Zakończenie budowy i organizacji Centrum Danych

30 września 2006 r. zakończył się rozpoczęty 1 lipca 2004 r. projekt „Budowa i organizacja Centrum Danych realizującego misje krytyczne” dofinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poddziałanie 2.2.1.

W ramach projektu wybudowane zostało supernowoczesne Centrum Danych o całkowitej powierzchni 2350 m2. W czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Bajecznej 13 w Szczecinie trzy kondygnacje są kondygnacjami technicznymi i przeznaczone zostały dla centrów:

 • wydruków i korespondencji masowej,
 • digitalizacji,
 • certyfikacji klucza publicznego,
 • przetwarzania danych,
 • archiwizacji elektronicznej.

Ponadto świadczone będą usługi kolokacji, hostingu i ASP (Application Service Provider). Projekt zamknął się kwotą ponad 21 mln zł.

Od października rozpoczęto uruchamianie poszczególnych centrów usług. W pierwszej kolejności zostaną uruchomione produkcyjnie – centrum wydruków i korespondencji masowej, centrum przetwarzania danych, a następnie centrum certyfikacji świadczące usługi związane z podpisem elektronicznym. W związku z powyższym 2 października odbyła się uroczystość związana z zakończeniem projektu i rozpoczęciem rozruchu obiektu, na której akcjonariuszom Spółki zaprezentowano infrastrukturę bezpiecznego Centrum Danych, m. in. kabinę ekranującą, serwerownie, kancelarię tajną, systemy zabezpieczeń, ochrony, monitoringu i podtrzymania pracy obiektu, urządzenia i komputery. Ponadto odbył się pokaz pracy linii kopertujących, wśród których jest zainstalowana po raz pierwszy w Polsce linia kopertująca KERN 3500 o wydajności 22 tys. kopert na godzinę.

Prezes Zarządu Unizeto Technologies – Andrzej Bendig-Wielowiejski poinformował, że Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził wykonanie wszystkich zaleceń i wytycznych dla ochrony systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych (do klauzuli ściśle tajne włącznie) zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi. Posiadane certyfikaty, m. in. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, Systemu Jakości AQAP 2110:2003, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-I-07799-2:2005, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego oraz Świadectwo Wiarygodności Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia, a także towarzyszące głównemu – oddalone od niego o 10 km – zapasowe Centrum Danych przy ul. Królowej Korony Polskiej, gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo usług Centrum Danych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki