Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Certum

Znajomość polityki i kodeksu postępowania certyfikacyjnego jest obowiązkowa. Składając wniosek o certyfikat, poświadcza się jednocześnie akceptację polityki i kodeksu.

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

5.7

Ważny od 30.12.2020

Aktualny

PDF

5.6

09.09.2020-30.12.2020

Archiwalny

PDF

5.5

26.03.2020-09.09.2020

Archiwalny

PDF

5.4

27.06.2019-25.03.2020

Archiwalny

PDF

5.3

01.10.2018-26.06.2019

Archiwalny

PDF

5.2

29.06.2018-30.09.2018

Archiwalny

PDF

5.1

01.07.2017–28.06.2018

Archiwalny

PDF

5.0

26.06.2017–31.07.2017

Archiwalny

PDF

Wersja

5.7

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

5.0

Okres ważności

Ważny od 30.12.2020

09.09.2020-30.12.2020

26.03.2020-09.09.2020

27.06.2019-25.03.2020

01.10.2018-26.06.2019

29.06.2018-30.09.2018

01.07.2017–28.06.2018

26.06.2017–31.07.2017

Status dokumentu

Aktualny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanej Usługi Zaufania Certum – certyfikat wydany w procesie podpisywania.

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

1.0

Ważny od 30.12.2020

Aktualny

PDF

Wersja

1.0

Okres ważności

Ważny od 30.12.2020

Status dokumentu

Aktualny

Plik

PDF