Prosty i intuicyjny proces zakupowy

Wystarczy kilka kroków, abyś mógł skorzystać z certyfikatu kwalifikowanego CERTUM

Kup

Kup produkt w sklepie internetowym i czekaj na dostawę przez kuriera.

Kup teraz
Aktywuj

Wypełnij formularz
aktywacyjny karty

Wydanie certyfikat w 30 minut lub 24 h,
dostępne tylko u Partnerów Certum i Punktach Firmowych Certum

Wydrukuj otrzymane
e-mailem dokumenty

Potwierdź swoją
tożsamość i wyślij
podpisane dokumenty do
Certum, ul.Bajeczna 13
71-838 Szczecin

Weryfikacji możesz dokonać:

Instalacja
Zainstaluj oprogramowanie
otrzymane w zestawie CERTUM

Pobierz Oprogramowanie

Pobranie certyfikatu
CERTUM wydaje certyfikat
i wysyła informację na Twój
adres email. Zainstaluj certyfikat
na karcie kryptograficznej
zgodnie z otrzymanymi
wskazówkami.

Pobierz Certyfikat
Korzystaj

Sprawdź jak łatwo korzysta się z e-podpisu CERTUM

1. Wypełnij formularz aktywacji karty

Otwórz
 1. Przygotuj swoją kartę kryptograficzną. Na rewersie karty znajduje się numer, który będzie potrzebny w trakcie aktywacji.
 2. Wybierz rodzaj certyfikatu kwalifikowanego (zalecamy wybór certyfikatu uniwersalnego), którym chcesz się posługiwać w przyszłości .

Uwaga: podczas wypełniania interaktywnego formularza, w Certyfikacie musi zostać zawarty numer PESEL. Pole z numer NIP przeznaczone jest dla osób, które posiadają wpis do CEiDG.

Certyfikat uniwersalny Certyfikat z dodatkowymi danymi

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Aktywuj

Rekomendowany (choć nie konieczny) w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, gdzie zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Aktywuj

Porównanie rodzajów aktywacji

Otwórz
  Certyfikat uniwersalny Certyfikat z dodatkowymi danymi
Gdzie stosować? Podpisywanie deklaracji ZUS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów. Podpisywanie deklaracji ZUS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów.
Jakie dane w certyfikacie? Dane osobowe identyfikujące użytkownika certyfikatu (imię nazwisko PESEL lub NIP). Dane osobowe użytkownika certyfikatu oraz dane reprezentowanego podmiotu.
Kto płaci za zestaw? Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu. Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu.
Wymagane dokumenty Wymagana jest jedynie weryfikacja tożsamości na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
Przedsiębiorca

1. Potwierdzenia nadania numeru NIP

2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – jeżeli posiadasz odpis lub wydruk z CEiDG i GUS nie trzeba dostarczać Regonu.

3. Dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa np.:

 • Odpis lub wydruk KRS* nie starszy niż 6 miesięcy
 • albo odpis lub wydruk z CEiDG**

(Istnieje możliwość skorzystania z wydruków ze stron KRS lub CEiDG) Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku braku uprawnień do reprezentowania podmiotu

Instytucja publiczna

1. Potwierdzenia nadania numeru NIP

2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - jeżeli posiadasz odpis lub wydruk z CEiDG i GUS nie trzeba dostarczać Regonu.

3. Dokument potwierdzający pełnioną funkcję**

4. Pełnomocnictwo - wymagane w przypadku braku uprawnień do reprezentowania podmiotu

Dostarczone dokumenty mogą być w formie:
 • wydruku ze strony KRS i CEiDG
 • oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza / Radcę Prawnego lub osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji).
 1. Kliknij przycisk „AKTYWUJ” pod wybranym rodzajem certyfikatu i wypełnij formularz aktywacji certyfikatu kwalifikowanego. Wysłane za jego pośrednictwem informacje posłużą CERTUM do automatycznego wygenerowania dokumentów formalnych wymaganych w procesie certyfikacyjnym.
 2. Niniejsze dokumenty zostaną wysłane na podany adres email w formularzu aktywacyjnym.

Uwaga: podczas wypełniania interaktywnego formularza, w Certyfikacie musi zostać zawarty numer PESEL. Pole z numer NIP przeznaczone jest dla osób, które posiadają wpis do CEiDG.

2. Wydrukuj otrzymane emailem dokumenty

Otwórz

Po wysłaniu formularza do CERTUM otrzymasz na podany adres e-mail informację o złożeniu zamówienia wraz z numerem umowy oraz linkiem umożliwiającym pobranie wygenerowanych dokumentów. Sprawdź ich treść, a następnie wydrukuj:

Dokumenty do wydruku:
Certyfikat uniwersalny
 • umowę z Subskrybentem (2 egzemplarze),
 • załącznik nr 1 (2 egzemplarze),
 • oświadczenie (1 egzemplarz)
Certyfikat z dodatkowymi danymi
 • umowę z Subskrybentem (2 egzemplarze),
 • załącznik nr 1 (2 egzemplarze),
 • oświadczenie (1 egzemplarz),
 • pełnomocnictwo (1 egzemplarz).

3. Potwierdź swoją tożsamość i wyślij dokumenty

Otwórz

Aby podpis elektroniczny mógł być poświadczeniem najwyższej wiarygodności, przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczna jest weryfikacja tożsamości użytkownika podpisu elektronicznego.

 1. Przed wizytą w punktach potwierdzenia tożsamości należy:

  1. Przygotować wcześniej wydrukowane dokumenty w procesie aktywacji karty (Patrz punkt 2. Wydrukuj otrzymane emailem dokumenty),

  2. Dla certyfikatów z dodatkowymi danymi dodatkowo należy dołączyć pozostałe dokumenty niezbędne do wydania certyfikatu (lista niezbędnych dokumentów).

  3. Wybrać i udać się do Punktu Firmowego Certum, lub Punktu Potwierdzenia Tożsamości albo w dowolnej kancelarii notarialnej. Weryfikacja tożsamości jest usługą odpłatną.

   Zarówno Punkty Firmowe Certum jak i Punkty Potwierdzenia Tożsamości (Punkty Partnerskie oraz Mobilne Punkty Partnerskie) świadczą szereg usług dodatkowych. Informacje na temat cen za usługę w danym Punkcie uzyskają Państwo bezpośrednio u operatora.

   Lista punktów dostępna jest TUTAJ.

   Informujemy, że szybkie wydanie certyfikatu w 30 min. lub 24 h możliwe jest, gdy aktywację e-podpisu przeprowadza Punkt Potwierdzenia Tożsamości lub Punkt Firmowy.

 2. Wysyłka dokumentów do CERTUM. Jakie dokumenty należy przygotować do wysyłki:

  Podpisane dokumenty do wysyłki:
  Certyfikat uniwersalny
  • umowę z Subskrybentem (2 egzemplarze),
  • załącznik nr 1 (2 egzemplarze),
  • oświadczenie (1 egzemplarz),
  • przy wizycie w kancelarii notarialnej należy dołączyć dokument notarialny.
  Certyfikat z dodatkowymi danymi
  • umowę z Subskrybentem (2 egzemplarze),
  • załącznik nr 1 (2 egzemplarze),
  • oświadczenie (1 egzemplarz)
  • pełnomocnictwo (1 egzemplarz)
  • pozostałe dokumenty niezbędne do wydania certyfikatu (lista niezbędnych dokumentów)

  Zebrane i podpisane dokumenty należy wysłać na następujący adres:

  Certum
  Ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

  Po otrzymaniu przez CERTUM kompletu dokumentów, certyfikat kwalifikowany zostanie wydany najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Informację o wydaniu certyfikatu kwalifikowanego otrzymasz na podany wcześniej w formularzu (podczas aktywacji karty) adres e-mail.

4. Zainstaluj oprogramowanie otrzymane w zestawie CERTUM

Otwórz

Zestaw do podpisu elektronicznego składa się z następujących elementów:

Aby zainstalować oprogramowanie otrzymane w zestawie CERTUM postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Przygotowanie do instalacji

  Włóż dysk instalacyjny CD do napędu DVD-ROM. Automatycznie zostanie uruchomione MENU instalatora. (Jeżeli MENU instalatora nie uruchomi się automatycznie, program należy uruchomić samodzielnie z dysku CD – Mój komputer – Odtwarzacz płyt CD – Start.exe). W przypadku zakupu Zestawu CERTUM bez czytnika przejdź do punktu 4.4.

 2. Instalacja sterownika czytnika

  W celu instalacji sterownika czytnika kart kryptograficznych naciśnij w MENU przycisk: Instalacja sterownika czytnika kart Sprawdź model swojego czytnika (oznaczenie znajduje się na naklejce umieszczonej na czytniku). Wybierz właściwy czytnik z menu instalatora, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem: Instaluj sterownik Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze.

 3. Podłączenie czytnika do komputera

  Jeżeli sterownik czytnika kart kryptograficznych został zainstalowany (patrz pkt. 4.2) możesz podłączyć czytnik do dowolnego złącza USB w komputerze.

 4. Instalacja oprogramowania Zestawu CERTUM

  Aby zainstalować standardowe oprogramowanie Zestawu CERTUM, w głównym oknie MENU naciśnij przycisk: Standardowa Instalacja Zestawu CERTUM Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze. Zostanie zainstalowane oprogramowanie proCertum CardManager, które umożliwia m.in. zapisanie certyfikatu na karcie kryptograficznej cryptoCertum (patrz punkt 4.5).

 5. Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

  W celu aktywacji karty oraz pobrania przypisanego do zestawu certyfikatu kwalifikowanego należy otrzymać od CERTUM maila o wydaniu certyfikatu ( patrz punkt 5) a następnie należy pobrać i wgrać certyfikat kwalifikowany na kartę kryptograficzną (patrz punkt nr 6).

5. CERTUM wydaje certyfikat i wysyła informację na Twój adres email podany wcześniej w formularzu.

Otwórz

Jeżeli Twój certyfikat kwalifikowany zostanie wydany, to otrzymasz email z informacją o dalszych krokach instalacji.

Szablon przykładowego maila od CERTUM

Szanowni Państwo,

Na podstawie złożonego wniosku o numerze 003250, został wydany certyfikat kwalifikowany.

W celu zainstalowania certyfikatu na karcie kryptograficznej, należy udać się na stronę:
https://status.certum.pl/cua/

TELEKOD: BN2JT0LIIYDWKZP4ZR38097R36IKTXYI

TELEKOD jest Państwa unikalnym identyfikatorem, który umożliwi instalację wydanego certyfikatu kwalifikowanego.

Wszelkie informacje odnośnie procedury instalacji certyfikatu znajdą Państwo w dokumencie PDF pod adresem:

http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_podpis_elektroniczny_instalacja_zestawu_certum.xml

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią:
- e-mail: infolinia@certum.pl
- nr tel.: 0 801 540 340 w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 7-17,
dla tel. komórkowych: +48 (0) 91 4801 340

Z poważaniem,
CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji
www.certum.pl
Jeżeli otrzymałeś emailem potwierdzenie od CERTUM o wydaniu certyfikatu kwalifikowanego pobierz następnie swój certyfikat.

6. Zainstaluj certyfikat na karcie kryptograficznej - zgodnie ze wskazówkami zawartymi w mailu i korzystaj z podpisu elektronicznego.

Otwórz
Certyfikat można wgrać na kartę na 2 sposoby:

Pierwszy sposób:

Instalacja Automatyczna - zalecana
Taka instalacja certyfikatu kwalifikowanego odbywa się za pośrednictwem apletu JAVA.

Przed rozpoczęciem instalacji certyfikatu na kartę kryptograficzną wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj środowisko Java, które możesz pobrać ze strony producenta: http://www.java.com/pl/

 2. Przygotuj numer Swojej karty kryptograficznej (znajdujący się na rewersie karty kryptograficznej),

 3. Przygotuj Swój numer PESEL (wymagany do zalogowania się w systemie CERTUM),

 4. Podłącz czytnik kart do komputera na który wgrałeś wcześniej oprogramowanie do zestawu CERTUM (patrz punkt 4. Zainstaluj oprogramowanie otrzymane w zestawie CERTUM)

 5. Następnie zaloguj się do systemu CERTUM klikając w guzik pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie (system CERTUM umożliwi Tobie pobrać i wgrać certyfikat kwalifikowany na kartę kryptograficzną): Pobierz certyfikat

  Uwaga: Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wgrać automatycznie certyfikatu na kartę przejdź do ręcznej instalacji certyfikatu.

Drugi sposób:

Instalacja Ręczna
Taka instalacja certyfikatu kwalifikowanego odbywa się za pośrednictwem oprogramowania proCertum CardManager zainstalowanego na Twoim komputerze (jeżeli Twój komputer nie ma zainstalowanego oprogramowania przejdź do kroku 4. Zainstaluj oprogramowanie otrzymane w zestawie CERTUM).

Przed rozpoczęciem instalacji certyfikatu na kartę kryptograficzną wykonaj następujące czynności:

 1. Przygotuj numer Swojej karty kryptograficznej (znajdujący się na rewersie),

 2. Przygotuj Swój numer PESEL (wymagany do zalogowania się w systemie CERTUM),

 3. Podłącz czytnik kart do komputera na który wgrałeś wcześniej oprogramowanie (patrz punkt 4. Zainstaluj oprogramowanie otrzymane w zestawie CERTUM)

 4. Następnie zaloguj się do systemu CERTUM klikając w guzik pobierz (system umożliwi Tobie pobranie certyfikatu kwalifikowanego na dysk twardy komputera) : Pobierz certyfikat

 5. Pobierz i zapisz na dysku twardym Twojego komputera certyfikat. Certyfikat zapisze się na dysku w formacie nazwa_pliku.CER.

 6. Następnie wyświetl kod PUK (jest on udostępniany w tym samym systemie z którego pobierasz certyfikat).

 7. Uruchom oprogramowanie proCertum CardManager (pobierz oprogramowanie), przejdź na zakładkę profil bezpieczny, a następnie wgraj certyfikat na kartę za pomocą przycisku "Zapisz certyfikat".

7. Jak korzystać z podpisu elektronicznego?

Otwórz

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie mogę zweryfikować swoją tożsamość?
  Otwórz

  Przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest zweryfikowanie Państwa tożsamości.

  W tym celu, z przygotowanymi dokumentami, prosimy o udanie się do:

  • Punktu Partnerskiego,

  • Punktu Rejestracji Certum,

  • dowolnej kancelarii notarialnej.

 2. Jak znaleźć Punkt Partnerski, który potwierdzi moją Tożsamość?
  Otwórz

  Lista Punktów które zweryfikują twoją tożsamość możesz wyszukać tutaj.

 3. Jakie przygotować dokumenty przed wizytą w punkcie partnerskim, który potwierdzi Twoją tożsamość?
  Otwórz

  Prosimy o przygotowanie:

  • kompletu wypełnionych dokumentów,

  • dokumentu tożsamości wskazanego podczas wypełniania formularza (dowód osobisty lub paszport),

  • w przypadku certyfikatu z dodatkowymi danymi prosimy przygotować dokumenty (szczegółowa lista wymaganych dokumentów).

  Przedsiębiorca

  Instytucja publiczna

  1. Potwierdzenia nadania numeru NIP 1. Potwierdzenia nadania numeru NIP
  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – jeżeli posiadasz odpis lub wydruk z CEiDG i GUS nie trzeba dostarczać Regonu. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – jeżeli posiadasz odpis lub wydruk z CEiDG i GUS nie trzeba dostarczać Regonu.
  Dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa np.:
  • Odpis lub wydruk KRS* nie starszy niż 6 miesięcy

  • albo odpis lub wydruk z CEiDG**

  (Istnieje możliwość skorzystania z wydruków ze stron KRS lub CEiDG)
  Dokument potwierdzający pełnioną funkcję***
  Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku braku uprawnień do reprezentowania podmiotu Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku braku uprawnień do reprezentowania podmiotu
  Dostarczone dokumenty mogą być w formie:
  • wydruku ze strony KRS i CEiDG
  • oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza / Radcę Prawnego lub osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji).
  * KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
  ** CEiDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  *** Akt powołania / mianowania / wyboru - dostarcza osoba która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta.

  Jeżeli pragną Państwo skorzystać z pomocy Punktu Partnerskiego przed wysyłką dokumentów do CERTUM, prosimy także zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty zgodnie z otrzymaną (pocztą elektroniczną) listą.

 4. Ile kosztuje weryfikacja tożsamości w Punkcie Potwierdzenia Tożsamości?
  Otwórz

  Poświadczenie podpisu w Punktach Potwierdzania Tożsamości jest usługą odpłatną. Informacje na temat cen usług można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorami w poszczególnych Punktach Potwierdzania Tożsamości.

 5. Jak znaleźć Punkt Rejestracji Certum i jakie dokumenty przygotować?
  Otwórz
 6. Jakie przygotować dokumenty?
  Otwórz

  Udając się do Punktu Rejestracji prosimy o przygotowanie:

  • kompletu wypełnionych dokumentów,

  • dokumentu tożsamości wskazanego podczas wypełniania formularza (dowód osobisty lub paszport),

  • dokumentów określających zasady reprezentacji, zgodnie z otrzymaną listą (e-mail z Certum).

 7. Ile kosztuje weryfikacja tożsamości w Punkcie Rejestracji
  Otwórz

  Weryfikacja tożsamości - usługą odpłatna:

  • standardowa: 20,00 PLN netto + VAT
  • turbo ekspres (wydanie w 30 minut): 49,99 PLN netto + VAT
 8. Jak znaleźć najbliższą kancelarię notarialną?
  Otwórz

  Wykaz kancelarii notarialnych znajduje się na stronie Krajowej Rady Notarialnej - www.krn.org.pl

 9. Ile kosztuje weryfikacja tożsamości u Notariusza?
  Otwórz

  Poświadczenie podpisu u notariusza jest usługą odpłatną i zgodnie z taksa notarialną kosztuje 20,00 PLN netto + VAT.

 10. Czy za pomocą zestawu CERTUM mogę podpisywać dokumenty elektroniczne np. faktury, umowy itp.?
  Otwórz

  Tak. Zestaw CERTUM umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy że pobierzesz nieodpłatne oprogramowanie proCertum SmartSign i zainstalujesz je na swoim komputerze.

 11. Gdzie mogę pobrać najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManager?
  Otwórz

  Najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManger możesz pobrać tutaj.

 12. Gdzie mogę pobrać oprogramowanie podpisujące i weryfikujące proCertum SmartSign?
  Otwórz

  Najnowszą wersję oprogramowania podpisującego i weryfikującego proCertum SmartSign możesz pobrać tutaj.

 13. Co zrobić w przypadku, gdy zgubiłem kartę z certyfikatem?
  Otwórz

  Należy natychmiast unieważnić certyfikat. Można tego dokonać:

  • kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: +48 91 4801 360

  • wysyłając wniosek faxem pod numer +48 91 4801 360

 14. Korzystam z certyfikatu kwalifikowanego w firmie, w której pracuję. Czy mogę go wykorzystywać również w celach prywatnych?
  Otwórz

  W świetle ustawy o podpisie elektronicznym certyfikat kwalifikowany może być przypisany tylko do jednej osoby i jest równoważny z podpisem odręcznym. W przypadku certyfikatu uniwersalnego, można go używać wszędzie tam gdzie znajduje on swoje zastosowanie.

 15. Czy po ustaniu stosunku pracy, mogę nadal posługiwać się certyfikatem kwalifikowanym zakupionym przez mojego pracodawcę?
  Otwórz

  Jest to uzależnione od pracodawcy oraz typu certyfikatu. W przypadku certyfikatu uniwersalnego zależy od pracodawcy czy karta kryptograficzna wraz z certyfikatem kwalifikowanym może zostać zatrzymana przez pracownika, czy zwrócona pracodawcy, a certyfikat unieważniony. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi – w przypadku odejścia z pracy posługującego się nim pracownika, pracodawca powinien wystąpić z wnioskiem o unieważnienie certyfikatu w Certum. Do wniosku o unieważnienie, należy dołączyć dokument stwierdzający anulowanie pełnomocnictwa/anulowanie mianowania bądź odwołanie ze stanowiska Subskrybenta, którego certyfikat ma być unieważniony.

 16. Czy certyfikatem kwalifikowanym wydanym przez CERTUM można posługiwać się za granicą?
  Otwórz

  TAK. Trzeba jednak pamiętać, że zagraniczne urzędy mogą nie być przygotowane do obsługi polskich certyfikatów. Teoretycznie od strony prawnej certyfikaty wydane w ramach dowolnego kraju UE mogą być używane na jej terenie bez ograniczeń. Praktycznie mogą natomiast pojawić się utrudnienia technologiczne. W celu ich uniknięcia, zalecamy skorzystanie z usługi kwalifikowanej e-Notarius, dzięki której można uzyskać poświadczenie równoważne z aktem notarialnym.

 17. Jaka jest różnica pomiędzy numerami PIN i PUK?
  Otwórz

  Numer PIN zabezpiecza klucz prywatny przechowywany na karcie i jest podawany zawsze, gdy składany jest bezpieczny podpis elektroniczny na dokumentach. Numer PUK służy do odblokowania karty w przypadku jej zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN.

  UWAGA: trzykrotne błędne podanie PUK powoduje całkowite zablokowanie karty, co wiąże się z koniecznością wydania nowego certyfikatu kwalifikowanego na nowej karcie kryptograficznej - w tym celu należy zakupić usługę Wymiany karty kryptograficznej i ponownie dokonać aktywacji karty.

 18. Jakiej długości muszą być kody PIN i PUK? Z jakich znaków mogą się składać te kody?
  Otwórz

  Kod PIN dla profilu bezpiecznego musi składać się wyłącznie z cyfr (od 6 do 8 cyfr).
  Kod PUK dla profilu bezpiecznego może mieć długość od 6 do 8 znaków.
  Uwaga!
  Zaleca się, aby kod PUK składał się ze standardowych znaków takich jak cyfry oraz duże i małe litery alfabetu angielskiego.

  Użycie niestandardowych znaków (innych niż wymienione powyżej, a w szczególności polskich znaków diakrytycznych) może skutkować niemożliwością zweryfikowania wprowadzanego kodu na stanowisku pracującym pod kontrola innego systemu operacyjnego lub na stanowisku z zainstalowaną inną stroną kodową. W przypadku próby wprowadzenia znaków niestandardowych proCertum CardManager wyświetla komunikat ostrzegający przed konsekwencjami jakie może to spowodować.

 19. Ile certyfikatów kwalifikowanych mogę uzyskać na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum?
  Otwórz

  Na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum, dostępną np. w ramach Zestawu CERTUM można uzyskać drogą elektroniczną do 3 certyfikatów kwalifikowanych, wydanych dla tego samego Subskrybenta.

 20. Jak rozpoznać czy posiadany przeze mnie podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) został wydany przez Certum?
  Otwórz

  Najprostszą metodą identyfikacji danych podmiotu, który wydał certyfikat kwalifikowany jest odczytanie danych producenta na posiadanej karcie kryptograficznej. Karta powinna zawierać oznaczenia graficzne Certum oraz ASSECO DATA SYSTEM.

  W przypadku kart niestandardowych (np. spersonalizowanych) nazwę wystawcy certyfikatu można uzyskać za pośrednictwem oprogramowania do składania podpisu lub zarządzania kartą kryptograficzną. W momencie wyświetlenia informacji na temat zapisanego na karcie certyfikatu kwalifikowanego można odczytać dane jego wystawcy.

 21. Jak mogę uzyskać certyfikat kwalifikowany spełniający rekomendacje rozporządzenia eIDAS, m.in. algorytm SHA-2?
  Otwórz

  Informujemy, iż Certum świadczy usługę wydania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego zgodnych z nowymi strukturami i przy wykorzystaniu algorytmu skrótu SHA-256 zgodnie z „Polityką certyfikacji i kodeksem postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług

  CERTUM, bazując na certyfikacie (zaświadczeniu) wydanym przez NCCert dla Certum QCA 2017. W celu uzyskania dodatkowych informacji jak przejść proces aktywacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 7-17:

  • 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
  • +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)

  *- stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

  Informujemy, iż wybierając tę opcję, certyfikat może nie być obsługiwany przez niektóre aplikacje administracji publicznej obecnie działające na rynku polskim. Dostawcy aplikacji oraz systemów pracują nad wdrożeniem obsługi nowych typów certyfikatów (m.in. algorytm SHA-2), zgodnie z rozporządzeniem eIDAS obowiązującym w Unii Europejskiej.

 22. Co mam zrobić, aby wymienić certyfikat SHA-1 na certyfikat kwalifikowany spełniający rekomendacje rozporządzenia eIDAS, m.in. algorytm SHA-2?
  Otwórz

  Informujemy, iż Certum świadczy usługę wydania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego zgodnych z nowymi strukturami i przy wykorzystaniu algorytmu skrótu SHA-2 (SHA-256) zgodnie z „Polityką certyfikacji i kodeksem postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług CERTUM, bazując na certyfikacie (zaświadczeniu) wydanym przez NCCert dla Certum QCA 2017.

  Jak wymienić obecny certyfikat SHA-1 na SHA-2?

  Zmianę algorytmu SHA-1 na SHA-2 można zrealizować on-line poprzez zastosowanie procedury odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.
  Prosimy wykonać następujące kroki:

  1. Kupić odnowienie certyfikatu kwalifikowanego:
   • a. W sklepie internetowym Certum - przejdź
   • b. W punktach partnerskich/Firmowych punktach Certum – przejdź
   • c. Za pośrednictwem Infolinii Certum (7-17 – dni robocze):
    +48 91 44 72 850 lub +48 91 48 01 340,
    Należy wybrać numer wew. „1”
  2. Aktywować zakupione odnowienie:

  W celu uzyskania dodatkowych informacji jak przejść proces aktywacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią
  w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 7-17:

  • +48 91 44 72 850 lub +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)*
  • 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
   *- stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

Szanowni Państwo,

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników dostępność konsultantów Infolinii Certum została czasowo ograniczona. W związku z tym czas oczekiwania na połączenie może się wydłużyć. Od 23.03.2020 r. do odwołania zmienią się także godziny pracy Infolinii Certum, która będzie czynna od 8:00 do 16:00.
Na stronie Wsparcie techniczne zebraliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli nie znajdą Państwo rozwiązania swojego problemu prosimy o kontakt mailowy pod adresem infolinia@certum.pl.

Za utrudnienia przepraszamy – liczymy na Państwa zrozumienie.

budynek
Instrukcje

Pobierz szczegółowe instrukcje procesu odnowienia podpisu elektronicznego

Zakup Aktywacja Pobranie
Potrzebujesz pomocy przy aktywacji odnowienia podpisu elektronicznego?

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Wystarczy zadzwonić do nas w dniach pon-pt w godz. 7-17 pod numer:

Zestawy do e-podpisu

Porównaj wszystkie zestawy CERTUM

Kup w internecie

Zamów zestaw CERTUM do podpisu elektronicznego w e-sklepie, a my dostarczymy go na Twój adres.

Znajdź partnera

Z CERTUM współpracują setki autoryzowanych partnerów u których kupisz e-podpis i potwierdzisz swoją tożsamość.

Znajdź lokalnego sprzedawcę

Zadzwoń do nas

Porozmawiaj ze specjalistami z CERTUM

801 540 340lub48 91 4801 340

* - stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki