Uruchomienie nowej usługi dla Krajowej Rady Komorniczej w Elektronicznym Urzędzie Podawczym ZUS

Na zlecenie ZUS, w związku z wnioskiem Krajowej Rady Komorniczej (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw) Unizeto Technologies S.A. wykonała i wdrożyła nową wersję Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) dla ZUS, w wyniku czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia od 28 lipca 2008 r. usługę umożliwiającą uprawnionym przedstawicielom Krajowej Rady Komorniczej składanie przez Internet wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS – EKS) opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wystawianego przez kwalifikowane centra certyfikacji.

Formularz ZUS-EKS ma na celu usystematyzowanie treści pism składanych przez komorników do terenowych jednostek Zakładu oraz skrócenie czasu dostarczenia tych dokumentów do ZUS, a w konsekwencji usprawnienie pracy komornikom sądowym i pracownikom Zakładu. Dotychczas komornicy sądowi mieli możliwość składania wniosków jedynie w formie papierowej. Rocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływało ponad 600 tys. takich dokumentów, co stanowi ok. 60 % wszystkich zapytań skierowanych do ZUS.

W związku z rosnącym wśród klientów ZUS zainteresowaniem systemem EUP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje dalsze rozszerzanie funkcjonalności EUP o udostępnianie kolejnych wniosków. Ma to na celu usprawnienie obsługi klientów i ułatwienie im załatwienia jak największej ilości spraw wyłącznie przez Internet. Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS został udostępniony w maju 2007 r. i jest prowadzony w formie outsourcingu przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji.

Poniżej – podpisywanie protokołu pomiędzy:
ZUS, Krajową Radą Komorniczą a Unizeto Technologies SA w dniu 23 lipca 2008 r.

Piotr Starzyk – Członek Zarządu ZUS, Andrzej Kulągowski – Wiceprezes KRK, Andrzej Bendig-Wielowiejski – Prezes Zarządu Unizeto Technologies

Odpowiednio podpisywali:

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki