Usługi Certum z pozytywnym wynikiem audytów WebTrust i TÜViT

Audytorzy Ernst&Young po raz kolejny dokonali przeglądu niekwalifikowanych usług zaufania świadczonych przez Certum pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów prawa i rekomendacji Programu WebTrust. Pieczęcie WebTrustSM/TM dla certyfikatów EV SSL, EV CS, SSL oraz usług i certyfikatów niekwalifikowanych uzyskaliśmy jako pierwszy urząd certyfikacji w Polsce!

Program WebTrust for the Certificate Autority został opracowany przez Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) oraz the American Institute of Certified Public Accountants, aby zwiększyć zaufanie konsumentów do Internetu jako narzędzia do prowadzenia e-commerce oraz zachęcić do stosowania technologii PKI.

Spełnienie przez centra certyfikacji wymogów tego programu jest audytowane na całym świecie przez firmy certyfikowane przez Kanadyjską Izbę Biegłych Rewidentów. Jedynym podmiotem uprawnionym do tego działania w Polsce jest firma Ernst&Young.

Uznawane na całym świecie pieczęcie WebTrustSM/TM przyznawane są godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły rygorystyczny audyt. Dla użytkowników jest to sygnał, że mogą liczyć na spełnienie najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpieczeństwa operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Niekwalifikowane usługi zaufania Certum: sprawdź uzyskane pieczęcie

Audyt zakończył się pozytywną oceną i uzyskaniem stosownych certyfikatów, które potwierdzają, że produkty i usługi świadczone przez Asseco Data Systems pod marką Certum spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Z sukcesem zakończył się również proces kontroli pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami eIDAS usług kwalifikowanych (m.in. podpisu elektronicznego, e-pieczęci oraz znacznika czasu). W tym przypadku, tak jak w ubiegłym roku, audyt przeprowadzony został przez niemiecką firmę TÜViT.

Certyfikaty wydane przez TÜV Informationstechnik (TÜViT) potwierdziły, że produkty i usługi świadczone przez Asseco Data Systems pod marką Certum dają klientom gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa technicznego i prawnego. W zakresie dotychczas świadczonych usług kwalifikowanych są to: certyfikaty e-podpisu, zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign, elektroniczny znacznik czasu oraz usługa walidacji e-podpisów i e-pieczęci elektronicznych.

Pozytywny wynik audytu, a tym samym zgodność wymienionych usług Certum z prawodawstwem UE potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji. Dodatkowo, wymogi audytu TÜViT spełniła opracowana przez Certum usługa zdalnej, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, która jest nowością na rynku usług zaufania.

kwalifikowane usługi zaufania Certum: sprawdź uzyskane pieczęcie

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki