Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Warunki użytkowania certyfikatów niekwalifikowanych

Niniejszy dokument, zwany dalej „Warunkami Użytkowania”, reguluje podstawowe prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług związanych z wydaniem certyfikatu niekwalifikowanego

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

Ważny od: 23.05.2018

Aktualny

PDF

Okres ważności

Ważny od: 23.05.2018

Status dokumentu

Aktualny

Plik

PDF