Jak upowszechnić e-podpis?

Przedstawiciele 14 krajów Europu i Azji, w tym reprezentanci centrów certyfikacji, polskich ministerstw, administracji i biznesu spotkali się na Międzynarodowej Konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2009” w Międzyzdrojach. Przez trzy dni debatowali nad rolą podpisu elektronicznego w społeczeństwie informacyjnym.

– Podpis elektroniczny funkcjonuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Są wśród nich takie, które bardzo dobrze rozwinęły całą infrastrukturę służącą użytkowaniu tej formy identyfikacji. Takim krajem jest m.in. Estonia. Chcemy skorzystać z ich doświadczenia – mówi Marcin Kalinowski dyrektor Biura Obsługi Zagranicy Unizeto Technologies SA w Szczecinie, współorganizator konferencji w Międzyzdrojach.

Jak podkreśla, w upowszechnieniu elektronicznego podpisu nie jest istotna technologia, lecz zapewnienie funkcjonalności.
– Jeżeli urzędy i państwo nie umożliwią wielu zastosowań, w których będzie można posłużyć się e-podpisem, to Polacy nie przekonają się do tej formy. Nikt przecież nie kupi certyfikatu ważnego przez dwa lata za 200 zł po to, by użyć go tylko raz w roku – uważa M. Kalinowski.

– Pozytywnym sygnałem jest fakt, że od ubiegłego roku liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu w Polsce wzrosła z kilkunastu tysięcy do blisko ćwierć miliona – informuje Jerzy Molak z Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki. Jak przyznaje, większość z nich została wydana w związku z obowiązkiem składania deklaracji w systemie ubezpieczeń społecznych

Ważnym punktem konferencji w Międzyzdrojach były dyskusje reprezentantów administracji i biznesu przy okrągłym stole na temat najnowszego projektu ustawy o podpisach elektronicznych oraz e-podpisach w Europie i na świecie w kontekście zgodności projektu polskiej ustawy z uregulowaniami unijnymi.

Kurier Szczeciński, Nr 110

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki