Unizeto teraz globalnie !

Unizeto Technologies konsekwentnie realizuje plan ekspansji zagranicznej wykorzystując swoje unikalne kompetencje w zakresie usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, usług centrum danych i bezpieczeństwa. Elementami tego planu są m.in. dostosowanie szerokiego spektrum posiadanych produktów i świadczonych usług do wymogów sprzedaży globalnej, promocja ich i budowanie sieci partnerów na świecie.

Stąd udział Unizeto w właśnie zakończonych największych międzynarodowych targach prezentujących najnowsze trendy i produkty branży hostingowej – WorldHostingDays.global 2015 w Rust (Niemcy), na których byliśmy jednym ze Złotych Partnerów WHD.global 2015. Spółka prezentowała tam swoją ofertę skierowaną na rynek światowy, w tym takie produkty jak certyfikaty podpisu elektronicznego i SSL, WebNotarius czy też narzędzia programowe PKI.
Ważnym wydarzeniem była światowa prezentacja SpaceSSL –  naszej nowej marki skierowanej na rynek globalny. Certyfikaty SpaceSSL to nowy produkt Certum – Powszechnego Centrum Certyfikacji, należącego do Unizeto Technologies, który oferowany będzie w elastycznym modelu resellerskim. Wraz z usługami zaufania w modelu SaaS powinien stać się nową jakością na rynku zagranicznym. Dzięki swoim możliwościom jest on alternatywą do obecnie oferowanych rozwiązań.
Cieszy nas duże zainteresowanie nową marką jaką jest SpaceSSL, która spotkała się z dobrym przyjęciem firm z Indii, Rumunii, Niemiec, Anglii, Węgier, Bułgarii, Izraela, Belgii, Włoch, Maroka, Rosji i Ukrainy. Są wśród nich także duże przedsiębiorstwa, oferujące globalne rozwiązania, np. do budowania stron WWW. Tak duże zainteresowanie naszymi rozwiązaniami wynika z rosnącej świadomości co do znaczenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Temat ten był omawiany podczas WHD, a mówił o nim m.in. Edward Snowden w swoim wystąpieniu.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki