Zgodność usług zaufania Asseco Data Systems (Certum) z przepisami UE potwierdziły TÜViT i Ministerstwo Cyfryzacji

Niemiecki ośrodek audytujący TÜViT pozytywnie ocenił zgodność kwalifikowanych usług zaufania świadczonych przez Certum. Potwierdza to, że SimplySign – pierwszy na rynku zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny oraz inne produkty Certum są zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS*. Wynik audytu został zatwierdzony przez Ministerstwo Cyfryzacji, które jest organem nadzoru nad usługami zaufania na polskim rynku.

Certum jest najstarszym i największym w Polsce ośrodkiem świadczącym kwalifikowane usługi zaufania. Jako jeden z pięciu podmiotów tego typu na polskim rynku jest wpisany na listę kwalifikowanych dostawców usług zaufania prowadzoną przez Narodowe Centrum Certyfikacji
w ramach NBP.

Jego produkty i usługi są cyklicznie poddawane audytom pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa oraz unijnymi regulacjami prawnymi wynikającymi początkowo
z dyrektywy z 1999 r., a obecnie z rozporządzenia eIDAS*.

Certyfikaty wydane przez TÜV Informationstechnik (TÜViT) potwierdziły, że produkty i usługi świadczone przez Asseco Data Systems pod marką Certum dają klientom gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa technicznego i prawnego. W zakresie dotychczas świadczonych usług kwalifikowanych są to: certyfikaty e-podpisu, zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign, elektroniczny znacznik czasu oraz usługa walidacji e-podpisów i e-pieczęci elektronicznych.
Pozytywny wynik audytu, a tym samym zgodność wymienionych usług Certum z prawodawstwem UE potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji. Dodatkowo, wymogi audytu TÜViT spełniła opracowana przez Certum usługa zdalnej, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, która jest nowością na rynku usług zaufania.

Kwalifikowane usługi zaufania Certum – sprawdź uzyskane pieczęcieAsseco Data Systems SA
Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems SA produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

Kontakt dla prasy:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
tel. kom.: 508 002 009
e-mail: ewa.balicka@assecods.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE (Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.) w sprawie Identyfikacji Elektronicznej i Usług Zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)

 

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki