Weryfikacja oraz pobranie UPO – najnowsza usługa CERTUM PCC dla systemu e-Deklaracje

W dniu 4 maja 2009 r. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji udostępniło w ramach usługi e-Notarius nową funkcjonalność adresowaną do osób fizycznych i prawnych, które złożyły i składać będą elektroniczne deklaracje podatkowe PIT przez system e-Deklaracje. Usługa umożliwia pobranie i weryfikację poprawności oraz zapis w formie pliku Urzędowego Poświadczenia Odbioru podpisanego elektronicznie przez Ministerstwo Finansów.

Obywatele, którzy wysłali deklaracje podatkowe za rok 2008 drogą elektroniczną powinni, jako potwierdzenie tej czynności, otrzymać elektroniczny dokument wydany przez Ministerstwo Finansów (MF). Dokument ten zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) nazywa się Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) i musi być podpisany elektronicznie przez wystawcę, tj. Ministerstwo Finansów. Obecnie Ministerstwo Finansów przekazuje obywatelowi składającemu elektroniczne rozliczenie tylko numer identyfikacyjny UPO, na podstawie którego może on uzyskać jedynie graficzną prezentację poświadczenia w postaci pliku PDF. Składający rozliczenie nie ma więc możliwości weryfikacji tego dokumentu i nie może sprawdzić jego autentyczności oraz źródła pochodzenia.

Nowa usługa, oferowana od dnia 04 maja 2009 r. przez należące do Unizeto Technologies S.A. – CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji, umożliwia wszystkim posiadaczom numeru referencyjnego pobranie, weryfikację oraz zapis w formie pliku Urzędowego Poświadczenia Odbioru podpisanego elektronicznie przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że weryfikacji UPO mogą dokonać:

 • obywatele (osoby fizyczne), którzy złożyli elektronicznie deklaracje podatkowe PIT, zarówno ci, którzy uczynili to korzystając z certyfikatów podpisu elektronicznego (kwalifikowanych), jak i ci, którzy złożyli deklaracje nie opatrując ich podpisem elektronicznym, a więc używając zamiast certyfikatu podpisu elektronicznego kilku cech identyfikujących podatnika,
 • firmy i instytucje (osoby prawne) składające dowolne deklaracje podatkowe drogą elektroniczną z użyciem certyfikatu podpisu elektronicznego.

Nowa funkcjonalność usługi e-Notarius jest udostępniona online dla wszystkich posiadaczy numerów referencyjnych (numer UPO), nieodpłatnie. Po wpisaniu ww. numeru na dedykowanej stronie e-Notarius wyświetlone zostanie podpisane Urzędowe Poświadczenie Odbioru deklaracji podatkowej wystawione osobie składającej PIT w wersji czytelnej dla użytkownika, który ponadto uzyskuje możliwość weryfikacji poprawności poświadczenia oraz jego zapis na wybranym nośniku. Daje to możliwość posiadania ważnego dowodu złożenia deklaracji podatkowej, a więc zapewnia bezpieczeństwo prawne stronie składającej PIT.

Usługa jest dostępna pod adresem: www.e-notarius.pl

Kwalifikowana usługa e-Notarius stwarza możliwość dostarczania wszystkim stronom transakcji elektronicznych wiarygodnych poświadczeń dokonania czynności drogą elektroniczną takich jak złożenie deklaracji, podania albo rejestracji czy też złożenia oświadczenia woli. Tym samym Unizeto Technologies SA zwiększyło zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, dostarczając firmom i instytucjom nowe narzędzia przydatne w budowie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki