Ekspertyza w zakresie e-podpisu

Certyfikaty kwalifikowane wydawane są przez Centra Certyfikacji zarówno w Polsce jak i UE. Certyfikaty te generowane i zarządzane są zgodnie z wymaganiami ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) z 5 września 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

W myśl ustawy i rozporządzenia eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Dzięki czemu taki podpis może być wykorzystywany do nadawania mocy prawnej dokumentom i danym tworząc formę elektroniczną równoważną formie pisemnej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Certum jako zaufany ekspert świadczący usługi zaufania oferuje usługę, która pomoże stwierdzić czy przesłany przez użytkownika/klienta dokument został opatrzony kwalifikowany podpis elektroniczny. Ekspertyzy wykonywane są dla dokumentów dostarczonych przez klienta, które zostały podpisane przy wykorzystaniu certyfikatów wystawianych zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

W ramach usługi Ekspertyza w zakresie e-podpisu Certum wykona czynności sprawdzające, takie jak np.:

Ekspertyza - czynności sprawdzające
Prezentację certyfikatu/certyfikatów (dane podpisującego/podpisujących)
Okres ważność certyfikatu/certyfikatów
Numer seryjny certyfikatu/certyfikatów
Datę unieważnienia certyfikatu/certyfikatów
Integralność/spójność danych(zweryfikujemy czy dane nie zostały zmienione,dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób)
Wystawcę certyfikatu
Poświadczenia np.: OCSP, DVCS, TS, CRL
Inne obiekty PKI

Na podstawie wyżej wykonanych czynności sprawdzających CERTUM PCC wystawia oświadczenie stwierdzające, że otrzymany dokument został (lub nie został) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Niniejsze oświadczenie jest przekazywane do klienta zarówno w formie elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym) jak i papierowej.

Usługa Ekspertyza w zakresie e-podpisu kierowana jest do:
 • osób fizycznych,
 • firm i instytucji,
 • przedstawicieli administracji,
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Usługa w wariantach:

 • Ekspertyza - jednorazowa
 • Ekspertyza - abonament (ważność 1 rok)
Cena:
 • usługa na zmówienie
 • zamów usługę za pomocą formularza

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki