Wersje archiwalne umożliwiają Państwu odniesienie się do treści dokumentów obowiązujących w trakcie trwania zawartej z Państwem Umowy.


Typ dokumentu:

 
Lp. Polityka Certyfikacji Usług Kwalifikowanych
Wersja Okres ważności

Plik

1.

Polityka Certyfikacji (dla usług kwalifikowanych)
1.0 22.VIII.02-23.X.02

2.

Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM PCC - CKK (dla usług kwalifikowanych) 1.1 23.X.02-01.II.05

3.

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM PCC 2.0 01.II.05-02.V.05

4.

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM PCC 2.1 02.V.05-20.VII.05
 5. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.2 20.VII.05-01.I.06
 6. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.3 01.I.06-15.VIII.06
 7. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.0 15.VIII.06-04.I.07
 8. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.1 04.I.07-17.IX.07
 9. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.2 17.IX.07-29.II.08
10. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.3 01.III.08-13.VII.08
11. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.4 14.VII.2008 - 24.VII.09
12. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.5 24.VII.09-31.X.09
13. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.6 1.XI.09 - 14.IV.10
12. Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.7 15.IV.2010 - 14.V.2012
Lp. Polityka Certyfikacji Usług Niekwalifikowanych
Wersja Okres ważności

Plik

1. Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM PCC- CPP (dla usług niekwalifikowanych) 1.27 14.I.01-15.VII.02
2. Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM PCC- CPP (dla usług niekwalifikowanych) 2.0 15.VII.02-01.II.05
3. Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM PCC 2.1 01.II.05-09.V.05
4. Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM PCC 2.2 09.V.05-26.X.05
5. Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.3 26.X.05-19.V.06
6. Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.4 19.V.06-11.V.08
7. Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.5 12.V.08-18.X.09
10. Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.0 19.X.09-11.VIII.10
11. Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.1 12.VIII.2010-07.X.2011
12. Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.2 07.X.2011 - 18.IV.2012

 

do góry ^Lp. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego
(certyfikaty kwalifikowane)

Wersja Okres ważności

Plik

1. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM PCC- CCK (dla usług kwalifikowanych) 1.0 23.X.02-01.II.05
2. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM PCC 2.0 01.II.05-02.V.05
3. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM PCC 2.1 02.V.05-20.VII.05
4. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.2 20.VII.05-01.I.06
5. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.3 01.I.06-15.VIII.06
6. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.0 15.VIII.06-04.I.07
7. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.1 04.I.07-17.IX.07
8. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.2 17.IX.07-29.II.08
9. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.3 01.III.08-13.VII.08
10. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.4 14.VII.08-23.VII.09
11. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.5 24.VII.09-31.X.09
12. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.6 01.XI.09-14.IV.10
13. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.7 15.IV.10 - 14.V.12
Lp. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego
(certyfikaty niekwalifikowane)

Wersja Okres ważności

Plik

1. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM PCC - CCP (dla usług niekwalifikowanych) 1.33 12.III.02-15.VII.02
2. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM PCC - CCP (dla usług niekwalifikowanych) 2.0 15.VII.02-01.II.05
3. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM PCC 2.1 01.II.05-09.V.05
4. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM PCC 2.2 09.V.05-26.X.05
5. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.3 26.X.05-18.V.06
6. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.4 19.V.06-11.V.08
7. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.5 12.V.08-31.VIII.08
8. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.6 01.IX.08-26.IV.09
9. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 2.7 27.IV.09-18.X.09
   

     
12. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.0 19.X.09-11.VIII.10
13. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.2 09.II.11-07.X.11
14. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.4 19.IV.12-01.VI.13
15. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC - Załącznik 3: Wskazówki dotyczące wydawania certyfikatów o podwyższonej wiarygodności Extended Validation SSL 3.0 05.X.09-11.VIII.10
16. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC - Załącznik 3: Wskazówki dotyczące wydawania certyfikatów o podwyższonej wiarygodności Extended Validation SSL 3.2 09.II.11-07.X.11
17. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC 3.1 12.VII.10 - 08.II.11
18. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM PCC - Załącznik 3:  Wskazówki dotyczące wydawania certyfikatów o podwyższonej wiarygodności Extended Validation SSL 3.3 07.X.11 - 18.IV.12
18. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego CERTUM PCC - CCP (dla usług niekwalifikowanych)
1.5 02.VI.13 - 12.XI.13

 

do góry ^


 

Lp. Regulamin Usług Certyfikacyjnych
Wersja Okres ważności

Plik

1.

Regulamin Usług Certyfikacyjnych Unizeto CERTUM PCC - CCK (dla usług kwalifikowanych) 1.0 28.V.03-30.IV.04

2.

Regulamin Usług Certyfikacyjnych Unizeto CERTUM PCC - CCK (dla usług kwalifikowanych) 1.1 30.IV.04-01.II.05

3.

Regulamin Kwalifikowanych Usług Certyfikacyjnych Unizeto CERTUM PCC 1.2 01.II.05-02.V.05

4.

Regulamin Kwalifikowanych Usług Certyfikacyjnych Unizeto CERTUM PCC 1.3 02.V.05-20.VII.05

5.

Regulamin Kwalifikowanych Usług Certyfikacyjnych Unizeto CERTUM PCC 1.4 21.VII.05-31.I.06

6.

Regulamin Kwalifikowanych Usług Certyfikacyjnych Unizeto CERTUM PCC 1.5 01.II.06-07.IV.08

7.

Regulamin Kwalifikowanych Usług Certyfikacyjnych Unizeto CERTUM PCC 1.6 09.IV.08-30.VI.09
8. Regulamin Kwalifikowanych Usług Certyfikacyjnych Unizeto CERTUM PCC 1.7 01.VI.09 - 24.IV.12

 

do góry ^Lp. Polityka Urzędu Znacznika Czasu
Wersja Okres ważności

Plik

1.

Polityka Urzędu Znacznika Czasu
1.0 26.VII.02

2.

Polityka Urzędu Znacznika Czasu 1.1 26.VII.02-09.V.06

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki