Zgodność usług zaufania Asseco Data Systems (Certum) z przepisami UE potwierdziły TÜViT i Ministerstwo Cyfryzacji

Niemiecki ośrodek audytujący TÜViT pozytywnie ocenił zgodność kwalifikowanych usług zaufania świadczonych przez Certum. Potwierdza to, że SimplySign – pierwszy na rynku zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny oraz inne produkty Certum są zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS*. Wynik audytu został zatwierdzony przez Ministerstwo Cyfryzacji, które jest organem nadzoru nad usługami zaufania na polskim rynku.

Certum jest najstarszym i największym w Polsce ośrodkiem świadczącym kwalifikowane usługi zaufania. Jako jeden z pięciu podmiotów tego typu na polskim rynku jest wpisany na listę kwalifikowanych dostawców usług zaufania prowadzoną przez Narodowe Centrum Certyfikacji
w ramach NBP.

Jego produkty i usługi są cyklicznie poddawane audytom pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa oraz unijnymi regulacjami prawnymi wynikającymi początkowo
z dyrektywy z 1999 r., a obecnie z rozporządzenia eIDAS*.

Certyfikaty wydane przez TÜV Informationstechnik (TÜViT) potwierdziły, że produkty i usługi świadczone przez Asseco Data Systems pod marką Certum dają klientom gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa technicznego i prawnego. W zakresie dotychczas świadczonych usług kwalifikowanych są to: certyfikaty e-podpisu, zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign, elektroniczny znacznik czasu oraz usługa walidacji e-podpisów i e-pieczęci elektronicznych.
Pozytywny wynik audytu, a tym samym zgodność wymienionych usług Certum z prawodawstwem UE potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji. Dodatkowo, wymogi audytu TÜViT spełniła opracowana przez Certum usługa zdalnej, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, która jest nowością na rynku usług zaufania.

Kwalifikowane usługi zaufania Certum – sprawdź uzyskane pieczęcieAsseco Data Systems SA
Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems SA produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

Kontakt dla prasy:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
tel. kom.: 508 002 009
e-mail: ewa.balicka@assecods.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE (Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.) w sprawie Identyfikacji Elektronicznej i Usług Zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)

 

Wielkość czcionki