Pieczęć CERTUM SSL

Oznaka Twojej wiarygodności

Jeżeli kupiłeś certyfikat SSL – koniecznie pobierz prestiżową Pieczęć CERTUM. Dzięki niej, każda osoba odwiedzająca Twoją stronę natychmiast zyska zaufanie do Twojego serwisu i oferowanych przez Ciebie usług. Gdy użytkownik kliknie na Pieczęć, wyświetli się komunikat potwierdzający posiadanie certyfikatu SSL oraz dane Twojej firmy i strony WWW.

Będzie to dla niego jednoznaczna informacja, że znajduje się na bezpiecznej i zaufanej stronie.

Korzyści publikowania Pieczęci CERTUM SSL

Zaufanie klientów
i użytkowników

Pełna wiarygodność
w internecie

Potwierdzenie najwyższych
standardów bezpieczeństwa

Prestiż i dobra opinia
w branży

Przykład działania Pieczęci CERTUM SSL (dla DV,OV i EV SSL)

Zabezpiecza Certum

Warunki zamieszczania Pieczęci SSL:

 • Pieczęć CERTUM SSL przeznaczona jest dla podmiotów, które posiadają ważny, poprawnie zainstalowany certyfikat SSL
  wydany przez CERTUM PCC.
 • Można ją zamieścić wyłącznie na stronie internetowej zabezpieczonej certyfikatem CERTUM PCC (w przypadku zainstalowania
  Pieczęci SSL w domenie niezabezpieczonej certyfikatem SSL wydanym przez CERTUM PCC - wyświetlona zostanie pieczęć reklamowa). Ważne jest, aby w trakcie zamieszczania pieczęci, dokładnie wskazać adres WWW zabezpieczonej certyfikatem strony.
 • Pieczęć CERTUM SSL należy wygenerować za pośrednictwem strony https://seal.certum.pl/ W przypadku nieodnowienia certyfikatu
  SSL (po upłynięciu terminu jego ważności), podmiot zobowiązany jest do usunięcia pieczęci CERTUM SSL ze strony WWW –
  w przeciwnym razie zostanie ona zmieniona na pieczęć reklamową.
 • W przypadku zainstalowania pieczęci na stronach w obrębie domeny niezabezpieczonej certyfikatem CERTUM SSL Unizeto Technologies ma prawo do wyłączenia możliwości wyświetlania pieczęci.
 • Dokonywanie jakichkolwiek zmian w pieczęci CERTUM SSL jest niedozwolone.
 • Publikowanie samej grafiki Pieczęci SSL jest niedozwolone.
 • Graficzna prezentacja wyrazu CERTUM jest chronionym prawnie znakiem towarowym należącym do Unizeto Technologies SA.
 • Pieczęć jest usługą nieodpłatną, w związku z tym Unizeto Technologies S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jej
  nieprawidłową instalację lub jej nieprawidłowe działanie wynikające z przyczyn nie leżących po stronie
  Unizeto Technologies S.A. (np. samodzielne zmiany w wyglądzie, kodzie pieczęci).
Rozwiń
Wielkość czcionki