Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Zaświadczenia certyfikacyjne oraz klucze urzędów/root certficates

Przy pobieraniu kluczy publicznych urzędów certyfikacji (urzędów CA) należy pamiętać o tym, aby zainstalować je do przeglądarki internetowej albo do dedykowanego programu komputerowego. W poniższych tabelach znajdują się klucze publiczne Głównego Urzędu Certyfikacji oraz urzędów pośrednich (4 klasy odpowiadające 4 poziomom wiarygodności Certum CA).
Zaświadczenie certyfikacyjne jest rodzajem certyfikatu wystawionego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (dawniej: CENTRAST SA) dla Asseco Data System na świadczenie usług certyfikacyjnych oraz usług z nimi związanych.

Certyfikat Kwalifikowanego Urzędu Certyfikacji oraz certyfikat Kwalifikowanego Urzędu Znacznika Czasu umieszczone są w ostatnich tabelach.

 

 

Klucze urzędów dla usług: SSL, Code Signing, Time-Stamping, zaświadczenia certyfikacyjne:

Główne klucze urzędu Certum:

 

 

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-2:

 

 

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-1:

 

 

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów ID opartych o funkcję skrótu SHA-2:

 

 

Pośredni klucz urzędu dla certyfikatów CodeSigning:

 

 

Pośredni klucz urzędu dla zaświadczeń certyfikacyjnych:

 

 

Pośrednie klucze urzędu dla niekwalifikowanych znaczników czasu

 

 

 

 

Klucze urzędów dla usług: SSL, Code Signing, Time-Stamping, zaświadczenia certyfikacyjne:

 

Główne klucze urzędu Certum:

Główny klucz urzędu – Certum CA
Nr seryjny:       10020
Ważny od:        Jun 11 10:46:39 2002 GMT
Ważny do:        Jun 11 10:46:39 2027 GMT

Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

Strony testowe:

  • Brak aktywnych certyfikatów SSL.

 


Główny klucz urzędu – Certum Trusted Network CA
Nr seryjny:        0444C0
Ważny od:        Oct 22 13:07:37 2008 GMT
Ważny do:        Dec 31 13:07:37 2029 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

Strony testowe:

 


Główny klucz urzędu – Certum Trusted Network CA 2
Nr seryjny:        21d6d04a4f250fc93237fcaa5e128de9
Ważny od:        Oct 06 10:39:56 2011 GMT
Ważny do:        Oct 06 10:39:56 2046 GMT
Pliki do pobrania:          DER | PEM

 

Strony testowe:

 

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-2:

 

Dla certyfikatu Test SSL


Certum Class I CA SHA2
Nr seryjny:        00d147aa29b04289f7f5c64247009fd339
Ważny od:‎        2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:        2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania:         PEM | DER

 

 

Dla certyfikatu Commercial SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)


Certum Domain Validation CA SHA2
Nr seryjny:        26ddd22b46c9c44d5a694d39807e72ad
Ważny od:        2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:        2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania:       PEM | DER

 

 

Dla certyfikatu Trusted SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)


Certum Organization Validation CA SHA2
Nr seryjny:        00b5ad0f63854cc4622e4b3923b2900216
Ważny od:‎‎        2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:        2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania:         PEM | DER

 

 

Dla certyfikatu Premium EV SSL (lub jego opcji MultiDomain)


Certum Extended Validation CA SHA2
Nr seryjny:‎        00c5a2d3f6eb4d193c17a90aa38a296e54
Ważny od:‎        2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:        2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania:         PEM | DER

 

 

Certyfikat krzyżowy / Cross certificate (Certum Trusted Network CA i Certum CA) – stosowany z certyfikatami np.: Commercial SSL, Trusted SSL, Premium EV SSL oraz innymi certyfikatami Certum


Certum Trusted Network CA (Certyfikat krzyżowy Certum TNCA SHA2 i Certum CA)
Nr seryjny:        00939285400165715f947f288fefc99b28
Ważny od:‎‎        2008-10-22 12:07:37 GMT
Ważny do:        2027-06-10 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania:          PEM | DER

 

 

Certyfikat krzyżowy / Cross certificate (Cross-certyfikat Microsoft Code Verification Root i CTNCA) – stosowany z certyfikatami np.: Standard Code Signing oraz EV Code Signing


Certum Trusted Network CA 2 (Certyfikat krzyżowy Certum Trusted Network CA i Certum Trusted Network CA 2)
Nr seryjny:        1bb58f252adf23004928c9ae3d7eed27
Ważny od:‎‎‎        2021-05-31 06:43:06 GMT
Ważny do:        2029-09-17 06:43:06 GMT
Pliki do pobrania:        CRT | PEM

 

Certyfikat krzyżowy – stosowany z certyfikatami S/MIME RSA
Nr seryjny:        00dafd4bf54121e027d68696225f1fcee8
Ważny od:‎‎‎        2023-09-19 12:00
Ważny do:        2028-09-19 12:00
Pliki do pobrania:        CRT | PEM

 

Certyfikat krzyżowy – stosowany z certyfikatami S/MIME ECC
Nr seryjny:        00dafd4bf54121e027d68696225f1fcee8
Ważny od:‎‎‎        2023-09-19 12:00
Ważny do:        2028-09-19 12:00
Pliki do pobrania:        CRT | PEM

 

Certyfikat główny: Certum SMIME RSA CA
Issuer DN Certum Trusted Root CA
Nr seryjny:        0ce13227a82ce6a3d0f357c36cb61e86
Ważny od:‎‎‎        August 1, 2023 10:09:49 AM


Ważny do:        July 23, 2038 10:09:49 AM
Pliki do pobrania:        CRT | PEM

 

Certyfikat główny: Certum Trusted Root CA
Issuer DN Certum Trusted Root CA
Nr seryjny:        1ebf5950b8c980374c06f7eb554fb5ed
Ważny od:‎‎‎        March 16, 2018 1:10:13 PM
Ważny do:        March 16, 2043 1:10:13 PM
Pliki do pobrania:        CRT | PEM

 
Dedykowany root dla partnerów


Certum Global Services CA SHA2
Nr seryjny:         00d04b6fe5dd5bd221e7c74cf6468b3146
Ważny od:         ‎2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:         2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania:         PEM | DER

 

 

Dedykowany root dla WoSign G2


Certification Authority of WoSign G2 SHA2
Nr seryjny:‎‎        7bbc12a55c668004b9fe2a0b8b688120
Ważny od:‎        2012-01-01 02:59:59 GMT
Ważny do:        2020-11-02 02:59:59 GMT
Pliki do pobrania:         PEM | DER | CER | CRT

 

 

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-1:

 

Dla certyfikatu Test SSL


Klucz urzędu – Certum Level I CA
Nr seryjny:        0DE21C3CA714FE4B0A64AC469B1AACCC
Ważny od:‎‎        Mar 0‎3 12:52:30 2009 GMT
Ważny do:        Mar 03 12:52:30 2024 GMT

Pliki do pobrania:        CRT | PEM | HEX

 

 

Klucz urzędu – Certum Level I (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2009)
Nr seryjny:        10021
Ważny od:‎‎        Jul 12 18:31:53 2002 GMT
Ważny do:        ‎Jul 12 18:31:53 2012 GMT
Pliki do pobrania:        CRT | PEM | HEX

 

 

Dla certyfikatu Commercial SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)


Klucz urzędu – Certum Level II CA
Nr seryjny:        770AC6C2BA51A41C1D5D2F99B26B0C1A
Ważny od:‎‎        Mar 0‎3 12:53:18 2009 GMT
Ważny do:‎        Mar 03 12:53:18 2024 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

Klucz urzędu – Certum Level II (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2009)
Nr seryjny:        10022
Ważny od:        ‎‎Jul 12 18:32:03 2002 GMT
Ważny do:        Jul 12 18:32:03 2012 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

 

Dla certyfikatu Enterprise SSL


Klucz urzędu – Certum Level III CA
Nr seryjny:        64FE29DCCF38E030DCFFE34D05689661
Ważny od:        Mar 03 12:53:56 ‎2009 GMT
Ważny do:        Mar 03 12:53:56 2024 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

Klucz urzędu – Certum Level III (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2009)
Nr seryjny:        10023
Ważny od:        Jul 12 18:32:17 2002 GMT
Ważny do:        Jul 12 18:32:17 2012 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

 

Dla certyfikatu Trusted SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)

Klucz urzędu – Certum Level IV CA
Nr seryjny:        4CA5FEC6617C48B056382A8280E0508C
Ważny od:        Mar 03 12:54:25 2009 GMT
Ważny do:        Mar 03 12:54:25 2024 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

Klucz urzędu – Certum Level IV (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2009)
Nr seryjny:        10024
Ważny od:        Jul 12 18:32:35 2002 GMT
Ważny do:        Jul 12 18:32:35 2012 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

 

Dla certyfikatu Premium EV SSL (lub jego opcji MultiDomain)


Klucz urzędu – Certum Extended Validation CA
Nr seryjny:        7F510C05CFB39D04FFF306BA2C56E827
Ważny od:        Dec 03 12:30:51 2009 GMT
Ważny do:        Dec 03 12:30:51 2024 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM | HEX

 

Klucz urzędu – Certum Trusted Network CA (Cross Certum CTNCA i Certum CA)
Nr seryjny:        23E8290D71950418C008597E42F7481B
Ważny od:        Oct 22 12:07:37 2008 GMT
Ważny do:        Dec 30 23:59:59 2025 GMT
Pliki do pobrania:         CER

 

 

Dedykowany root dla partnerów


Klucz urzędu – Certum Global Services CA
Nr seryjny:        C53C18BF8F3F9CC77306A9C6A13E84E7
Ważny od:        Mar 03 13:06:12 2009 GMT
Ważny do:        Mar 03 ‎13:06:12 ‎2024 GMT
Pliki do pobrania:         CER

 

Pośredni klucz urzędu dla certyfikatów CodeSigning:


Klucz urzędu – Certum Code Signing 2021 CA
Nr seryjny: 0099a3800a26553b65abdc6e84a6b3ea39
Ważny od: May 19 05:32:18 2021 GMT
Ważny do: May 18 05:32:18 2036 GMT
Pliki do pobrania: PEM |DER


Klucz urzędu – Certum Extended Validation Code Signing 2021 CA
Nr seryjny: bbf0ccb5b7b831fd21ae32778ae40c89
Ważny od: Sep 20 11:04:33 2011 GMT
Ważny do: Sep 20 23:59:59 ‎2026 GMT
Pliki do pobrania: PEM | DER


Klucz urzędu – Certum Code Signing CA
Nr seryjny:        FA33B79DD496CFD10C846539A49D63B5
Ważny od:        May 19 05:32:13 2021 GMT
Ważny do:        May 18 05:32:13 2036 GMT
Pliki do pobrania: CER


Klucz urzędu – Certum Code Signing CA SHA2
Nr seryjny:        6b326a0f0328d37a1d530bfd23bd48e2
Ważny od:        Oct 29 12:30:29 2015 GMT
Ważny do:        Jun 09 12:30:29 2027 GMT
Pliki do pobrania:         CER | PEM | DER

 

Klucz urzędu – Certum Extended Validation Code Signing CA SHA2


Klucz urzędu – Certum Extended Validation Code Signing CA SHA2
Nr seryjny:        4e96c1ba06258a0c2aba27625e9064d3
Ważny od:        Oct 29 13:55:39 2015 GMT
Ważny do:        Jan 19 13:55:39 2027 GMT
Pliki do pobrania:         CER | PEM


Klucz urzędu – Certum Digital Identification CA SHA2
Nr seryjny:‎        66daef03db8461916b25ba83fb174e13
Ważny od:        Apr 21 14:45:26 2015 GMT
Ważny do:        Jun 09 14:45:26 2027 GMT
Pliki do pobrania:        PEM | DER

 

Pośredni klucz urzędu dla zaświadczeń certyfikacyjnych:


Klucz urzędu – Certum Validation Authority
Nr seryjny:        047A56
Ważny od:        Mar 03 14:02:56 2009 GMT
Ważny do:        Mar 03 14:02:56 2024 GMT
Pliki do pobrania:         DER | PEM

 

Klucz urzędu – Certum Notary Authority (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2012):

Nr seryjny:        22F0F
Ważny od:        Aug 28 17:16:25 2002 GMT
Ważny do:        Aug 28 17:16:25 2012 GMT
Pliki do pobrania:         DER | PEM


Pośredni klucz urzędu dla niekwalifikowanych znaczników czasu SHA1:

 

Klucz urzędu – Certum Time-Stamping Authority
Nr seryjny:        047A55
Ważny od:        Mar 03 14:58:15 2009 GMT
Ważny do:        Mar 03 14:58:15 2024 GMT
Pliki do pobrania:         DER | PEM

Pośredni klucz urzędu dla niekwalifikowanych znaczników czasu SHA2:

 

Klucz urzędu – Certum EV TSA SHA2
Nr seryjny:        00fe67e4f15a24e3c60d547ca020c27670
Ważny od:        Mar 08 15:10:43 2016 GMT
Ważny do:        May 30 15:10:43 2027 GMT
Pliki do pobrania:         CRT | PEM

 

 


Pośredni klucz urzędu Certum Timestamping 2021 CA dla znaczników czasu wydanych od 2021-06-01

Klucz urzędu – Certum Timestamping 2021 CA
Nr seryjny: e7ff69c73b35ce4b9126d8747c68a587
Ważny od: May 19 05:32:07 2021 GMT
Ważny do: May 18 05:32:07 2036 GMT
Pliki do pobrania:
DER | PEM

 


Klucz urzędu Timestamp 2021 dla znaczników czasu wydanych od 2021-06-01

Klucz urzędu – Certum Timestamp 2021
Nr seryjny: f164258c09b6e27be20e32608e4bf4a8
Ważny od: May 19 05:42:46 2021 GMT
Ważny do: May 18 05:42:46 2032 GMT
Pliki do pobrania:
DER | PEM

 


Klucz urzędu Timestamp 2022 dla znaczników czasu wydanych od 2022-09-01

Klucz urzędu – Certum Timestamp 2022
Nr seryjny: 2bd4ae70b9d0635b2ae984c8d674aa30
Ważny od: Jul 28 08:56:26 2022 GMT
Ważny do: Jul 27 08:56:26 2033 GMT
Pliki do pobrania:

DER | PEM

Zaświadczenia usług kwalifikowanych:


Kwalifikowany Urząd Certyfikacji – 2017
Wystawca:
O: Narodowy Bank Polski
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QCA 2017
Ważny od: ‎15 marca ‎2017 12:17:34
Ważny do: ‎16 ‎marca ‎2028 01:59:59
CERTUM QCA1: Pobierz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem eIDAS

 

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji – 2017
Wystawca:
O: Narodowy Bank Polski
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QCA 2017
Ważny od: ‎15 marca ‎2017 12:19:18
Ważny do: ‎16 ‎marca ‎2028 01:59:59
CERTUM QCA2: Pobierz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem eIDAS

 

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji – 2016
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 14
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QCA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:33:19
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2014-2016)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data System
CN: CERTUM QCA
Ważny od: ‎7 ‎kwietnia ‎2014 08:29:43
Ważny do: 08 kwietnia 2019 00:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2009-2014)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QCA
Ważny od: 20 ‎września ‎2011 07:51:47
Ważny do: ‎21 ‎września ‎2016 00:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2009-2011)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QCA
Ważny od: 5 stycznia 2009 13:25:03
Ważny do: 14 grudnia 2013 00:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2006-2008)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QCA
Ważny od: 2 stycznia 2006 10:29:18
Ważny do: 3 stycznia 2011 00:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2003-2005)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: Asseco Data Systems CERTUM-CCK-CA
Ważny od: 2 Styczeń 21 16:16:49 2003 GMT
Ważny do: 3 Grudzień 30 16:16:49 2007 GMT
Asseco Data Systems CERTUM-CCK-CA: Pobierz

 


Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu
Wystawca:
O: Narodowy Bank Polski
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QTST 2017
Ważny od: ‎15 ‎marca ‎2017 12:23:18
Ważny do: ‎16 ‎marca ‎2028 01:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem eIDAS

 

 

Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QTSA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:39:37
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu (2014-2016)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QTSA
Ważny od: 7 kwietnia 2014 09:24:29
Ważny do: 8 kwietnia 2019 01:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu (2009 – sierpień 2014)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QTSA
Ważny od: 1 grudnia 2009 11:03:26
Ważny do: 2 grudnia 2014 01:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu (2005-2009)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QTSA
Ważny od: 2 stycznia 2006 10:22:05
Ważny do: 3 stycznia 2011 00:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

 

 

Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu (2003-2005)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: Asseco Data Systems CERTUM-CCK-TSA
Ważny od: Styczeń 27 15:09:34 2003 GMT
Ważny do: Styczeń 26 15:09:34 2008 GMT
CERTUM-CCK-TSA: Pobierz

 


Kwalifikowana weryfikacja statusu certyfikatów w trybie on-line
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QOCSP
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:43:37
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QOCSP: Pobierz

 

 

Kwalifikowana weryfikacja statusu certyfikatów w trybie on-line
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QOCSP
Ważny od: 20 września 2011 09:06:18
Ważny do: 21 września 2016 01:59:59
CERTUM QOCSP: Pobierz

 

 

Kwalifikowana weryfikacja statusu certyfikatów w trybie on-line (2006-2011)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QOCSP
Ważny od: Październik 17 08:42:14 2006 GMT
Ważny do: Październik 18 00:59:59 2011 GMT
CERTUM QOCSP: Pobierz

 


Kwalifikowana walidacja danych
Wystawca:
O: Narodowy Bank Polski
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: Certum QESValidationQ 2017
Ważny od: ‎15 ‎marca ‎2017 12:25:12
Ważny do: ‎16 ‎marca ‎2028 01:59:59
CERTUM QDVCS: Pobierz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem eIDAS

 

 

Kwalifikowana walidacja danych
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QDVCS
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:47:37
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QDVCS: Pobierz

 

 

Kwalifikowana walidacja danych (2011-2016)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QDVCS
Ważny od: 20 września 2011 13:27:55
Ważny do: 21 września 2016 01:59:59
CERTUM QDVCS: Pobierz

 


Kwalifikowane poświadczenie odbioru i przedłożenia
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QDA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:51:15
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QDA: Pobierz

 

 

Kwalifikowane poświadczenie odbioru i przedłożenia (2011-2016)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QDA
Ważny od: 20 września 2011 13:27:55
Ważny do: 21 września 2016 01:59:59
CERTUM QDA: Pobierz

 

 

Kwalifikowane poświadczenie odbioru i przedłożenia (2006-2011)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QDA
Ważny od: Październik 17 09:20:48 2006 GMT
Ważny do: Październik 18 00:59:59 2011 GMT
CERTUM QDA: Pobierz


Kwalifikowane poświadczenie depozytowe
Wystawca:
O: Minister własciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QODA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 17:07:00
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QODA: Pobierz

 

 

Kwalifikowane poświadczenie depozytowe (2012-2016)
Wystawca:
O: Minister własciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QODA
Ważny od: 4 października 2012 11:35:20 GMT
Ważny do: 5 października 2017 01:59:59 GMT
CERTUM QODA: Pobierz

 

 

Kwalifikowane poświadczenie depozytowe (2007-2012)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QODA
Ważny od: Luty 27 09:18:02 2007 GMT
Ważny do: Luty 28 01:59:59 2012 GMT
CERTUM QODA: Pobierz

 


Kwalifikowane poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne
Wystawca:
O: Minister własciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QRRA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 17:02:17
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QRRA: Pobierz

 

 

Kwalifikowane poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne (2012-2016)
Wystawca:
O: Minister własciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QRRA
Ważny od: 4 października 2012 12:18:47 GMT
Ważny do: 5 października 2017 01:59:59 GMT
CERTUM QRRA: Pobierz

 

 

Kwalifikowane poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne (2007-2012)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QRRA
Ważny od: Luty 27 09:46:26 2007 GMT
Ważny do: Luty 28 01:59:59 2012 GMT
CERTUM QRRA: Pobierz

 


Kwalifikowane certyfikaty atrybutów
Wystawca:
O: Minister wlasciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 14
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QACA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:59:24
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QACA: Pobierz

 

 

Kwalifikowane certyfikaty atrybutów (2012-2016)
Wystawca:
O: Minister wlasciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QACA
Ważny od: 4 października 2012 11:45:29 GMT
Ważny do: 5 października 2017 01:59:59 GMT
CERTUM QACA: Pobierz

 

 

Kwalifikowane certyfikaty atrybutów (2007-2012)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QACA
Ważny od: Wrzesień 13 08:48:08 2007 GMT
Ważny do: Wrzesień 14 01:59:59 2012 GMT
CERTUM QACA: Pobierz