Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Źródła weryfikacji certyfikatów niekwalifikowanych

Źródła z których Certum korzysta podczas weryfikacji organizacji w certyfikatach niekwalifikowanych

Wersja

Okres ważności

Opis

Plik

2.1

od 26.03.2024

Aktualizacja źródeł do weryfikacji z krajów: UA, DE, LT, KZ

plik

2.0

11.05.2023 – 26.03.2024

Aktualizacja źródeł do weryfikacji organizacji z krajów wymienionych poniżej: AE, AU, BE, BR, CA, CN, CY, FI, FR, GE, IE, IL, IN, IT, LU, PE, PL, SE, SP, US

plik

1.2

01.12.2022 – 11.05.2023

Przegląd danych

plik

1.1

01.12.2021 – 01.12.2022

Przegląd danych

plik

1.0

01.12.2020 – 01.12.2021

Utworzenie dokumentu

plik

Wersja

2.1

2.0

1.2

1.1

1.0

Okres ważności

od 26.03.2024

11.05.2023 – 26.03.2024

01.12.2022 – 11.05.2023

01.12.2021 – 01.12.2022

01.12.2020 – 01.12.2021

Opis

Aktualizacja źródeł do weryfikacji z krajów: UA, DE, LT, KZ

Aktualizacja źródeł do weryfikacji organizacji z krajów wymienionych poniżej: AE, AU, BE, BR, CA, CN, CY, FI, FR, GE, IE, IL, IN, IT, LU, PE, PL, SE, SP, US

Przegląd danych

Przegląd danych

Utworzenie dokumentu