Pieczęć CERTUM SSL

Oznaka Twojej wiarygodności

Jeżeli kupiłeś certyfikat SSL – koniecznie pobierz prestiżową Pieczęć CERTUM. Dzięki niej, każda osoba odwiedzająca Twoją stronę natychmiast zyska zaufanie do Twojego serwisu i oferowanych przez Ciebie usług. Gdy użytkownik kliknie na Pieczęć, wyświetli się komunikat potwierdzający posiadanie certyfikatu SSL oraz dane Twojej firmy i strony WWW.

Będzie to dla niego jednoznaczna informacja, że znajduje się na bezpiecznej i zaufanej stronie.

Korzyści publikowania Pieczęci CERTUM SSL

Zaufanie klientów
i użytkowników

Pełna wiarygodność
w internecie

Potwierdzenie najwyższych
standardów bezpieczeństwa

Prestiż i dobra opinia
w branży

Przykład działania Pieczęci CERTUM SSL (dla DV,OV i EV SSL)

Zabezpiecza Certum

Warunki zamieszczania Pieczęci SSL:

 • Pieczęć CERTUM SSL przeznaczona jest dla podmiotów, które posiadają ważny, poprawnie zainstalowany certyfikat SSL
  wydany przez CERTUM PCC.
 • Można ją zamieścić wyłącznie na stronie internetowej zabezpieczonej certyfikatem CERTUM PCC (w przypadku zainstalowania
  Pieczęci SSL w domenie niezabezpieczonej certyfikatem SSL wydanym przez CERTUM PCC - wyświetlona zostanie pieczęć reklamowa). Ważne jest, aby w trakcie zamieszczania pieczęci, dokładnie wskazać adres WWW zabezpieczonej certyfikatem strony.
 • Pieczęć CERTUM SSL należy wygenerować za pośrednictwem strony https://seal.certum.pl/ W przypadku nieodnowienia certyfikatu
  SSL (po upłynięciu terminu jego ważności), podmiot zobowiązany jest do usunięcia pieczęci CERTUM SSL ze strony WWW –
  w przeciwnym razie zostanie ona zmieniona na pieczęć reklamową.
 • W przypadku zainstalowania pieczęci na stronach w obrębie domeny niezabezpieczonej certyfikatem CERTUM SSL Unizeto Technologies ma prawo do wyłączenia możliwości wyświetlania pieczęci.
 • Dokonywanie jakichkolwiek zmian w pieczęci CERTUM SSL jest niedozwolone.
 • Publikowanie samej grafiki Pieczęci SSL jest niedozwolone.
 • Graficzna prezentacja wyrazu CERTUM jest chronionym prawnie znakiem towarowym należącym do Unizeto Technologies SA.
 • Pieczęć jest usługą nieodpłatną, w związku z tym Unizeto Technologies S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jej
  nieprawidłową instalację lub jej nieprawidłowe działanie wynikające z przyczyn nie leżących po stronie
  Unizeto Technologies S.A. (np. samodzielne zmiany w wyglądzie, kodzie pieczęci).
Rozwiń

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki