Karta kryptograficzna
cryptoCertum 3.2

Jest to najnowsza wersja karty kryptograficznej w naszej ofercie. Wyróżnia się ona nowym systemem operacyjnym kart procesorowych StarCos® wersja 3.2. Karta kryptograficzna została wyposażona w sprzętową realizację algorytmu RSA o długości klucza do 2048 bitów.

Karta kryptograficzna spełnia wymagania techniczne komponentu technicznego określone w rozporządzeniu Rady Ministrów do ustawy o podpisie elektronicznym. Wraz z oprogramowaniem proCertum CardManager posiadającym deklarację zgodności wchodzi w skład zestawów CERTUM do składania bezpiecznych podpisów.

  • PKI: kwalifikowany i niekwalifikowany podpis elektroniczny
  • Szyfrowanie
  • Kontrola dostępu do pomieszczeń
  • Identyfikacja wizualna (identyfikacyjna kart pracownicza/korporacyjna)
  • Identyfikacja wizualna i elektroniczna klientów firm, klinik, uczniów szkół
  • Ochrona dostępu do komputera
  • Karta komunikacji miejskiej
Wielkość czcionki