Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Certum

Znajomość polityki i kodeksu postępowania certyfikacyjnego jest obowiązkowa. Składając wniosek o certyfikat, poświadcza się jednocześnie akceptację polityki i kodeksu.

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

6.4

Ważny od 8 lipca 2024

Ważny

PDF

6.3

26.02.2024-07.07.2024

Archiwalny

PDF

6.2

13.01.2023-25.02.2024

Archiwalny

PDF

6.1

01.06.2022-12.01.2023

Archiwalny

PDF

6.0

27.07.2021-31.05.2022

Archiwalny

PDF

5.7

30.12.2020-26.07.2021

Archiwalny

PDF

5.6

09.09.2020-30.12.2020

Archiwalny

PDF

5.5

26.03.2020-09.09.2020

Archiwalny

PDF

5.4

27.06.2019-25.03.2020

Archiwalny

PDF

5.3

01.10.2018-26.06.2019

Archiwalny

PDF

5.2

29.06.2018-30.09.2018

Archiwalny

PDF

5.1

01.07.2017–28.06.2018

Archiwalny

PDF

5.0

26.06.2017–31.07.2017

Archiwalny

PDF

Wersja

6.4

6.3

6.2

6.1

6.0

5.7

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

5.0

Okres ważności

Ważny od 8 lipca 2024

26.02.2024-07.07.2024

13.01.2023-25.02.2024

01.06.2022-12.01.2023

27.07.2021-31.05.2022

30.12.2020-26.07.2021

09.09.2020-30.12.2020

26.03.2020-09.09.2020

27.06.2019-25.03.2020

01.10.2018-26.06.2019

29.06.2018-30.09.2018

01.07.2017–28.06.2018

26.06.2017–31.07.2017

Status dokumentu

Ważny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanej Usługi Zaufania Certum – certyfikat wydany w procesie podpisywania.

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

1.2

Ważny od: 27.10.2023

Aktualny

PDF

1.1

27.07.2021 – 26.10.2023

Archiwalny

PDF

1.0

30.12.2020-26.07.2021

Archiwalny

PDF

Wersja

1.2

1.1

1.0

Okres ważności

Ważny od: 27.10.2023

27.07.2021 – 26.10.2023

30.12.2020-26.07.2021

Status dokumentu

Aktualny

Archiwalny

Archiwalny

Plik

PDF

PDF

PDF