Uwaga – od 21 lipca 2009 r. elektroniczne kontakty z ZUS wyłącznie z certyfikatem kwalifikowanym !

Od 21.07.2009 r. płatnicy składek, przy wymianie danych drogą elektroniczną z ZUS, za pośrednictwem programu PŁATNIK lub Elektronicznego Urzędu Podawczego, będą posługiwać się wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

W związku z tym 20 lipca 2009 r. o godz. 24.00 zostanie wyłączona zbudowana przez Unizeto Trechnologies SA i obsługiwana przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji infrastruktura niezbędna do obsługi dedykowanych certyfikatów niekwalifikowanych oraz kluczy publicznych i prywatnych przekazywanych Płatnikom na dyskietkach. Jednocześnie ZUS wyłączy SDWI – System Dwustronnej Wymiany Informacji, pozostawiając do obsługi Płatników tylko system Elektronicznej Wymiany Danych – EWD. Dedykowane certyfikaty niekwalifikowane nie będą od 21 lipca br. obsługiwane w systemie EWD, obsługiwać on będzie wyłącznie certyfikaty kwalifikowane – wydawane przez kwalifikowane centra certyfikacji.

Niekwalifikowane certyfikaty dedykowane wydawane były Płatnikom składek ZUS od stycznia 1999 roku, z wykorzystaniem infrastruktury CERTUM Powszechnego Centrum Certyfikacji za pośrednictwem Punktów Rejestracji mieszczących się w siedzibach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całej Polski. Od momentu uruchomienia tej infrastruktury CERTUM PCC wydało w ciągu 10 i pół roku jej istnienia łącznie 1 445 806 certyfikatów dedykowanych Płatnikom ZUS, zapewniając im jednocześnie kompleksowe usługi, takie jak wsparcie techniczne, unieważnianie certyfikatów i obsługę list certyfikatów unieważnionych, gwarantując wymagany poziom wiarygodności i zabezpieczeń.

Dziękujemy wszystkim użytkownikom infrastruktury certyfikatów dedykowanych dla ZUS za lata współpracy i zapraszamy do dalszego korzystania z szerokiej gamy usług Unizeto, a szczególnie z usług CERTUM PCC.

Wydawane przez CERTUM kwalifikowane certyfikaty umożliwiają naszym klientom opatrywanie bezpiecznym podpisem elektronicznym dokumentów związanych nie tylko z ZUS, ale i stosowanie go w coraz większej liczbie obszarów e-gospodarki w Polsce i za granicą.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki