23.59. W związku z promocją zakupione w tym okresie zestawy CERTUM będą dostarczane przesyłką kurierską, której promocyjna cena wynosi […]

Przeczytaj więcej
Szczęśliwego podpisu elektronicznego w 2009 roku! 2008-12-31

W kończącym się dziś 2008 roku minęło dokładnie 30 lat od światowych narodzin podpisu elektronicznego oraz 20 lat od opublikowania pierwszego standardu klucza publicznego – X.509. W 1995 roku powstał pierwszy na świecie urząd certyfikacji świadczący publiczne usługi związane z podpisem elektronicznym. Na tym tle zupełnie nieźle prezentuje się Polska, gdzie zaledwie 3 lata później […]

Przeczytaj więcej
System masowej obsługi e-Faktur Unizeto dla P4 Sp. z o.o. – niezależnego operatora telefonii komórkowej Play 2008-12-29

Na mocy zawartej 1 grudnia 2008 r. umowy z P4 Sp z o.o. Unizeto Technologies SA zaadaptowała i pomyślnie wdrożyła System Obsługi e-Faktur. Już w połowie grudnia wygenerowane zastały pierwsze faktury elektroniczne dla klientów Play. System jest posadowiony w Centrum Danych Unizeto w Szczecinie i obsługiwany na zasadach pełnego outsourcingu. Do zadań wykonawcy należy administrowanie […]

Przeczytaj więcej
Świętuj z nami 10. urodziny CERTUM – codziennie 10 nagród do wygrania! 2008-12-06

15 grudnia 2008 r. mija 10 lat od rozpoczęcia działalności pierwszego w Polsce centrum certyfikacji świadczącego publicznie usługi związane z podpisem elektronicznym. Z tej okazji ogłaszamy konkurs zręcznościowy dla wszystkich posiadaczy zestawów CERTUM z certyfikatem kwalifikowanym. Wygraj telewizor LCD lub odtwarzacz DVD! – szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie www.konkurs.certum.pl

Przeczytaj więcej
Kwalifikowany znacznik czasu CERTUM dla Federalnej Służby e-Przetargów w Belgii 2008-12-03

W dniu 03.12.2008 r. Federal Public Service Personnel and Organization – FPSP&O (Bruksela, Belgia) złożyła do Unizeto Technologies SA zamówienie na świadczenie usługi kwalifikowanego znacznika czasu przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji. FPSP&O wykorzystuje znacznik czasu w usługach dedykowanych dla elektronicznych przetargów publicznych w Belgii (Federal Dienst eProcurement) prowadząc projekt Belgian Federal e-Procurement (uruchomiony w […]

Przeczytaj więcej
Promocja Mikołajkowa Zestawów CERTUM – dostawa do klienta za 1 zł ! 2008-11-18

Szanowni Klienci, Informujemy, że w dniach od 18 listopada do 14 grudnia 2008 r. wszystkie zakupy w sklepie internetowym CERTUM objęte są promocją. Promocja rozpoczyna się 18 listopada o godz. 12.00 i kończy się 14 grudnia na minutę przed północą. Zakupione w tym okresie zestawy CERTUM zostaną dostarczone przesyłką kurierską, której promocyjna cena wynosi tylko […]

Przeczytaj więcej
Coraz szybciej, coraz łatwiej. Certyfikat kwalifikowany tego samego dnia ! 2008-11-06

Prace rozwojowe prowadzone w Unizeto Technologies sprawiły, że dzisiaj zarówno zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego jak i certyfikaty kwalifikowane można uzyskać zdecydowanie szybciej i znacznie łatwiej niż dotychczas. Obecnie Zestaw CERTUM można zakupić na kilka sposobów w zależności od preferencji zamawiającego: „od ręki” i bez kolejek w trakcie tylko jednej wizyty – w Punktach […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies dostarcza rozwiązania podpisu elektronicznego dla Mołdawii 2008-09-22

W dniu 18 września 2008 r. został zawarty kontrakt pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” (CTS) www.cts.md z Kiszyniowa (Republika Mołdowa) a Unizeto Technologies S.A. na dostawę autorskiego oprogramowania do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (proCertum SmartSign), narzędzi do podpisywania poprzez strony WWW i poprzez portale internetowe oraz świadczenie usług wsparcia, tj. supportu, maintenance i […]

Przeczytaj więcej
„CERTUM mini” – nowy zestaw do składania bezpiecznego podpisu 2008-09-02

Z dniem 01.09.2008 r. Unizeto Technologies SA wprowadziła do oferty nowy zminiaturyzowany zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego – Zestaw CERTUM mini. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: certyfikat kwalifikowany, mini karta kryptograficzna (nośnik certyfikatu) odpowiadająca wielkością karcie SIM stosowanej w telefonach komórkowych, mini czytnik kart kryptograficznych oraz płyta CD z oprogramowaniem. Dzięki niewielkim rozmiarom […]

Przeczytaj więcej
Uruchomienie nowej usługi dla Krajowej Rady Komorniczej w Elektronicznym Urzędzie Podawczym ZUS 2008-07-28

Na zlecenie ZUS, w związku z wnioskiem Krajowej Rady Komorniczej (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw) Unizeto Technologies S.A. wykonała i wdrożyła nową wersję Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) dla ZUS, w wyniku czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia od […]

Przeczytaj więcej
Zestawy CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można już kupić w salonach PLAY-GERMANOS 2008-06-20

Unizeto Technologies S.A. zawarła 20 czerwca 2008 r. umowę partnerską z GERMANOS POLSKA Sp. z o.o. sprzedającą usługi telefonii komórkowej PLAY. Dzięki temu zestawy CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można teraz od ręki nabyć w każdym z 366 salonów sprzedaży PLAY – GERMANOS w kraju. Korzystający z usług należącego do Unizeto Technologies – CERTUM Powszechnego […]

Przeczytaj więcej
Informacja dla nabywców Zestawu CERTUM 2008-06-10

Szanowni Klienci, Z powodu strajku Poczty Polskiej, trwającego od 03 czerwca 2008, mogą nastąpić opóźnienia w realizacji Państwa zamówień i doręczaniu kodów PUK. Za powstałe utrudnienia z przyczyn niezależnych od nas, przepraszamy. Zobacz także: Strajk poczty paraliżuje firmy [Business Centre Club]

Przeczytaj więcej
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2008 zakończone 2008-06-09

W dniach 4 – 6 czerwca 2008 r. odbyła się w Międzyzdrojach doroczna ósma edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE), pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej – Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Organizatorami tegorocznego EFPE byli: Unizeto Technologies S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa SA i Politechnika Szczecińska. Referat […]

Przeczytaj więcej
Kupuj przez Internet. Trzy proste kroki do własnego podpisu elektronicznego: zakup zestawu – aktywacja karty – pobranie certyfikatu 2008-05-31

także: zakup zestawów z certyfikatem kwalifikowanym CERTUM – od ręki. Od 31 maja 2008 r. Unizeto Technologies S.A. uruchomiła sprzedaż zestawów CERTUM poprzez sklep internetowy oraz Punkty Rejestracji CERTUM. Zaletą tego rozwiązania jest znaczne ułatwienie procesu pozyskania certyfikatu kwalifikowanego. Zestaw CERTUM można teraz nabyć „od ręki” w każdym Punkcie Rejestracji CERTUM, a następnie po wypełnieniu […]

Przeczytaj więcej
Mobilne Punkty Potwierdzania Tożsamości dla Klientów CERTUM PCC – od dziś nie musisz opuszczać biura! 2008-05-29

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Unizeto Technologies SA podpisała umowę o współpracy z Polską Grupą Pocztową SA (PGP), na mocy której potwierdzenie tożsamości (weryfikacja tożsamości) przy zakupie zestawów z certyfikatami kwalifikowanymi CERTUM będzie możliwe w siedzibie Klienta lub w innym wybranym miejscu. Usługa jest dostępna w 6 aglomeracjach: krakowskiej, łódzkiej, śląskiej, trójmiejskiej, warszawskiej i wrocławskiej. Od […]

Przeczytaj więcej
Elektroniczny Urząd Podawczy CERTUM dla ZUS 2008-05-15

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i Unizeto Technologies SA zawarły 13 maja br. umowę na świadczenie przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji w outsourcingu dla ZUS usług przetwarzania danych, w tym kwalifikowanej usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP). Podstawowym komponentem EUP jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza. EUP bazuje na kwalifikowanej usłudze „Poświadczenia przedłożenia i odbioru” wpisanej przez […]

Przeczytaj więcej
Dwie umowy Unizeto Technologies z Gminą Miasto Szczecin 2008-05-14

W dniu 13 maja 2008 r. Unizeto Technologies SA, w wyniku wygranego przetargu, podpisała umowy z Gminą Miasto Szczecin na: dostawę 120 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, usługę generowania niekwalifikowanych zaufanych certyfikatów przeznaczonych do składania podpisu elektronicznego i świadczenia związanych z tym usług certyfikacyjnych. Usługi certyfikacyjne świadczone przez CERTUM PCC obejmują: […]

Przeczytaj więcej
Tytuły „Usługa Roku 2008 Pomorza Zachodniego” oraz „Złota Firma” dla Unizeto Technologies 2008-05-12

W dniu 10 maja 2008 roku, podczas XL Pomorskich Dni Techniki organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT), Unizeto Technologies SA została uhonorowana dwoma tytułami: „Usługa Roku 2008 Pomorza Zachodniego” za opracowanie usługi – walidacja danych pod nazwą „e-Notarius” oraz udostępnienie jej przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, świadczącym kwalifikowane usługi związane z podpisem elektronicznym „Złota […]

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny – nowe karty kryptograficzne w ofercie Unizeto Technologies 2008-04-23

Unizeto Technologies SA wprowadza do swej oferty nową kartę kryptograficzną cryptoCertum 3.0 przeznaczoną do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (tzw. komponent techniczny zgodny z wymaganiami Ustawy o podpisie elektronicznym). Zamawiane od 1 maja 2008 r. wszystkie zestawy CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego zawierać będą ten model karty. Karta cryptoCertum 3.0 zapewnia bezpieczne generowanie, przechowywanie i […]

Przeczytaj więcej
e-Notarius – sprawdź podpis elektroniczny (walidacja danych) 2008-04-15

CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, działając jako Urząd Walidacji, udostępnia kwalifikowaną usługę e-Notarius, która umożliwia wiarygodne sprawdzenie poprawności podpisu elektronicznego i weryfikuje status certyfikatu klucza publicznego – dostarczając użytkownikowi zaświadczenie z przeprowadzonej weryfikacji. Usługa jest przeznaczona dla użytkowników podpisu elektronicznego, w tym także tych, którzy chcą zautomatyzować proces sprawdzenia (walidacji) dokumentów elektronicznych weryfikowanych za pomocą różnych […]

Przeczytaj więcej
Komunikat specjalny w związku z sytuacją kryzysową w Szczecinie 2008-04-08

Śnieżyca, jaka ostatniej nocy przeszła nad Szczecinem i częścią województwa zachodniopomorskiego pozbawiła prądu, a nawet wody większość mieszkańców miasta. Mokry i ciężki śnieg, deszcz ze śniegiem i powalone drzewa uszkodziły w wielu miejscach wieże i linie energetyczne oraz trakcję kolejową. Awaria, która nawiedziła Szczecin, jest największą od czasów drugiej wojny światowej. Przestały funkcjonować instytucje publiczne, […]

Przeczytaj więcej
Uwaga: Interaktywny formularz zamówienia na zestawy CERTUM 2008-04-07

Od dnia 08 kwietnia 2008 r. CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, uruchamia usługę zamawiania certyfikatów kwalifikowanych poprzez stronę WWW. Na www.certum.pl udostępniony będzie interaktywny formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego można złożyć zamówienie oraz przesłać dane niezbędne do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Na podstawie tych danych CERTUM PCC generuje niezbędne dokumenty (w tym np. umowy), które w […]

Przeczytaj więcej
CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji świadczy kwalifikowane usługi certyfikacyjne dla radców prawnych w Polsce 2008-02-04

Unizeto Technologies SA podpisała z Krajową Radą Radców Prawnych umowę ramową na zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz legitymacje dla radców prawnych i aplikantów. Przedmiotem zawartej w dniu 9 stycznia 2008 r. umowy jest wydawanie zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi, oprogramowaniem oraz legitymacji służbowych na kartach elektronicznych, a ponadto […]

Przeczytaj więcej
Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane CERTUM dla Służby Zdrowia 2008-02-02

Unizeto Technologies SA zaoferowała najlepsze warunki cenowe na sprzedaż certyfikatów i utrzymanie ważności dokumentacji medycznej i wygrała konkurs na dostawę Certyfikatów Elektronicznych dla subskrybentów z obszaru ochrony zdrowia pod nazwą „Podpis elektroniczny dla Medycyny”. W związku z tym Naczelna Izba Lekarska (NIL) i Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia (OZPPSZ), działając razem jako Inicjatorzy na […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies świadczy kwalifikowane usługi certyfikacyjne dla litewskiego ZUS 2008-01-07

Konsorcjum firm UAB „Metamodelis” z Wilna, Litwa (http://www.metamodelis.lt) i Unizeto Technologies SA ze Szczecina, Polska (http://certum.pl) – wygrało przetarg publiczny ogłoszony przez litewski Zarząd Państwowego Funduszu Ubezpieczenia Społecznego (SoDra) – http://www.sodra.lt, będący odpowiednikiem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W dniu 28 grudnia 2007 r. Konsorcjum podpisało 2 letnią umowę na dostawy i świadczenie od 1 […]

Przeczytaj więcej
Posiadając certyfikat kwalifikowany można korzystać z systemu e-Deklaracje 2008-01-03

Formularz zawiadomienia ZAW-E1 pobiera się z portalu www.e-deklaracje.gov.pl. i dostarcza się do urzędu skarbowego w formie papierowej. W zawiadomieniu podatnik wpisuje własne dane lub wskazuje osobę upoważnioną do składania deklaracji w jego imieniu. Następnie podatnik – lub osoba upoważniona do składania deklaracji w jego imieniu – przesyła już drogą elektroniczną, poprzez służący do tego portal […]

Przeczytaj więcej
Nowy certyfikat wydawcy dla płatników ZUS – wiadomość archiwalna (02.01.2008). 2008-01-02

Z dniem 1 stycznia 2008r uzyskał ważność nowy certyfikat wydawcy CA-ZEW, niezbędny do wymiany dokumentów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy pomocy dedykowanych certyfikatów niekwalifikowanych wystawianych dla podmiotów-płatników składek, w tym biur rachunkowych. CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji wydało nowy certyfikat Zewnętrznego Centrum Certyfikacji (CA-ZEW) o numerze seryjnym 29, który należy zarejestrować w programie Płatnik (po wczytaniu […]

Przeczytaj więcej
Nowy PŁATNIK (ZUS) obsługuje także certyfikaty kwalifikowane 2007-11-02

W dniu 30.10.2007 r. opublikowana została nowa wersja 7.01.001 programu PŁATNIK powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych […]

Przeczytaj więcej
Porozumienie partnerskie Unizeto Technologies S.A. z Centrul de Telecomunicaţii Speciale 2007-10-17

W dniu 15.10.2007 r. w Kiszyniowie (Republika Mołdowa) w czasie konferencji ITSEC 2007 (International Workshop on Information Technologies and Security) zostało zawarte porozumienie partnerskie pomiędzy Unizeto Technologies, a Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS). Przedmiotem umowy jest współpraca naukowo-techniczna w zakresie technologii informacyjnych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz infrastruktury klucza publicznego, w tym w zakresie kwalifikowanych i […]

Przeczytaj więcej
Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów – nowa usługa CERTUM 2007-09-18

Decyzją Ministra Gospodarki z dn. 17 lipca 2007 r. została dokonana zmiana w Rejestrze Podmiotów Kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, rozszerzająca zakres świadczonych przez Unizeto Technologies S.A. usług o „wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów”. W następstwie tej decyzji w dniu 13 września 2007 r. nowa usługa została wpisana do Rejestru Podmiotów Kwalifikowanych prowadzonego przez […]

Przeczytaj więcej
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2007 zakończone 2007-06-02

W dniach 30 maja – 01 czerwca 2007 r. odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. EFPE 2007 zostało objęte patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej. Oprócz Unizeto Technologies SA i Politechniki Szczecińskiej w bieżącym roku współorganizatorami EFPE były po raz pierwszy: […]

Przeczytaj więcej
Oferta globalnych usług certyfikacyjnych Unizeto Technologies 2007-05-29

Zarząd Unizeto Technologies SA przyjął nową strategię w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym, które udostępnia Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM. Jednym z głównym założeń przyjętej strategii jest radykalne zwiększenie aktywności Spółki na rynkach międzynarodowych i zdobycie silnej pozycji CERTUM jako uznanego europejskiego i światowego dostawcy usług […]

Przeczytaj więcej
Dwie nowe usługi kwalifikowane poszerzyły ofertę CERTUM 2007-02-28

Decyzją z dn. 2 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki dokonał zmian w decyzji z dn. 30 grudnia 2002 r. o wpisie Unizeto Technologies S.A. do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, polegających na rozszerzeniu zakresu świadczonych usług o poświadczenia depozytowe oraz poświadczenia rejestrowe i repozytoryjne. W ślad za tym, w dn. 5 […]

Przeczytaj więcej
Kontrakt na świadczenie usług znakowania czasem dla GlobalSign 2007-01-15

W dniu 09.01.2007 r., Unizeto Technologies SA podpisała kontrakt z GlobalSign NV (Leuven, Belgia). W ramach podpisanej umowy należące do Unizeto Technologies – Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM rozpoczyna świadczenie dedykowanej usługi Znacznika Czasu (TS – Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust. Dedykowany dla klientów centrum certyfikacji GlobalSign – TS Service świadczony będzie pod marką zamawiającego, […]

Przeczytaj więcej
Nowa szata graficzna serwisu www.certum.pl 2006-11-06

Z przyjemnością witamy Państwa na nowej odsłonie serwisu www.certum.pl. Mamy nadzieję, że odświeżona szata graficzna przypadnie Państwu do gustu, a publikowane na serwisie informacje ułatwią korzystanie z naszych usług. Jednocześnie informujemy, że układ menu nie uległ zmianie.

Przeczytaj więcej
Medal Europejski za Elektroniczny Urząd Podawczy 2006-10-27

W dniu 23 października 2006 Unizeto Technologies SA otrzymała kolejny Medal Europejski przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny oraz Business Centre Club za „Elektroniczny Urząd Podawczy”. Wyróżniony produkt jest systemem komputerowym, spełniającym wymogi ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, służącym do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci […]

Przeczytaj więcej
Nowe usługi kwalifikowane Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM 2006-10-23

W dniu 17.10.2006 r. Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM należące do Unizeto Technologies, jako pierwsze w Polsce uzyskało zaświadczenie Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert) umożliwiające rozszerzenie zakresu dotychczas świadczonych usług kwalifikowanych o kolejne trzy usługi: weryfikację statusu certyfikatów w trybie online (OCSP), walidację danych (DVCS), poświadczanie odbioru i przedłożenia (DA). Uzyskanie zaświadczenia stało się możliwe po dokonaniu […]

Przeczytaj więcej
Zakończenie budowy i organizacji Centrum Danych 2006-10-04

30 września 2006 r. zakończył się rozpoczęty 1 lipca 2004 r. projekt „Budowa i organizacja Centrum Danych realizującego misje krytyczne” dofinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poddziałanie 2.2.1. W ramach projektu wybudowane zostało supernowoczesne Centrum Danych o całkowitej powierzchni 2350 m2. W czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Bajecznej 13 w Szczecinie trzy kondygnacje […]

Przeczytaj więcej
Porozumienie z Art-master Sp. z o.o. (Ukraina) 2006-10-03

W dniach 25-30 września 2006 r. odbyła się w Jałcie III Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo współczesnych systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych”, w której obradach uczestniczyli przedstawiciele Unizeto Technologies. W czasie Konferencji uzgodniona została także treść Porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Art-master Sp. z o.o. z Kijowa a Unizeto Technologies, którego przedmiotem jest opracowanie przez strony Porozumienia infrastruktury do świadczenia usług w […]

Przeczytaj więcej
Nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym. Co dalej? 2006-07-25

Sejm przyjął 21 lipca br. nowelizację ustawy o podpisie elektronicznym, polegającą na przesunięciu z 16 sierpnia 2006 r. na 1 maja 2008 r. terminu wejścia w życie przepisów regulujących zasady składania podań i wniosków oraz wykonywanie innych czynności w postaci elektronicznej przez odbiorców usług certyfikacyjnych. Przesunięciu ulegnie również termin ogłaszania w postaci elektronicznej dzienników urzędowych […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies S.A. uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego 2006-06-26

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, wydała w dniu 21.06.2006 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia, stwierdzające zdolność Unizeto Technologies do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” przed nieuprawnionym ujawnieniem. Powyższe świadectwo uprawnia Spółkę do świadczenia usług oraz realizacji projektów i zadań bezpośrednio związanych z dostępem do informacji niejawnych przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości usług, zgodnego […]

Przeczytaj więcej
Standard faktury elektronicznej 2006-06-22

W celu ujednolicenia wymiany faktur elektronicznych Instytut Logistyki i Magazynowania, Unizeto Technologies SA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa opracowały standardowy wzorzec faktury elektronicznej dostosowany do wymagań i warunków polskich, oparty na standardzie EDI-XML GS1. Standard ten jest udostępniany nieodpłatnie przez Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (http://www.e-gospodarka.net.pl/crwde/efaktura.htm). Unizeto Technologies SA bierze także udział […]

Przeczytaj więcej
VI Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego zakończone 2006-06-12

W dniach 7-9 czerwca odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VI Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2006 (EFPE), w którym wzięło udział ponad 100 uczestników z 16 krajów Europy i Azji: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Korei Południowej, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Włoch, Ukrainy i Polski. Wśród prelegentów i uczestników Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego […]

Przeczytaj więcej
Porozumienie partnerskie z ANK S.A. z Sankt Petersburga 2006-05-29

W dniu 25 maja 2006 r. Unizeto Technologies SA  podpisała porozumienie o współpracy z rosyjską firmą  „ANK” S.A. Przedmiotem porozumienia jest współpraca transgraniczna w zakresie Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI), podpisu elektronicznego oraz usług centrów certyfikacji  (Unizeto Technologies jest właścicielem Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM, a ANK jest jednym z wiodących centrów certyfikacji w Rosji, które w strukturze […]

Przeczytaj więcej
CERTUM PCC oferuje usługę Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) 2006-05-22

Usługa Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP), której podstawowym komponentem jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), udostępnia bezpieczny i wiarygodny mechanizm wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy interesantami a organami administracyjnymi zobowiązanymi wprowadzić od dnia 16.08.2006 r. elektroniczny obieg dokumentów. Odbiorcami usługi są podmioty realizujące zadania publiczne. Oferowane rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach: EUP-outsourcing – usługa świadczona przez CERTUM […]

Przeczytaj więcej
Nowy oddział Unizeto Technologies SA w Katowicach 2006-04-28

18 kwietnia 2006 r. utworzony został Oddział Unizeto w Katowicach. Nowy oddział obsługuje Region Południowy obejmujący województwa: opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie – do końca roku 2006 obejmie także województwa dolnośląskie i podkarpackie. Stanowisko Dyrektora Handlowego Regionu Południowego i Dyrektora Oddziału w Katowicach objął pan Jacek Kocot (Unizeto Technologies SA, Oddział w Katowicach: ul. Modelarska 12, 40-142 […]

Przeczytaj więcej
Przewa technologiczna 2006-04-20

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na prace konserwacyjne, CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji nie będzie oferowało usług certyfikacyjnych (poza wnioskami o unieważnienie) od godziny 14.00 dnia 21.04.2006 do godziny 08.00 dnia 24.04.2006. Za powstałe utrudnienia przepraszamy  

Przeczytaj więcej
Prace konserwacyjne 2006-04-09

W dniu dziejszym na serwerach CERTUM przeprowadzane są prace konserwacyjne. Z uwagi na prowadzone prace, w godzinach nocnych dnia dzisiejszego, mogą wystąpić przerwy w dostępności usług certyfikacyjnych i stron WWW. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przeczytaj więcej
Już ponad 1 000 000 certyfikatów wydanych przez Unizeto Technologies SA 2006-03-20

W dniu 16 marca 2006 roku CERTUM wydało milionowy certyfikat klucza publicznego. CERTUM świadczy usługi certyfikacyjne od 15 grudnia 1998 roku. W dniu 31 grudnia 2002 roku decyzją Ministra Gospodarki CERTUM zostało wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym w zakresie wydawania certyfikatów i znakowania czasem. Bezpieczny podpis elektroniczny, składany […]

Przeczytaj więcej
Certyfikat PN-I-07799-2:2005 (BS7799-2:2002) dla Unizeto Technologies SA 2006-02-09

Po pozytywnej ocenie audytorów BVQI (Bureau Veritas Quality International) Polska Sp. z o.o., dnia 01 lutego 2006, Unizeto otrzymało certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-I-07799-2:2005 (identycznej z normą BS7799-2:2002) Celem wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zapewnienie ciągłości biznesu i redukcja ewentualnych strat poprzez zapobieganie i minimalizowanie wpływu incydentów zagrażających bezpieczeństwu firmy. Certyfikat zgodności z […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies SA otrzymało certyfikat jakości AQAP 2110:2003 2006-01-16

Celem opracowania i wdrożenia w Unizeto systemu jakości zgodnego z AQAP (Allied Quality Assurance Publication) było spełnienie wymagań NATO dotyczących zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych produkcji i dostawach. Dokumenty AQAP są uzupełnieniem i rozszerzeniem normy jakości serii ISO 9000 i określają wymagania do kontraktów dostaw dla wojska. Po pozytywnej ocenie audytorów z Ministerstwa Obrony […]

Przeczytaj więcej
Zmiany nazw handlowych certyfikatów kwalifikowanych 2006-01-09

Informujemy, iż z użycia wychodzi skrót „CCK”, którym opisywane były dotąd dostępne w naszej ofercie certyfikaty kwalifikowane. Poniżej nowe, obowiązujące nazwy handlowe: Certum QCA Osobisty Certum QCA Profesjonalny Certum QCA Anonimowy Charakterystyki samych certyfikatów nie uległy zmianie. Tym samym przestaje obowiązywać dotychczas stosowane nazewnictwo certyfikatów kwalifikowanych (Certum CCK Osobisty, Certum CCK Profesjonalny, Certum CCK Anonimowy).

Przeczytaj więcej
Nowe zaświadczenie certyfikacyjne 2006-01-04

Dnia 04.01.2006 r. CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji otrzymało nowe zaświadczenie certyfikacyjne wydane przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Zaświadczenie to umożliwia świadczenie kwalifikowanych usług certyfikacyjnych (m. in. znakowanie czasem oraz wydawanie certyfikatów kwalifikowanych). Z powodu wygaśnięcia ważności klucza prywatnego stosowanego przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji do podpisywania (wydawania) kwalifikowanych certyfikatów, do Ministerstwa Gospodarki zgłoszony został […]

Przeczytaj więcej
Nowy numer faksu CERTUM 2005-10-10

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym uruchomiono nowy numer faksu CERTUM: +48 91 4801 222. Prosimy o kierowanie korespondencji dotyczącej usług certyfikacyjnych na nowy numer.

Przeczytaj więcej
Podpis kwalifikowany jest bezpieczny !!! – odpowiedź na „rewelację” z G DATA 2005-10-01

Programiści z G DATA rzekomo wykryli lukę w oprogramowaniu wykorzystywanym do składania podpisu kwalifikowanego m.in. firmy Unizeto Technologies SA, a po wprowadzeniu do komputera odpowiedniego kodu, istnieje możliwość podmiany podpisywanego dokumentu. Informacja ta jest jawnym nadużyciem, i nie dość, że wprowadza w błąd, to wyrządza bezpośrednią szkodę naszej firmie – Unizeto Technologies SA. Sposób zredagowania […]

Przeczytaj więcej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie E-faktur 2005-08-04

4 sierpnia 2005 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów określające sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej; zasady przechowywania oraz tryb udostępniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 133, poz. 1119). Do czasu pojawienia się rozporządzenia, z dobrodziejstw szybkiego i taniego przesyłania faktur w postaci cyfrowej korzystać mogli jedynie […]

Przeczytaj więcej
V edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – Podsumowanie 2005-06-07

Uroczystego otwarcia EFPE 2005 w imieniu organizatorów dokonał Andrzej Bendig-Wielowiejski – Prezes Zarządu Unizeto Technologies SA, a wykład inauguracyjny wygłosił Jacek Piechota, Minister Gospodarki i Pracy – minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego w Polsce. Prelegentami i uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, ministerstw, urzędów centralnych, centrów certyfikacji, a także biznesu dwóch kontynentów – […]

Przeczytaj więcej
„Pomorski Produkt Roku 2005” dla proCertum Form 2005-05-11

W dniu 7 maja 2005 Unizeto Technologies S.A. w konkursie „Pomorski Produkt Roku 2005” organizowanym pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Wojewody Zachodniopomorskiego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie przy współpracy z Radą Regionalną Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku otrzymało medal za proCertum Form – system umożliwiający bezpieczne przesyłanie dokumentów elektronicznych w postaci podpisanych elektronicznie i zaszyfrowanych […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies SA wpisana do KRS 2005-05-04

W dniu 2 maja 2005 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie (Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dokonał wpisu przekształcenia Unizeto Sp. z o.o. w Unizeto Technologies Spółka Akcyjna, pod numerem KRS 0000233499. Unizeto Technologies SA jest następcą prawnym Unizeto Sp. z o.o. i przez jeden rok od daty wpisu przekształcenia będzie pod swoim oznaczeniem podawać w […]

Przeczytaj więcej
Medal Europejski za kwalifikowane usługi certyfikacyjne 2005-04-23

14 kwietnia 2003 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość, podczas której Unizeto otrzymała czwarty już Medal Europejski. Tym razem wyróżnione zostały usługi świadczone przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji. Należy dodać, iż CERTUM świadczy usługi emisji kwalifikowanych certyfikatów służących do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. Posiadaczem certyfikatu z numerem 1 jest Prezes Rady Ministrów RP, kolejne pobierali […]

Przeczytaj więcej
Unizeto realizuje projekt Budowa i organizacja Centrum Danych realizującego misje krytyczne” 2005-04-22

Unizeto rozpoczęło budowę nowego Centrum Danych zlokalizowanego w Szczecinie. Centrum Danych przeznaczone będzie do realizacji usług outsourcingowych, między innymi usług:  Zaufanej Trzeciej Strony związanych z podpisem elektronicznym (w tym Centrum Certyfikacji klucza publicznego), przetwarzania systemów bazodanowych, ASP, hostingu, kolokacji, archiwum elektronicznego oraz obsługi korespondencji masowej. Obiekt o specjalnej konstrukcji będzie wyposażony w najwyższej klasy zabezpieczenia […]

Przeczytaj więcej
Targi CeBIT 2005 2005-03-09

W dniach 10-16 marca 2005 r. zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na światowych targach technologii IT CeBIT 2005 w Hanowerze. Podobnie jak w ubiegłym roku, Unizeto prezentować będzie proCertum PKI System – służący do budowy infrastruktury klucza publicznego oraz aplikacje wspierające praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego. Uzupełnieniem tegorocznej oferty targowej będą: Usługi outsourcingowe polegające na: – przetwarzaniu […]

Przeczytaj więcej
Unizeto na targach CeBIT 2004-03-24

Stoisko Unizeto znajdowało się w Hali 17, która w całości poświęcona była technologiom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Udział Unizeto w zaliczanych do największych w świecie targach branży IT CeBIT 2004 był współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej.

Przeczytaj więcej
500 000 certyfikatów z Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM 2004-01-22

Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM , w szóstym roku działalności − w rok od wydania pierwszego certyfikatu kwalifikowanego − wydało 500-tysięczny certyfikat klucza publicznego. Dziennie Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM emituje 500 certyfikatów.

Przeczytaj więcej
Pilotowe wdrożenie w Agencji Rynku Rolnego 2004-01-06

Unizeto przeprowadziło pilotowe wdrożenie z zakresu infrastruktury klucza publicznego na rzecz ARR. Projekt objął swym zakresem dostarczenie 100 certyfikatów niekwalifikowanych oraz 20 certyfikatów kwalifikowanych, instalację oprogramowania proCertum Combi Lite oraz proCertum SecureSign, a także udostępnienie usługi Kuriera Elektronicznego. Stacje wszystkich użytkowników zostały wyposażone w autorski system kontroli dostępu UniLock. Wdrożenie objęło wybranych użytkowników Centrali Agencji oraz wszystkich […]

Przeczytaj więcej
5 lat Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM 2003-12-15

W grudniu 2003 roku Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM obchodziło podwójny jubileusz: 5 rocznicę powstania (15.12.1998 roku) oraz 1 rocznicę wpisania, jako pierwszego polskiego centrum certyfikacji, na listę kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym (31.12.2002 roku). Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM powstało w oparciu o polską technologię PKI, pracuje na oprogramowaniu proCertum stworzonym przez UNIZETO. Technologia […]

Przeczytaj więcej
Perspektywy e-podpisu, echa konferencji EFPE w Międzyzdrojach 2003-10-03

W dniach 26-28 września 2002 r. w Międzyzdrojach odbyła się druga z cyklu międzynarodowych konferencji – Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. Spotkanie, zorganizowane przez Unizeto sp. z o.o., zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Obecni byli między innymi: Alexander Tettenborg – Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii w Niemczech, Robert Ruttgen – […]

Przeczytaj więcej
Unizeto PKI SOFTWARE HOUSE – wkrótce nowe wersje oprogramowania 2003-08-07

Niebawem udostępnione zostaną przez Unizeto trzy nowe aplikacje z rodziny oprogramowania proCertum: proCertum Combi – realizująca usługi PKI: podpis elektroniczny w formacie ETSI, weryfikacja podpisu, szyfrowanie i deszyfrowanie danych, oznaczanie wiarygodnym czasem, weryfikacja statusu certyfikatu, proCertum SecureSign – realizująca usługę bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnego z Ustawą o podpisie elektronicznym, proCertum SecureSignVer – służąca do weryfikacji […]

Przeczytaj więcej
Root Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM w oprogramowaniu Microsoft 2003-07-29

Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM zostało uznane za zaufany urząd certyfikacji w oprogramowaniu firmy Microsoft. Najnowsza lista certyfikatów głównych w ramach programu Microsoft Root Certificate Program została opublikowana 22 lipca 2003 roku. Aktualizacja ta, dostępna przez Windows Update, dotyczy następujących systemów operacyjnych: Windows 95 z programem Internet Explorer 5.0, Windows 98 z programem Internet Explorer 5.0, Windows […]

Przeczytaj więcej
400-tysięczny certyfikat z Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM 2003-07-14

Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM do 14 lipca 2003 roku wyemitowało łącznie ponad 400 000 certyfikatów klucza publicznego. Średnio Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM emituje tygodniowo ponad 4000 certyfikatów (dane za ostatnie 12 miesięcy).

Przeczytaj więcej
III Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2003-06-08

W dniach 4-6 czerwca odbyła się w Międzyzdrojach III edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera. Konferencję zorganizowały: Unizeto Sp. z o.o i Politechnika Szczecińska oraz (jako współorganizatorzy): IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher, Giesecke & Devrient GmbH. Wśród prelegentów byli liczni przedstawiciele firm i […]

Przeczytaj więcej
Ważne dla Płatników składek ZUS 2003-04-05

Od 1 kwietnia 2003 roku rozszerzony zostaje obowiązek przekazywania dokumentów do ZUS w postaci elektronicznej o następną grupę płatników. 31 grudnia 2002 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz U Nr 241, poz. 2074). Jedną z głównych zmian wprowadzonych wskutek nowelizacji jest rozszerzenie obowiązku elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS na […]

Przeczytaj więcej
Uroczystość wręczenia premierowi pierwszego kwalifikowanego certyfikatu 2003-02-01

W dniu 1 lutego 2003 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia premierowi Leszkowi Millerowi pierwszego w Polsce kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego. Certyfikat kwalifikowany nr 1 został wystawiony w dniu 31 stycznia 2003 roku przez Unizeto CERTUM – Centrum Certyfikacji Kwalifikowane, po podpisaniu przez Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera i […]

Przeczytaj więcej
Unizeto wyłącznym dystrybutorem na Polskę kart kryptograficznych STARCOS firmy Giesecke & Devrient GmbH 2003-01-05

Od stycznia 2003 roku Unizeto jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę kart kryptograficznych STARCOS firmy Giesecke & Devrient GmbH. Ponadto jest też znaczącym w kraju dostawcą czytników kart (Omnikey, Verifone) oraz autorem, integratorem i dostawcą kompleksowych rozwiązań PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego – podpis elektroniczny) opartych na najnowszych bezpiecznych technologiach wykorzystujących elektroniczne karty kryptograficzne. W tym zakresie Unizeto […]

Przeczytaj więcej
Pierwsze w Polsce Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM stało się faktem 2002-12-31

Minister Gospodarki decyzją Nr 1/014497/02 dokonał 31 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Sp. z o.o. w Szczecinie do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym. Otwiera to drogę do wydawania przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, w ramach Polityki Certyfikacji „Unizeto CERTUM – CCK”, certyfikatów kwalifikowanych lub świadczenia innych […]

Przeczytaj więcej
Unizeto partnerem Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji 2002-12-23

Oracle Polska utworzył internetowe Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji rządowej i samorządowej. Ma ono dostarczać podmiotom publicznym informacji dotyczących projektów informatycznych. Oprócz Unizeto z CDI współpracują także: Cisco, HP, Softman i Sun Microsystems. Centrum Doradztwa Informatycznego ma pełnić rolę pierwszego kontaktu dla administracji publicznej w sprawach dotyczących projektów informatycznych. Firmy uczestniczące w projekcie chcą wspierać polskie […]

Przeczytaj więcej
Unizeto Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę na usługi podpisu elektronicznego dla ZUS 2002-12-20

Dnia 16 grudnia 2002 roku została podpisana kolejna 3-letnia umowa na świadczenie przez Centrum Certyfikacji CERTUM usług wystawiania i utrzymywania certyfikatów klucza publicznego dla potrzeb elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a płatnikami składek, OFE i kasami chorych oraz usług związanych z SDWI (Systemem Dwustronnym Wymiany Informacji KSI ZUS).

Przeczytaj więcej
Unizeto posiada system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 2002-12-18

Uroczystość wręczenia przyznanego Unizeto Certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000 odbyło się w dniu 17 grudnia 2002 roku o godzinie 1300 w siedzibie firmy. Andrzej Bendig-Wielowiejski Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością staje się w obecnych czasach koniecznością, zwłaszcza dla firm które planują swój dalszy stabilny rozwój. Unizeto kieruje swoją ofertę głównie […]

Przeczytaj więcej
Wytworzenie kluczy polskiego roota narodowego

16.12.2002 r. w Centrum Certyfikacji i Zaufania CENTRAST o godzinie 8.58 została wygenerowana dla Ministra Gospodarki para kluczy, które będą służyły do uruchomienia systemu bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce. Minister Gospodarki Jacek Piechota oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz podpisali protokół wytworzenia kluczy. Tym samym zaczęła działać Ustawa o podpisie elektronicznym, a CENTRAST uzyskał fizyczną […]

Przeczytaj więcej
CERTUM w produktach Softerra Inc. 2002-11-26

Światowy lider w produkcji oprogramowania wspierającego i zarządzającego usługami katalogowymi Softerra Inc. (http://www.softerra.com) umieści we wszystkich swoich produktach serwis ldap://directory.certum.pl jako przykładowy serwer usług katalogowych.

Przeczytaj więcej
Pieczęć WebTrust dla Unizeto 2002-10-19

19 listopada 2002 roku American Institute of Certified Public Accountants opublikował na stronach WebTrust informację o otrzymaniu przez Unizeto (Centrum Certyfikacji CERTUM) certyfikatu WebTrust, na podstawie raportu z audytu z dnia 21.10.2002r. przeprowadzonego przez firmę Ernst & Young. Unizeto jest dziś pierwszą firmą z Europy Środkowej, która ma certyfikat WebTrust i jedną z pierwszej piątki […]

Przeczytaj więcej
Zakończył się audyt WebTrust w CC CERTUM 2002-10-15

W Unizeto zakończył się audyt CERTUM – Centrum Certyfikacji Powszechnego, przeprowadzony według standardu WebTrustSM/TM przez firmę Ernst & Young. Audyt przebiegał w okresie od 15 lipca do 10 października 2002 r. Celem audytu było wydanie opinii o rzetelności Oświadczeń Zarządu, dotyczących prowadzenia działalności Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM w zgodności z międzynarodowym standardem WebTrustSM/TM dla Centrów […]

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny w kolejnej szczecińskiej instytucji 2002-10-04

3 października 2002 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego przedstawiciele najwyższych władz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu pobrali certyfikaty do zabezpieczania poczty elektronicznej wystawione przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest najprężniej rozwijającą się szczecińską uczelnią prywatną. Kształci ona przyszłych menedżerów, dla których podpis elektroniczny będzie podstawowym narzędziem w eBiznesie. Stosowanie podpisu elektronicznego stwarza nowe […]

Przeczytaj więcej
Unizeto wprowadza podpis elektroniczny do samorządów 2002-09-30

W dniu 30 września 2002 r. w Urzędzie Miasta w Szczecinie po raz pierwszy w Polsce uchwała władz samorządowych została podpisana elektronicznie. Przewodniczący Rady Dominik Górski złożył podpis pod uchwałą przyjmującą projekt Statutu Miasta Szczecina. Dostawcą oprogramowania oraz certyfikatu klucza publicznego (Certum Gold) jest firma Unizeto Sp. z o.o.

Przeczytaj więcej
Projekt dla KDPW 2002-09-12

W dniu 6 września 2002 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą w Warszawie przekazał informację o wyborze firmy Unizeto Sp. z o.o. jako dostawcy rozwiązań w zakresie zabezpieczania informacji w formie zapisu elektronicznego przed nieuprawnionym dostępem.

Przeczytaj więcej
Serwis Podpis Elektroniczny w Onet.pl 2002-08-26

Onet.pl S.A., we współpracy z UNIZETO Sp. z o.o., uruchomił serwis internetowy Podpis Elektroniczny oferujący możliwość nabycia certyfikatów uwiarygadniających podpisy elektroniczne. Dzięki nim użytkownik będzie mógł zabezpieczać pocztę elektroniczną, szyfrować dokumenty, tworzyć własne podpisy elektroniczne dokumentów oraz uwierzytelniać się w przypadku realizowania transakcji w Internecie.

Przeczytaj więcej
Unizeto składa wniosek do Ministerstwa Gospodarki 2002-08-23

W dniu 23 sierpnia br. Unizeto Sp. z o.o. złożyła w Ministerstwie Gospodarki wniosek o wpisanie do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Przeczytaj więcej
Unizeto wdroży system Infrastruktury Klucza Publicznego w PZU Życie 2002-07-12

12 lipca 2002 roku Unizeto Sp. z o.o. podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna umowę na wdrożenie kompleksowego systemu Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure – PKI). Wdrożenie obejmie swym zasięgiem wszystkie placówki PZU Życie SA na terenie kraju. Uruchomienie systemu planowane jest na początek drugiej połowy 2003 roku. Wdrożenie Systemu […]

Przeczytaj więcej
Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM otrzymało Medal Europejski 2002-03-15

Medal Europejski w drugiej edycji konkursu przypadł pierwszemu w Polsce Powszechnemu Centrum Certyfikacji CERTUM .

Przeczytaj więcej
CERTUM Centrum Certyfikacji Powszechne – rozszerza ofertę publicznych usług certyfikacyjnych 2000-04-11

W dniu 11 kwietnia 2000 r. prowadzone przez Unizeto Centrum Certyfikacji CERTUM rozpoczęło – po raz pierwszy w Polsce – komercyjne świadczenie publicznych usług emisji i zarządzania certyfikatami klucza publicznego zgodnych ze standardami X.509 oraz PKCS#7. W ofercie handlowej Centrum Certyfikacji znajdują się teraz certyfikaty do podpisywania szyfrowania dokumentów elektronicznych i poczty elektronicznej, certyfikaty infrastruktrury […]

Przeczytaj więcej
Unizeto świadczy masowe usługi certyfikacyjne dla płatników ZUS 1999-02-22

22 lutego 1999 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Unizeto Sp. z o.o. na świadczenie usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym dla uczestników elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy ZUS, płatnikami składek i podmiotami zewnętrznymi – w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Unizeto Sp. z o.o. świadczy usługi certyfikacyjne poprzez należące do niej […]

Przeczytaj więcej
Powstało CERTUM – pierwsze w kraju Centrum Certyfikacji Klucza Publicznego 1998-12-15

Unizeto Sp. z o. zakończyła projekt zbudowania infrastruktury sprzętowej, programowej i organizacyjnej dla produkcyjnego uruchomienia urzędu certyfikacji klucza publicznego, w celu świadczenia publicznych usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym. W dniu 15 grudnia 1998 r. zarządzeniem Prezesa Spółki powołano i uruchomiono pierwszy w Polsce Urząd Certyfikacji pod nazwą Centrum Certyfikacji CERTUM – świadczący powszechne usługi […]

Przeczytaj więcej

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki