Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Polityka i Kodeks Kwalifikowanej Usługi Certum – rejestrowanego doręczenia elektronicznego eDoręczenia

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

1.1

Ważny: od 26 lutego 2024

Ważny

PDF

1.0

15.11.2022 – 25.02.2024

Archiwalny

PDF

Wersja

1.1

1.0

Okres ważności

Ważny: od 26 lutego 2024

15.11.2022 – 25.02.2024

Status dokumentu

Ważny

Archiwalny

Plik

PDF

PDF