Unizeto wdroży system Infrastruktury Klucza Publicznego w PZU Życie

12 lipca 2002 roku Unizeto Sp. z o.o. podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna umowę na wdrożenie kompleksowego systemu Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure – PKI). Wdrożenie obejmie swym zasięgiem wszystkie placówki PZU Życie SA na terenie kraju. Uruchomienie systemu planowane jest na początek drugiej połowy 2003 roku.
Wdrożenie Systemu pozwoli PZU Życie SA na bezpieczne i powszechne korzystanie z podpisu elektronicznego w swojej działalności.

Unizeto w ramach zawartej umowy wdroży i zintegruje swój system PKI CERTUM między innymi z Novell NDS i Novell Secure Login do pracy w heterogenicznym środowisku sieciowym, przeszkoli pracowników zamawiającego oraz świadczyć będzie wieloletnią asystę techniczną.

Wdrażany system PKI CERTUM umożliwi bezpieczny przepływ danych w postaci elektronicznej między jednostkami PZU Życie SA oraz zakładami pracy, w których możliwe będzie prowadzenie zaawansowanej, a zarazem bezpiecznej rejestracji danych o ubezpieczonych i ubezpieczających. Zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji poprzez Internet pozwoli na zainstalowanie programów rejestracyjnych w niemal każdym zakładzie pracy bez konieczności wymiany danych na nośnikach magnetooptycznych. Wartość kontraktu wynosi 28 mln złotych netto.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki