Firma godna zaufania

CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji zostało uruchomione 15.12.1998 roku jako jednostka organizacyjna Unizeto Technologies SA świadcząca usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym. Jest najstarszym i największym publicznym centrum certyfikacji w Polsce, działającym w skali globalnej - obsługując klientów z kilkudziesięciu krajów świata. Zlokalizowane jest w Szczecinie w Centrum Usług CERTUM, czyli nowoczesnym obiekcie zapewniającym infrastrukturze teleinformatycznej oraz systemom ciągłość działania oraz wysoki stopień bezpieczeństwa. Systemy CERTUM wymagające szczególnej ochrony znajdują się w specjalnych strefach bezpieczeństwa, np. wzorcowy generator kluczy kryptograficznych umieszczony jest w komorze elektromagnetycznej/tempestowej, która zapewnia ochronę danych wrażliwych przed emisją wtórną.

PCC CERTUM w 2002 r. zostało wpisane przez Ministra Gospodarki do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl). CERTUM - polski urząd certyfikacji znajduje się od 2002 r. na liście światowych zaufanych centrów certyfikacji (CA) i jako pierwszy w Polsce wszedł w posiadanie pieczęci dla wszystkich swoich usług związanych z podpisem elektronicznym: pieczęć WebTrust dla usług i certyfikatów kwalifikowanych, pieczęć WebTrust dla usług i certyfikatów zwykłych (niekwalifikowanych) i od stycznia 2010 roku także pieczęć WebTrust Extended Validation dla certyfikatów EV SSL.

WebTrust oraz WebTrust Extended Validation są zbiorem standardów stworzonych wspólnie przez amerykański instytut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) oraz jego kanadyjski odpowiednik CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants). Są to zbiory niezbędnych „dobrych praktyk” w zakresie działalności związanej z bezpieczeństwem informacji, prowadzonej w Internecie. Pieczęcie WebTrust i WebTrust Extended Validation umieszczone na stronie www, informują klientów o fakcie osiągnięcia określonych standardów w zakresie bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpiecznego wykonywania operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Certyfikaty WebTrust stanowią gwarancję dla klientów, że strony www wykorzystywane przez nich do dokonywania transakcji gospodarczych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, a wydawane przez CERTUM PCC certyfikaty – jako pierwsze w Polsce - są uznawane za zaufane w skali globalnej, między innymi we wszystkich rozpowszechnionych przeglądarkach internetowych na świecie oraz we wszystkich produktach firmy Microsoft.

WebTrust – potwierdzenie wiarygodności

Nasze produkty dają klientom gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa. CERTUM - jako pierwsze w Polsce – posiada pieczęcie dla wszystkich swoich usług związanych z podpisem elektronicznym:

Uznawana na całym świecie pieczęć WebTrust przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły rygorystyczny audyt. Dla użytkowników jest to sygnał, że mogą liczyć na spełnienie najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpieczeństwa operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Certyfikaty PKI wydawane zgodnie ze standardem WebTrust są rozpoznawane jako zaufane przez wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne (Windows, MAC OS X i inne), przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer, Firefox, Opera) i programy pocztowe (Outlook, Outlook Express, Windows live hotmail, Thunderbird).

Więcej: o WebTrust

Gwarancja bezpieczeństwa

CERTUM specjalizuje się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamość osób w Internecie oraz w usługach zapewniających wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń komputerowych. Oferta CERTUM PCC skierowana jest do firm, podmiotów publicznych oraz klientów indywidualnych i obejmuje m.in.:

 • wydawanie i zarządzanie certyfikatami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi
 • weryfikację statusu certyfikatów w trybie on-line (OCSP)
 • ocenę poprawności podpisanych elektronicznie dokumentów (DVCS)
 • wystawianie elektronicznych poświadczeń nadania i odbioru
 • audyty bezpieczeństwa i konsultacje
 • szkolenia autoryzowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego
 • usługi znakowania wiarygodnym czasem.

Świadczone przez CERTUM PCC usługi certyfikacyjne bazują na własnej technologii Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure) i są skierowane do administracji publicznej, szeroko pojętego biznesu oraz klientów indywidualnych. Swym zakresem obejmują:

 • wydawanie i zarządzanie certyfikatami kwalifikowanymi do składania i weryfikowania bezpiecznego podpisu elektronicznego; kwalifikowane certyfikaty znajdują zastosowanie w przypadku składania oświadczenia woli. Mogą być wykorzystywane w kontaktach z administracją publiczną oraz w relacjach biznesowych, np.: e-deklaracje, e-faktury, do korespondencji z ZUS, UFG, GIIF, GIODO.
 • wydawanie certyfikatów ID (niekwalifikowanych zaufanych) przeznaczonych do podpisywania i szyfrowania poczty i plików, logowania do serwisów www i aplikacji.
 • wydawanie certyfikatów EV SSL – są to certyfikaty z typu Extended Validation gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania. Służą do zabezpieczenia serwerów www oraz danych przekazywanych przez sieć Internet.
 • wydawanie certyfikatów SSL przeznaczonych do zabezpieczenia serwerów www, szyfrowania danych.
 • wydawanie certyfikatów CodeSign przeznaczonych do cyfrowego podpisywania oryginalnego kodu, co umożliwia odbiorcom zweryfikowanie integralności danych na podstawie cyfrowego podpisu.
 • weryfikacja statusu certyfikatów niekwalifikowanych w trybie on-line (OCSP), ocena poprawności podpisanych elektronicznie dokumentów (WebNotarius), wystawianie poświadczenia nadania i odbioru przesyłanych elektronicznie danych.
 • usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP)

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki