Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2022-04-20

Elektronizacja zamówień publicznych — aktualne informacje

Pełna cyfryzacja zamówień oraz wymóg używania podpisu elektronicznego obowiązują od stycznia 2021 roku.  Wówczas weszło w życie nowe Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Dotyczy krajowych zamówień i konkursów o wartości większej lub równej 130 tys. złotych bez VAT. W przypadku postępowań o niższej kwocie można użyć podpisu zaufanego lub osobistego.

Elektronizacja zamówień publicznych. Nowe prawo – co warto wiedzieć w 2022 roku?

Od stycznia 2022 obowiązują wyższe progi kwot dla unijnych zamówień publicznych. Wprowadzono również nowy przelicznik walutowy: 4,4536 PLN za 1 EUR.

Nowe progi unijne wprowadzono dla:

 • dostaw i usług z sektora samorządowego (215 tys. euro),
 • finansów publicznych (140 tys. euro),
 • sektora obronności i bezpieczeństwa (431 tys. euro),
 • robót budowlanych (5 382 tys. euro),
 • usług społecznych i innych usług szczególnych (750 tys. – 1 mln euro).

Jeżeli składasz ofertę o wartości równej lub przekraczającej nowe progi unijne użyj podpisu kwalifikowanego.

Jeżeli składasz ofertę poniżej tych kwot, możesz użyć podpisu zaufanego lub osobistego.

Oferty z podpisem elektronicznym – korzyści

Obowiązkowa elektronizacja komunikacji pomiędzy stronami wymaga całkowicie cyfrowej dokumentacji.

Dzięki temu możliwe jest:

 • składanie ofert w postępowaniu lub konkursie,
 • wymiana informacji po rozstrzygnięciu,
 • przekazywanie niezbędnej dokumentacji do wykonania zamówienia.

Uwaga: dokumenty złożone w formie papierowej zostaną odrzucone!

Podpis kwalifikowany – niezbędne narzędzie w zamówieniach publicznych

e-Podpis będzie niezbędny w kontaktach między wykonawcą a zamawiający. Kwalifikowany podpis elektroniczny uzyskasz w Certum, które oferuje m.in. SimplySign do podpisywania dokumentów w mobilnej aplikacji.

Drugi rodzaj kwalifikowanego podpisu elektronicznego to wersja z czytnikiem i kartą. Używany na komputerze lub laptopie pozwala na podpisywanie plików w dowolnej liczbie i rozmiarze.

Zarówno podpis kwalifikowany Certum z kartą, jak i SimplySign posiadają znacznik czasu. Potwierdza czas złożenia podpisu. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed sfałszowaniem i antydatowaniem podpisu. Informacja o czasie podpisania pochodzi z niezależnego źródła tzw. Zaufanej Trzeciej Strony. Rolę tę pełni Certum. Dzięki temu data podpisania nie jest zależna czasu systemowego komputera czy serwera lokalnego.

Jesteś zamawiającym? Pamiętaj o walidacji dokumentów!

Pamiętaj, że jako zamawiający masz obowiązek sprawdzić wiarygodność podpisu wykonawcy. Skorzystaj z usługi walidacji e-podpisu i koniecznie sprawdź:

 • czy dokument po złożeniu podpisu nie był modyfikowany?
 • czy podpis w momencie jego złożenia był ważny?
 • czy podpisujący dokument jest do tego prawnie umocowany?

Zweryfikowanie podpisu i poświadczenie jego zgodności będzie niezbędne:

 • w rozstrzyganiu sporów sądowych
 • i podczas kontroli Krajowej Izby Odwoławczej

Kogo dotyczy elektronizacja zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne to jedna z kluczowych form udziału sektora administracji w gospodarce. W ten sposób towary lub usługi zamawia w Polsce około 34 tys. podmiotów.

W wielu branżach zamówienia publiczne to istotna część przychodów. Zwłaszcza w branży budowlanej, a dla co dziesiątego przedsiębiorstwa w Polsce przetargi stanowią nawet 75% przychodów.

Według Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Zamówień Publicznych potencjalnych wykonawców zamówień publicznych jest około 200 tys. Z tego 57 tys. stanowią małe firmy natomiast ok. 15 tys. – średnie przedsiębiorstwa.

Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych w Polsce wyniosła w 2019 roku prawie 290 mld zł. Blisko połowę stanowiły postępowania o wartości powyżej progów unijnych.

Elektronizacja zamówień publicznych — czas na e-podpis

Jeżeli chcesz poznać szczegóły na temat e-podpisu, odwiedź stronę SimplySign – mobilny kwalifikowany podpis w chmurze.