Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM

Znajomość polityki i kodeksu postępowania certyfikacyjnego jest obowiązkowa. Składając wniosek o certyfikat, poświadcza się jednocześnie akceptację polityki i kodeksu.

Wersja Okres ważności Status dokumentu Plik
5.1 Ważny od: 01.08.2017 aktualny
PDF
5.0 26.06.2017 – 31.07.2017 archiwalny
PDF
Wielkość czcionki