Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Regulamin kwalifikowanych usług zaufania

Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje podstawowe prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie kwalifikowanych usług zaufania.

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

2.5

Ważny od 26 lutego 2024

Ważny

PDF

2.4

1.06.2022-25.02.2024

Archiwalny

PDF

2.3

27.07.2021-31.05.2022

Archiwalny

PDF

2.2

30.12.2020-26.07.2021

Archiwalny

PDF

2.1

09.09.2020-30.12.2020

Archiwalny

PDF

2.0

27.06.2019-08.09.2020

Archiwalny

PDF

1.3

01.10.2018-26.06.2019

Archiwalny

PDF

1.2

29.06.2018-30.09.2018

Archiwalny

PDF

1.1

01.07.2017-28.06.2018

Archiwalny

PDF

1.0

26.06.2017-31.07.2017

Archiwalny

PDF

Wersja

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

1.3

1.2

1.1

1.0

Okres ważności

Ważny od 26 lutego 2024

1.06.2022-25.02.2024

27.07.2021-31.05.2022

30.12.2020-26.07.2021

09.09.2020-30.12.2020

27.06.2019-08.09.2020

01.10.2018-26.06.2019

29.06.2018-30.09.2018

01.07.2017-28.06.2018

26.06.2017-31.07.2017

Status dokumentu

Ważny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

REGULAMIN Kwalifikowanych Usług Zaufania dla umów zawieranych w formie elektronicznej

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

1.0

22.10.2018-26.06.2019
Informujemy, iż REGULAMIN Kwalifikowanych Usług Zaufania dla umów zawieranych w formie elektronicznej został połączony z Regulaminem kwalifikowanych usług zaufania dostępnym powyżej.

Archiwalny

PDF

Wersja

1.0

Okres ważności

22.10.2018-26.06.2019
Informujemy, iż REGULAMIN Kwalifikowanych Usług Zaufania dla umów zawieranych w formie elektronicznej został połączony z Regulaminem kwalifikowanych usług zaufania dostępnym powyżej.

Status dokumentu

Archiwalny

Plik

PDF

Regulamin Kwalifikowanej Usługi Zaufania Certum – certyfikat wydany w procesie podpisywania

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

1.1

Ważny od: 27 lipca 2021 r.

Aktualny

PDF

1.0

30.12.2020-26.07.2021

Archiwalny

PDF

Wersja

1.1

1.0

Okres ważności

Ważny od: 27 lipca 2021 r.

30.12.2020-26.07.2021

Status dokumentu

Aktualny

Archiwalny

Plik

PDF

PDF