Zaświadczenia certyfikacyjne oraz klucze urzędów

Przy pobieraniu kluczy publicznych urzędów certyfikacji (urzędów CA) należy pamiętać o tym, aby zainstalować je do przeglądarki internetowej albo do dedykowanego programu komputerowego. W poniższych tabelach znajdują się klucze publiczne Głównego Urzędu Certyfikacji oraz urzędów pośrednich (4 klasy odpowiadające 4 poziomom wiarygodności Certum CA).
Zaświadczenie certyfikacyjne jest rodzajem certyfikatu wystawionego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (dawniej: CENTRAST SA) dla Asseco Data System na świadczenie usług certyfikacyjnych oraz usług z nimi związanych.

Certyfikat Kwalifikowanego Urzędu Certyfikacji oraz certyfikat Kwalifikowanego Urzędu Znacznika Czasu umieszczone są w ostatnich tabelach.

 

Klucze urzędów dla usług: SSL, Code Signing, Time-Stamping,  zaświadczenia certyfikacyjne:

Główne klucze urzędu Certum:

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-2:

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-1:

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów ID opartych o funkcję skrótu SHA-2:

Pośredni klucz urzędu dla certyfikatów CodeSigning:

Pośredni klucz urzędu dla zaświadczeń certyfikacyjnych:

Pośrednie klucze urzędu dla niekwalifikowanych znaczników czasu

Zaświadczenia usług kwalifikowanych:

 

Klucze urzędów dla usług: SSL, Code Signing, Time-Stamping,  zaświadczenia certyfikacyjne:


Główne klucze urzędu Certum:

Główny klucz urzędu - Certum CA
Nr seryjny:10020
Ważny od:Jun 11 10:46:39 2002 GMT
Ważny do:Jun 11 10:46:39 2027 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 


Główny klucz urzędu - Certum Trusted Network CA

Nr seryjny:0444C0
Ważny od:Oct 22 13:07:37 2002 GMT
Ważny do:Dec 31 13:07:37 2029 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-2:

Dla certyfikatu Test SSL

Certum Class I CA SHA2
Nr seryjny:00d147aa29b04289f7f5c64247009fd339
Ważny od:‎2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania: PEM | DER

 

Dla certyfikatu Commercial SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)

Certum Domain Validation CA SHA2
Nr seryjny:26ddd22b46c9c44d5a694d39807e72ad
Ważny od:‎2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania: PEM | DER

 

Dla certyfikatu Trusted SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)

Certum Organization Validation CA SHA2
Nr seryjny:00b5ad0f63854cc4622e4b3923b2900216
Ważny od:‎‎2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania: PEM | DER

 

Dla certyfikatu Premium EV SSL (lub jego opcji MultiDomain)

Certum Extended Validation CA SHA2
Nr seryjny:‎00c5a2d3f6eb4d193c17a90aa38a296e54
Ważny od:‎2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania: PEM | DER

 

Certyfikat krzyżowy / Cross certificate (Certum Trusted Network CA i Certum CA) – stosowany z certyfikatami np.: Commercial SSL, Trusted SSL, Premium EV SSL oraz innymi certyfikatami Certum

Certum Trusted Network CA (Certyfikat krzyżowy Certum TNCA SHA2 i Certum CA)
Nr seryjny:00939285400165715f947f288fefc99b28
Ważny od:‎‎‎2008-10-22 12:07:37 GMT
Ważny do:2027-06-10 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania: PEM | DER

 

Dedykowany root dla partnerów

Certum Global Services CA SHA2
Nr seryjny:‎‎00d04b6fe5dd5bd221e7c74cf6468b3146
Ważny od:‎2014-09-11 12:00:00 GMT
Ważny do:2027-06-09 10:46:39 GMT
Pliki do pobrania: PEM | DER

 

Dedykowany root dla WoSign G2

Certification Authority of WoSign G2 SHA2
Nr seryjny:‎‎7bbc12a55c668004b9fe2a0b8b688120
Ważny od:‎2012-01-01 02:59:59 GMT
Ważny do:2020-11-02 02:59:59 GMT
Pliki do pobrania: PEM | DER | CER | CRT

 

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-1:

Dla certyfikatu Test SSL

Klucz urzędu - Certum Level I CA
Nr seryjny:0DE21C3CA714FE4B0A64AC469B1AACCC
Ważny od:‎‎Mar 0‎3 12:52:30 2009 GMT
Ważny do:Mar 03 12:52:30 2024 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Klucz urzędu - Certum Level I (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2009)
Nr seryjny:10021
Ważny od:‎‎Jul 12 18:31:53 2002 GMT
Ważny do:‎Jul 12 18:31:53 2012 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Dla certyfikatu Commercial SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)

Klucz urzędu - Certum Level II CA
Nr seryjny:770AC6C2BA51A41C1D5D2F99B26B0C1A
Ważny od:‎‎Mar 0‎3 12:53:18 2009 GMT
Ważny do:‎Mar 03 12:53:18 2024 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Klucz urzędu - Certum Level II (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2009)
Nr seryjny:10022
Ważny od:‎‎Jul 12 18:32:03 2002 GMT
Ważny do:Jul 12 18:32:03 2012 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Dla certyfikatu Enterprise SSL

Klucz urzędu - Certum Level III CA
Nr seryjny:64FE29DCCF38E030DCFFE34D05689661
Ważny od:Mar 03 12:53:56 ‎2009 GMT
Ważny do:Mar 03 12:53:56 2024 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Klucz urzędu - Certum Level III (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2009)
Nr seryjny:10023
Ważny od:Jul 12 18:32:17 2002 GMT
Ważny do:Jul 12 18:32:17 2012 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Dla certyfikatu Trusted SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)

Klucz urzędu - Certum Level IV CA
Nr seryjny:4CA5FEC6617C48B056382A8280E0508C
Ważny od:Mar 03 12:54:25 2009 GMT
Ważny do:Mar 03 12:54:25 2024 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Klucz urzędu - Certum Level IV (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2009)
Nr seryjny:10024
Ważny od:Jul 12 18:32:35 2002 GMT
Ważny do:Jul 12 18:32:35 2012 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 

Dla certyfikatu Premium EV SSL (lub jego opcji MultiDomain)

Klucz urzędu - Certum Extended Validation CA
Nr seryjny:7F510C05CFB39D04FFF306BA2C56E827
Ważny od:Dec 03 12:30:51 2009 GMT
Ważny do:Dec 03 12:30:51 2024 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM | HEX

 


Klucz urzędu - Certum Trusted Network CA (Cross Certum CTNCA i Certum CA)

Nr seryjny:23E8290D71950418C008597E42F7481B
Ważny od:Oct 22 12:07:37 2008 GMT
Ważny do:Dec 30 23:59:59 2025 GMT
Pliki do pobrania: CER

 

Dedykowany root dla partnerów


Klucz urzędu - Certum Global Services CA

Nr seryjny:C53C18BF8F3F9CC77306A9C6A13E84E7
Ważny od:Mar 03 13:06:12 2009 GMT
Ważny do:Mar 03 ‎13:06:12 ‎2024 GMT
Pliki do pobrania: CER

 

Pośredni klucz urzędu dla certyfikatów CodeSigning:


Klucz urzędu - Certum Code Signing CA

Nr seryjny:FA33B79DD496CFD10C846539A49D63B5
Ważny od:Sep 20 11:04:33 2011 GMT
Ważny do:Sep 20 23:59:59 ‎2026 GMT
Pliki do pobrania: CER
 

Klucz urzędu - Certum Code Signing CA SHA2
Nr seryjny:6b326a0f0328d37a1d530bfd23bd48e2
Ważny od:Oct 29 12:30:29 2015 GMT
Ważny do:Jun 09 12:30:29 2027 GMT
Pliki do pobrania: CER | PEM | DER

Klucz urzędu – Certum Extended Validation Code Signing CA SHA2

Klucz urzędu – Certum Extended Validation Code Signing CA SHA2
Nr seryjny:4e96c1ba06258a0c2aba27625e9064d3
Ważny od:Oct 29 13:55:39 2015 GMT
Ważny do:Jan 19 13:55:39 2027 GMT
Pliki do pobrania: CER | PEM

Klucz urzędu – Certum Digital Identification CA SHA2

Klucz urzędu – Certum Digital Identification CA SHA2
Nr seryjny:‎66daef03db8461916b25ba83fb174e13
Ważny od:Apr 21 14:45:26 2015 GMT
Ważny do:Jun 09 14:45:26 2027 GMT
Pliki do pobrania:PEM | DER

 

Pośredni klucz urzędu dla zaświadczeń certyfikacyjnych:


