2024-03-14

eIDAS 2.0 – Nowa Era Bezpiecznej Identyfikacji Cyfrowej w UE

 

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych, bezpieczna identyfikacja online staje się coraz bardziej kluczowa dla funkcjonowania gospodarki oraz społeczeństwa. W odpowiedzi na te potrzeby, Unia Europejska wprowadza nowelizację regulacji, których celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa i wygody korzystania z usług online.
W dniu 29 lutego 2024 roku Parlament Europejski przyjął nowelizację rozporządzenia eIDAS (nazywanego eIDAS 2.0) ustanawiającą Europejskie Ramy Cyfrowej Tożsamości. Zmiany proponowane w rozporządzeniu dotyczącą trzech obszarów:

  • wprowadzenie Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości (EU Digital ID Wallet ), który w Polsce będzie stanowiła ulepszona wersja mObywatela, umożliwiającą posługiwanie się nim w całej Unii Europejskiej oraz wykorzystanie w sektorze prywatnym.
  • elektroniczne potwierdzenie atrybutów, równoważne tradycyjnym dokumentom plastikowym lub papierowym, będzie wystawiane w formie elektronicznej, opatrzonej pieczęcią elektroniczną. Tego typu potwierdzenie będzie honorowane przez sądy i instytucje publiczne, a każdy będzie mógł korzystać z Portfela Cyfrowej Tożsamości do odbierania, przechowywania i udostępniania elektronicznych potwierdzeń atrybutów.
  • dostępny dla każdej osoby fizycznej do celów prywatnych, kwalifikowany podpis elektroniczny w Portfelu Cyfrowej Tożsamości.

eIDAS 2.0, będący rozszerzoną wersją poprzedniej inicjatywy, ma na celu zwiększenie zaufania do usług cyfrowych poprzez usprawnienie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji. Jego głównym celem jest zapewnienie większej spójności i interoperacyjności pomiędzy systemami identyfikacji cyfrowej w różnych krajach członkowskich UE. Wdrożenie EIDAS 2.0 otwiera nowe perspektywy dla swobodnego przepływu danych oraz usług cyfrowych na jednolitym rynku.

Jednym z kluczowych elementów eIDAS 2.0 jest Cyfrowy Portfel Tożsamości. Ten nowatorski instrument ma umożliwić obywatelom europejskim przechowywanie, zarządzanie i wykorzystywanie swoich cyfrowych tożsamości w sposób bezpieczny i wygodny., co znacznie ułatwi korzystanie z usług online. Dzięki portfelowi użytkownicy będą mieli zagwarantowaną wyłączną kontrolę nad udostępnianiem i wykorzystywaniem cyfrowych identyfikatorów, dokumentów tożsamości oraz różnych poświadczeń i certyfikatów dotyczących ich osoby.

Cyfrowy Portfel Tożsamości jest projektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom kontroli nad ich danymi oraz umożliwieniu im udzielania zgody na ich wykorzystanie w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. To istotny krok w kierunku wzmocnienia praw użytkowników Internetu i ochrony ich prywatności w środowisku online.
Co więcej, portfel cyfrowy UE powinien cechować się interoperacyjnością, co oznacza, że ma być kompatybilny z różnymi systemami identyfikacji cyfrowej w UE. Dzięki temu użytkownicy mają swobodnie korzystać z usług online na terenie całej Unii, niezależnie od kraju, w którym się znajdują, co znacznie zwiększa mobilność cyfrową w Europie.

Wnioskiem jest, że eIDAS 2.0 i Cyfrowy Portfel Tożsamości stanowią kluczowe narzędzia, które przyczyniają się do podniesienia standardów bezpieczeństwa i wygody korzystania z usług cyfrowych w UE. Ich wdrożenie może przynieść szereg korzyści, zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw, poprawiając mobilność cyfrową oraz zwiększając zaufanie do internetowych transakcji. eIDAS 2.0, który reguluje wprowadzenie EU Digital ID Wallet to krok naprzód w dziedzinie bezpieczeństwa on-line.