Ekspertyza w zakresie e-podpisu

Bezpieczny podpis elektroniczny, który jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, dzięki czemu może być wykorzystywany do nadawania mocy prawnej dokumentom i danym w formie elektronicznej. Wszystkie bezpieczne podpisy elektroniczne weryfikowane przedmiotowym certyfikatem złożone w okresie jego ważności, wywołują skutek prawny zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (art. 5. ust. 1.).

CERTUM PCC jako niezależny ekspert w dziedzinie bezpiecznych podpisów elektronicznych wprowadza nową usługę, która pomoże stwierdzić czy przesłany przez użytkownika/klienta dokument został opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Ekspertyzy wykonywane są dla dokumentów dostarczonych przez klienta, które zostały podpisane przy pomocy certyfikatów wystawianych zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

W ramach usługi Ekspertyza w zakresie e-podpisu CERTUM PCC wykona następujące czynności sprawdzające:

Ekspertyza - czynności sprawdzające
Prezentację certyfikatu/certyfikatów (dane podpisującego/podpisujących)
Okres ważność certyfikatu/certyfikatów
Numer seryjny certyfikatu/certyfikatów
Datę unieważnienia certyfikatu/certyfikatów
Integralność/spójność danych(zweryfikujemy czy dane nie zostały zmienione,dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób)
Wystawcę certyfikatu
Poświadczenia np.: OCSP, DVCS, TS, CRL
Inne obiekty PKI

Na podstawie wyżej wykonanych czynności sprawdzających CERTUM PCC wystawia oświadczenie stwierdzające, że otrzymany dokument został (lub nie został) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Niniejsze oświadczenie jest przekazywane do klienta zarówno w formie elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym) jak i papierowej.

Usługa Ekspertyza w zakresie e-podpisu kierowana jest do:
  • osób fizycznych,
  • firm i instytucji,
  • przedstawicieli administracji,
  • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Usługa w wariantach:

  • Ekspertyza - jednorazowa
  • Ekspertyza - abonament (ważność 1 rok)
Cena:
  • usługa na zmówienie
  • zamów usługę za pomocą formularza
Wielkość czcionki