Porównanie zestawów CERTUM

    Rekomendowany
Nazwa Zestawu CryptoCertum
Standard Bez czytnika Mini
Certum
Standard Bez czytnika Mini
  Certum Certum
Wydanie
[Cena netto]
Od 129 zł Kup teraz Od 199 zł Kup teraz
Odnowienie
posiadanego certyfikatu
  Odnów
Adobe
wspierany przez Adobe
Kwalifikowany znacznik czasu
(5000 sztuk/miesiąc)
nie tak
Zastosowanie
 • komunikacja z systemem SI CEPiK
  • straż miejska/gminna
  • stacje kontroli pojazdów
  • komornicy sądowi / skarbowi
  • inne uprawnione podmioty
 • uwierzytelnianie w systemach kontroli dostępu
 • obsługa certyfikatów klucza publicznego – Certyfikaty ID
 • kontakt drogą elektroniczną z:
  • ZUSem (przez program Płatnik)
  • GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
  • GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
  • UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
  • KRS online (Krajowy Rejestr Sądowy)
  • e-PUAP ( Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
 • składanie e-deklaracji podatkowych
 • podpis elektroniczny w ramach e-faktury
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym
 • składania wniosków o dotacje unijne (PARP)
Zawartość zestawu
Certyfikat kwalifikowany nie tak
Certyfikat niekwalifikowany nie nie
Oprogramowanie karty i sterowniki tak tak
Karta tak tak
Czytnik
(rodzaj czytnika zależy od wybranego zestawu)

Zestawy bez czytnika przeznaczone są dla klientów, którzy posiadają juz własny czytnik
Standard
bez czytnika
nie
mini
Standard
bez czytnika
nie
mini
Okres ważności nie dotyczy 1-2 lata
Kliknij aby zobaczyć wymagania techniczne
Kliknij aby zobaczyć pozostałe usługi podpisu elektronicznego

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki