Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Warunki użytkowania certyfikatów niekwalifikowanych

Niniejszy dokument, zwany dalej „Warunkami Użytkowania”, reguluje podstawowe prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług związanych z wydaniem certyfikatu niekwalifikowanego

Wersja

Okres ważności

Status dokumentu

Plik

1.2

Ważny od: 27.09.2022

Ważny

PDF

1.1

29.09.2021–28.09.2022

Archiwalny

PDF

1.0

23.05.2018-28.09.2021

Archiwalny

PDF

Wersja

1.2

1.1

1.0

Okres ważności

Ważny od: 27.09.2022

29.09.2021–28.09.2022

23.05.2018-28.09.2021

Status dokumentu

Ważny

Archiwalny

Archiwalny

Plik

PDF

PDF

PDF