Klucz urzędu - Certum Validation Authority

Nr seryjny:047A56
Ważny od:Mar 03 14:02:56 2009 GMT
Ważny do:Mar 03 14:02:56 2024 GMT
Pliki do pobrania: DER | PEM

 

Klucz urzędu - Certum Notary Authority (dla certyfikatów wydanych w latach 2002-2012):

Nr seryjny:22F0F
Ważny od:Aug 28 17:16:25 2002 GMT
Ważny do:Aug 28 17:16:25 2012 GMT
Pliki do pobrania: DER | PEM

 

Pośredni klucz urzędu dla niekwalifikowanych znaczników czasu SHA1:


Klucz urzędu - Certum Time-Stamping Authority

Nr seryjny:047A55
Ważny od:Mar 03 14:58:15 2009 GMT
Ważny do:Mar 03 14:58:15 2024 GMT
Pliki do pobrania: DER | PEM

 

Pośredni klucz urzędu dla niekwalifikowanych znaczników czasu SHA2:


Klucz urzędu - Certum EV TSA SHA2

Nr seryjny:00fe67e4f15a24e3c60d547ca020c27670
Ważny od:Mar 08 15:10:43 2016 GMT
Ważny do:May 30 15:10:43 2027 GMT
Pliki do pobrania: CRT | PEM

 

Zaświadczenia usług kwalifikowanych:


Kwalifikowany Urząd Certyfikacji - 2017

Wystawca:
O: Narodowy Bank Polski
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QCA 2017
Ważny od: ‎15 marca ‎2017 12:17:34
Ważny do: ‎16 ‎marca ‎2028 01:59:59
CERTUM QCA1: Pobierz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem eIDAS

 


Kwalifikowany Urząd Certyfikacji - 2017

Wystawca:
O: Narodowy Bank Polski
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QCA 2017
Ważny od: ‎15 marca ‎2017 12:19:18
Ważny do: ‎16 ‎marca ‎2028 01:59:59
CERTUM QCA2: Pobierz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem eIDAS

 


Kwalifikowany Urząd Certyfikacji - 2016

Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 14
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QCA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:33:19
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2014-2016)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data System
CN: CERTUM QCA
Ważny od: ‎7 ‎kwietnia ‎2014 08:29:43
Ważny do: 08 kwietnia 2019 00:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2009-2014)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QCA
Ważny od: 20 ‎września ‎2011 07:51:47
Ważny do: ‎21 ‎września ‎2016 00:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2009-2011)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QCA
Ważny od: 5 stycznia 2009 13:25:03
Ważny do: 14 grudnia 2013 00:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2006-2008)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QCA
Ważny od: 2 stycznia 2006 10:29:18
Ważny do: 3 stycznia 2011 00:59:59
CERTUM QCA: Pobierz

 

Kwalifikowany Urząd Certyfikacji (2003-2005)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: Asseco Data Systems CERTUM-CCK-CA
Ważny od: 2 Styczeń 21 16:16:49 2003 GMT
Ważny do: 3 Grudzień 30 16:16:49 2007 GMT
Asseco Data Systems CERTUM-CCK-CA: Pobierz

 


Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu
Wystawca:
O: Narodowy Bank Polski
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QTST 2017
Ważny od: ‎15 ‎marca ‎2017 12:23:18
Ważny do: ‎16 ‎marca ‎2028 01:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem eIDAS

 


Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QTSA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:39:37
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz
 
Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu (2014-2016)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QTSA
Ważny od: 7 kwietnia 2014 09:24:29
Ważny do: 8 kwietnia 2019 01:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

 

Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu (2009 - sierpień 2014)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QTSA
Ważny od: 1 grudnia 2009 11:03:26
Ważny do: 2 grudnia 2014 01:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

 

Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu (2005-2009)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QTSA
Ważny od: 2 stycznia 2006 10:22:05
Ważny do: 3 stycznia 2011 00:59:59
CERTUM QTSA: Pobierz

 

Kwalifikowany Urząd Znacznika Czasu (2003-2005)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: Asseco Data Systems CERTUM-CCK-TSA
Ważny od: Styczeń 27 15:09:34 2003 GMT
Ważny do: Styczeń 26 15:09:34 2008 GMT
CERTUM-CCK-TSA: Pobierz

 


Kwalifikowana weryfikacja statusu certyfikatów w trybie on-line
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QOCSP
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:43:37
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QOCSP: Pobierz
 
Kwalifikowana weryfikacja statusu certyfikatów w trybie on-line
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QOCSP
Ważny od: 20 września 2011 09:06:18
Ważny do: 21 września 2016 01:59:59
CERTUM QOCSP: Pobierz

 

Kwalifikowana weryfikacja statusu certyfikatów w trybie on-line (2006-2011)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QOCSP
Ważny od: Październik 17 08:42:14 2006 GMT
Ważny do: Październik 18 00:59:59 2011 GMT
CERTUM QOCSP: Pobierz

 

Kwalifikowana walidacja danych
Wystawca:
O: Narodowy Bank Polski
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: Certum QESValidationQ 2017
Ważny od: ‎15 ‎marca ‎2017 12:25:12
Ważny do: ‎16 ‎marca ‎2028 01:59:59
CERTUM QDVCS: Pobierz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem eIDAS

 


Kwalifikowana walidacja danych
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QDVCS
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:47:37
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QDVCS Pobierz
 
Kwalifikowana walidacja danych (2011-2016)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QDVCS
Ważny od: 20 września 2011 13:27:55
Ważny do: 21 września 2016 01:59:59
CERTUM QDVCS Pobierz

 


Kwalifikowane poświadczenie odbioru i przedłożenia
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QDA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:51:15
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QDA Pobierz
 
Kwalifikowane poświadczenie odbioru i przedłożenia (2011-2016)
Wystawca:
O: Minister właściwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QDA
Ważny od: 20 września 2011 13:27:55
Ważny do: 21 września 2016 01:59:59
CERTUM QDA Pobierz

 

Kwalifikowane poświadczenie odbioru i przedłożenia (2006-2011)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QDA
Ważny od: Październik 17 09:20:48 2006 GMT
Ważny do: Październik 18 00:59:59 2011 GMT
CERTUM QDA Pobierz

 


Kwalifikowane poświadczenie depozytowe
Wystawca:
O: Minister własciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QODA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 17:07:00
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QODA: Pobierz
 
Kwalifikowane poświadczenie depozytowe (2012-2016)
Wystawca:
O: Minister własciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QODA
Ważny od: 4 października 2012 11:35:20 GMT
Ważny do: 5 października 2017 01:59:59 GMT
CERTUM QODA: Pobierz

 

Kwalifikowane poświadczenie depozytowe (2007-2012)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 2
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QODA
Ważny od: Luty 27 09:18:02 2007 GMT
Ważny do: Luty 28 01:59:59 2012 GMT
CERTUM QODA: Pobierz

 


Kwalifikowane poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne
Wystawca:
O: Minister własciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 15
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QRRA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 17:02:17
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QRRA: Pobierz
 
Kwalifikowane poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne (2012-2016)
Wystawca:
O: Minister własciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QRRA
Ważny od: 4 października 2012 12:18:47 GMT
Ważny do: 5 października 2017 01:59:59 GMT
CERTUM QRRA: Pobierz

 

Kwalifikowane poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne (2007-2012)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QRRA
Ważny od: Luty 27 09:46:26 2007 GMT
Ważny do: Luty 28 01:59:59 2012 GMT
CERTUM QRRA: Pobierz

 

Kwalifikowane certyfikaty atrybutów
Wystawca:
O: Minister wlasciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 14
O: Asseco Data Systems S.A.
CN: CERTUM QACA
Ważny od: ‎1 ‎kwietnia ‎2016 16:59:24
Ważny do: ‎27 ‎października ‎2020 01:59:59
CERTUM QACA: Pobierz

Kwalifikowane certyfikaty atrybutów (2012-2016)

Wystawca:
O: Minister wlasciwy do spraw gospodarki
CN: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QACA
Ważny od: 4 października 2012 11:45:29 GMT
Ważny do: 5 października 2017 01:59:59 GMT
CERTUM QACA: Pobierz

 

Kwalifikowane certyfikaty atrybutów (2007-2012)
Wystawca:
O: CZiC Centrast SA w imieniu Ministra Gospodarki
CN: CZiC Centrast SA
Podmiot:
Nr wpisu: 1
O: Asseco Data Systems
CN: CERTUM QACA
Ważny od: Wrzesień 13 08:48:08 2007 GMT
Ważny do: Wrzesień 14 01:59:59 2012 GMT
CERTUM QACA: Pobierz

 

Wielkość czcionki