V edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – Podsumowanie

Uroczystego otwarcia EFPE 2005 w imieniu organizatorów dokonał Andrzej Bendig-Wielowiejski – Prezes Zarządu Unizeto Technologies SA, a wykład inauguracyjny wygłosił Jacek Piechota, Minister Gospodarki i Pracy – minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego w Polsce.

Prelegentami i uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, ministerstw, urzędów centralnych, centrów certyfikacji, a także biznesu dwóch kontynentów – Europy i Azji. Ogółem w konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z 14 państw (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Ukraina) zainteresowanych rozwiązaniami opartymi na technologii podpisu elektronicznego.

Wśród prelegentów tegorocznej edycji forum wyróżnić należy takie osobistości, jak: Stig Aga Aandstad – przedstawiciel Komisji Europejskiej z Brukseli, Władimir Matiuchin – szef Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej, profesor Jos Dumortier – ekspert Komisji Europejskiej w zakresie PKI z Uniwersytetu Leuven w Belgii oraz Oleksandr Yehortsev z Departamentu Systemów Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Informacji na Ukrainie.

Tematem głównym EFPE 2005 była „Interoperacyjność systemów PKI w krajach Unii Europejskiej i na świecie”. W formie prezentacji multimedialnych przedstawiono zarys strategii realizacji wymagań Dyrektywy UE w sprawie podpisu elektronicznego oraz omówiono podjęte w 25 krajach członkowskich UE działania dotyczące projektów związanych z elektroniczną kartą identyfikacyjną. W świetle postanowień polskiej Ustawy o podpisie elektronicznym, według której od sierpnia 2006 roku organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, duże zainteresowanie uczestników wzbudziły wykłady dotyczące wdrożonych już rozwiązań w różnych krajach UE.

Równolegle do wykładów odbywały się warsztaty technologiczne przygotowane przez specjalistów z firm Unizeto Technologies SA oraz MacroSoft SA, podczas których uczestnicy forum mieli możliwość praktycznego zapoznania się z „bezpiecznym archiwum elektronicznym” oraz bezpiecznymi systemami pracy zdalnej.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego stało się tradycyjnym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji oraz firm mających bezpośredni wpływ na rozwój rynku e-podpisu w Polsce, a także w Europie i Azji.

Podsumowując tegoroczną edycję konferencji, należy podkreślić wagę poruszanych zagadnień oraz zwrócić uwagę na swobodny przepływ informacji, a tym samym możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi specjalistami. Specjalistami, których zaangażowanie w upowszechnienie podpisu elektronicznego przyczynia się do rozwoju e-państwa oraz bezpiecznej gospodarki elektronicznej.

Na zakończenie EFPE 2005 organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej, szóstej już edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, które odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 7-9 czerwca 2006 r. Więcej informacji w serwisie www.efpe.pl.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki