Unizeto Technologies świadczy kwalifikowane usługi certyfikacyjne dla litewskiego ZUS

Konsorcjum firm UAB „Metamodelis” z Wilna, Litwa (http://www.metamodelis.lt) i Unizeto Technologies SA ze Szczecina, Polska (http://certum.pl) – wygrało przetarg publiczny ogłoszony przez litewski Zarząd Państwowego Funduszu Ubezpieczenia Społecznego (SoDra) – http://www.sodra.lt, będący odpowiednikiem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W dniu 28 grudnia 2007 r. Konsorcjum podpisało 2 letnią umowę na dostawy i świadczenie od 1 stycznia 2008 r. usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym dla systemu EDAS, to jest wstępnego sprawdzania ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego komunikatów elektronicznych, przygotowania ich do długookresowego przechowywania, znakowania kwalifikowanym znacznikiem czasu.

System EDAS (system przyjmowania i przetwarzania formularzy elektronicznych) przeznaczony jest do tworzenia, przekazywania, przyjmowania deklaracji elektronicznych, elektronicznych wniosków ubezpieczonych oraz zwrotnie do udostępniania za pomocą Internetu płatnikom składek informacji z systemu informacyjnego Zarządu Państwowego Funduszu Ubezpieczenia Społecznego przy Ministerstwie Ochrony Społecznej i Pracy Litwy. Do sporządzania elektronicznych deklaracji, komunikatów, wniosków i zwrotnego udostępniania ubezpieczonym (płatnikom składek) informacji zarówno o charakterze ogólnym jak również zindywidualizowanych, przeznaczony jest portal http://draudejai.sodra.lt. Wszystkie dokumenty i komunikaty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a więc przyjmowane i akceptowane będą wyłącznie deklaracje i dokumenty w postaci elektronicznej podpisane za pomocą certyfikatów kwalifikowanych.

W ramach podpisanej umowy należące do Unizeto Technologies SA – CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji (http://www.certum.eu) dostarczy certyfikaty „Trusted SSL” i „Code Signing” zgodne ze standardem WebTrust oraz będzie świadczyć Kwalifikowaną Usługę Znakowania Czasem (Qualified Time Stamp).

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki