Wykorzystanie podpisu elektronicznego w komunikacji pomiędzy sądami i więziennictwem

Wymiar sprawiedliwości pozbywa się nadmiernych ilości tradycyjnej korespondencji. Zmiana prawa w zakresie kontaktów sądów ze służbami penitencjarnymi owocuje coraz częstszym przesyłaniem niezbędnych dokumentów pocztą elektroniczną.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r., które weszło w życie z dniem 23 listopada 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowaniem tych czynności (Dz.U. z 2012 r., poz. 1153) pozwala na realizację odpowiednich czynności drogą elektroniczną. Znaczy to, że sądy i służby penitencjarne mogą się ze sobą kontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wszelkie dokumenty przesyłane drogą online, jak np. decyzje o pozbawieniu wolności, zwolnieniu osadzonego lub zmiany obliczenia okresu wykonywania kary, mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną z informacją o treści rozstrzygnięcia, która została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego oraz znakowanej czasem.

Zmiany w zakresie cyfryzacji kontaktów sądów ze służbami penitencjarnymi, tak jak wszelkie działania w tym zakresie w ramach wymiaru sprawiedliwości postępują dosyć wolno. W związku z tym, aby zachęcić odpowiednie instytucje do wypróbowania zalet bezpiecznej komunikacji elektronicznej Unizeto Technologies przygotowało specjalną promocję. – W naszej ofercie sądy i służby penitencjarne mogą zaoszczędzić nie tylko korzystając z promocyjnej ceny, ale również z nielimitowanej liczby znaczników czasu dołączonej do pakietu – mówi Mariusz Janczak, Koordynator Marketingu Produktowego Unizeto Technologies.

Więcej informacji o promocyjnej ofercie oraz możliwość zakupu dostępne są na stronie internetowej https://sklep.unizeto.pl/produkty/oferta-specjalna-dla-sedziow-i-sluzb-penitencjarnych,86/

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki