Unizeto Technologies w roli eksperta Komisji Europejskiej nt. implementacji list TSL
W dniu 15.06.2011 w Brukseli, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki działająca w ramach Komisji Europejskiej, przeprowadziła spotkanie techniczne nt. implementacji TSL (Trusted Service Status List) w zakresie Dyrektywy Usługowej.W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy roboczej ISA Work Programme (przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej) oraz zaproszeni eksperci. W grupie eksperckiej stronę polską reprezentowali eksperci z Unizeto Technologies SA – pani Ałła Stoliarowa-Myć oraz pan Marcin Kalinowski, którzy m.in. przedstawili dotychczasowe doświadczenia Unizeto w zakresie wykorzystywania list TSL dla celów weryfikacji certyfikatów i e-podpisów w obiegu międzynarodowym.

 • TSL (Trusted Service Status List) – Lista statusów usług zaufanych – Lista TSL zawiera informacje dotyczące statusu nadzoru/akredytacji kwalifikowanych Podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym (kwalifikowanych urzędów czyli centrów certyfikacji) tj. wydających certyfikaty kwalifikowane zgodnie z zapisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 1999/93/WE.

  Listy TSL dostarczają informacji, które podmioty świadczące usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym są kwalifikowanymi w danym państwie oraz jakie usługi związane z podpisem elektronicznym podlegają nadzorowi w danym państwie. Listy TSL odgrywają istotną rolę w transgranicznej wymianie dokumentów elektronicznym opatrzonych podpisem elektronicznym.

 • ISA Work Programme – Interoperability Solutions for European Public Administrations (Ineroperacyjne Rozwiązania dla Europejksiej Administracji Publicznej)– program Komisji Europejskiej realizujący cele określone w Agendzie Cyfrowej dla Europy (Digital Agenda for Europe) których głównym zadaniem jest ułatwienie współpracy administracji publicznej krajów członkowskich w relacjach z biznesem, z obywatelami jak i pomiędzy sobą. Program ISA będzie ralizowany w latach 2010 – 2015 z budżetem 164 millionów Euro.
 • Dyrektywa Usługowa – (tzw. Dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym) – dyrektywa przyjęta 16 grudnia 2006 roku zakładająca częściową liberalizację przepływu usług w Unii Europejskiejoparta głównie na zasadzie swobody świadczenia usług. Dotyczy świadczenia usług na rynku wewnątrzwspólnotowym, a jej głównym celem jest ujednolicenie rynku usług w UE.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki