Zmiany w e-podpisie i e-pieczęci od lipca 2018 r.

Począwszy od 2 lipca w Polsce nie będzie można stosować algorytmu SHA-1. Wszystkie certyfikaty wydawane przez należące do Asseco Centrum Certyfikacji Certum realizowane będą wyłącznie
z wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-2.

Zmiana ta wynika z Ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016, Poz. 1579). 1 lipca 2018 r. kończy się przewidziany w artykule 137 okres stosowania funkcji skrótu SHA1 w zastosowaniach dotyczących podpisu elektronicznego, pieczęci
i znacznika czasu.

Nowe przepisy oznaczają konieczność dostosowania aplikacji służących do składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego do nowych algorytmów. Obowiązek dotyczy dostawców usług zaufania, jaki wszystkich podmiotów, w tym organów administracji publicznej, które stosują podpis w swoich systemach.

Wszystkie kwalifikowane certyfikaty wydane do tego czasu przy zastosowaniu funkcji skrótu SHA-1 zachowują swoją ważność i mogą być używane do składania i weryfikacji podpisów, aż do daty terminu ważności, na który zostały wydane.

Pobierz dokument przygotowany przez eksperta Certum Andrzeja Rucińskiego podsumowujący najważniejsze zmiany wchodzące w życie po 1 lipca 2018 r.

Pobierz

Począwszy od 18 czerwca 2018 r., wszystkie usługi zaufania, w tym kwalifikowany podpis elektroniczny świadczone przez Powszechne Centrum Certyfikacji Certum będą funkcjonowały wyłącznie w oparciu o algorytm SHA-2. Oznacza to konieczność dostosowania do tych zmian również oprogramowania podpisującego i weryfikującego. Wymóg dostosowania swoich systemów informatycznych do obsługi certyfikatów z algorytmem SHA-2 dotyczy zarówno administracji publicznej, jak również wszelkich innych podmiotów, które posiadają własne systemy lub aplikacje z elementem składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego.

Informujemy, iż w przypadku napotkania problemów technicznych ze stosowaniem nowych typów certyfikatów lub podpisów (m.in. funkcja skrótu SHA-2) po 1 lipca 2018 r. rekomendujemy sprawdzenie czy system informatyczny podmiotu, z którego usług Państwo korzystają (składanie i/lub weryfikacja podpisu), został dostosowany do nowych wymogów Ustawy.

——–

Artykuły, które warto przeczytać:

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki