Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2023-10-10

Zgłaszanie delegowania kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 

Wprowadzenie przepisów dotyczących zgłaszania delegowania kierowców z państw trzecich na terytorium Polski ma na celu uregulowanie działalności przewoźników spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii na terenie Polski. Dla tych przedsiębiorców istnieje obowiązek zgłaszania kierowców, którzy będą świadczyć usługi transportowe na terenie naszego kraju. Warto zaznaczyć, że elektroniczny podpis kwalifikowany odgrywa kluczową rolę w tym procesie.

Kto musi zgłaszać delegowanie kierowcy?

Przepisy dotyczące zgłaszania delegowania kierowcy z państwa trzeciego mają zastosowanie do przewoźników, którzy na terenie Polski świadczą następujące usługi:

 • Przewóz kabotażowy – transport rzeczy lub osób na terenie Polski, poza usługami międzynarodowymi.
 • Przewóz międzynarodowy inny niż przewozy dwustronne – usługi transportowe między Polską a innym państwem, niebędące przewozami dwustronnymi (cross-trade).
 • Przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób – przewóz towarów lub pasażerów między Polską a państwem trzecim.

Przewoźnicy, którzy spełniają te kryteria, muszą dokonać zgłoszenia delegowania kierowcy na terytorium Polski do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Warto zaznaczyć, że jeśli kierowca został już zgłoszony w systemie IMI (ang. Internal Market Information System), nie ma konieczności powtarzania zgłoszenia do PIP. Wyjątkiem są także przejazdy tranzytem przez terytorium Polski, które nie wymagają zgłoszenia.

Każdy kierowca zgłoszony do PIP musi posiadać przy sobie potwierdzenie delegowania i przedłożyć je w trakcie ewentualnej kontroli. Ponadto musi mieć przy sobie dowody potwierdzające wykonywany przewóz drogowy oraz zapisy tachografu.

Jak zgłosić delegowanie kierowcy z państwa trzeciego?

Proces zgłaszania delegowania kierowcy na terytorium Polski można zrealizować wyłącznie elektronicznie. Kwalifikowany podpis elektroniczny pozwala przeprowadzić tę czynność szybko i sprawnie.

 1. Założenie Konta Przedsiębiorcy

  Przewoźnik musi założyć Konto Przedsiębiorcy na stronie biznes.gov.pl. Przygotowanie powiadomienia na interaktywnym formularzu PDF i wysyłka online, za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl.
 2. Zakup kwalifikowanego podpisu

  Następnie konieczne jest zakupienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który będzie używany do autoryzacji dokumentów.
 3. Wypełnienie formularza

  Po zalogowaniu się na Konto Przedsiębiorcy należy wypełnić formularz delegowania kierowcy z państwa trzeciego w usłudze „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski”.
 4. Podpisanie formularza

  Formularz musi być podpisany kwalifikowanym e-podpisem i przesłany do Państwowej Inspekcji Pracy za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl.

Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Polski należy dokonać najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Należy pamiętać, że brak potwierdzenia delegowania podczas kontroli może skutkować karą finansową.

Znaczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego Certum w procesie zgłaszania delegowania kierowcy

Ważnym elementem procesu zgłaszania delegowania kierowcy jest e-podpis kwalifikowany. Jest to bezpieczny i skuteczny sposób autoryzacji dokumentów oraz umożliwiający ich przesyłanie drogą elektroniczną. Dlaczego jest to tak istotne?

Bezpieczeństwo – elektroniczny podpis kwalifikowany zabezpiecza dokumenty. Dzięki niemu można uniknąć fałszerstw i nieuprawnionego dostępu do ważnych informacji.
Szybkość i wygoda – proces zgłaszania delegowania kierowcy odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. e-Podpis pozwala na szybkie wypełnienie i przesłanie niezbędnych dokumentów online.
Legalność – elektroniczny podpis kwalifikowany jest prawnie równoważny z podpisem odręcznym. To oznacza, że dokumenty podpisane w ten sposób są w pełni legalne i wiążące.
Kwalifikowany podpis elektroniczny kupisz w e-sklepie Certum 

Konsekwencje naruszenia przepisów

Przestrzeganie przepisów dotyczących delegowania kierowców jest kluczowe, ponieważ ich naruszenie niesie ze sobą poważne konsekwencje. Kary za naruszenie tych przepisów to:

 • Kara dla kierowcy

  Kierowca, który nie przedstawi w trakcie kontroli potwierdzenia delegowania, podlega karze w wysokości 500 zł.
 • Kara dla przewoźnika drogowego

  Przewoźnik z państwa trzeciego, który deleguje kierowcę z naruszeniem obowiązków lub warunków delegowania, podlega karze w wysokości od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie.

Lista krajów zobowiązanych do delegowania kierowcy z państwa trzeciego

 • Albania
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Czarnogóra
 • Gruzja
 • Irak
 • Iran
 • Kazachstan
 • Macedonia
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Mongolia
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Serbia
 • Syria
 • Tunezja
 • Turcja

Więcej informacji na stronach rządowych: Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski