Unizeto Technologies S.A. uzyskała certyfikat WSK

25 września 2009 r. Unizeto Technologies SA otrzymała Certyfikat potwierdzający, że sprzedaż przez Spółkę produktów i usług oraz projektowanie i wytwarzanie przez nią rozwiązań jest realizowane z zachowaniem wymagań Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) i spełnia wymogi normy PN-N-19001:2006. W zakres ten wchodzą także zarządzanie i wydawanie certyfikatów infrastruktury klucza publicznego, a więc usługi związane z podpisem elektronicznym świadczone przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji.

Norma PN-N-19001:2006 (WSK) zawiera wymagania dotyczące wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Certyfikat WSK – ważny do 24 września 2012 roku – wydał Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Ministerstwa Obrony Narodowej, który wcześniej przeprowadził w Unizeto audit.

Wewnętrzny System Kontroli dotyczący obrotu towarami strategicznymi – będący rozszerzeniem systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, której posiadanie jest konieczne do uzyskania certyfikatu WSK – musi wdrożyć każdy podmiot prowadzący taki obrót z zagranicą.

W ramach przygotowań do harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, w ślad za rozporządzeniem Rady Europy nr 1334/2000 z 22 czerwca 2000 roku została uchwalona w dniu 29 listopada 2000 r. ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Towar podwójnego zastosowania to technologie, które mogą być użyte zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych. Obrót towarami strategicznymi może być dokonywany wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w zezwoleniu na eksport, import lub tranzyt, a także na wykonanie usług doradztwa handlowego, pośrednictwa, i na uczestnictwo w jakiejkolwiek formie w czynnościach. w których zachodzi styczność z towarami podwójnego zastosowania. Wykaz tych towarów (na obrót którymi jest wymagane zezwolenie) określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Obrony Narodowej. Listy towarów podwójnego stosowania w Unii Europejskiej są publikowane w „Official Journal”.

Listę krajów, do których eksport lub tranzyt przez polski obszar celny jest ograniczony lub zakazany określa w drodze rozporządzenia rząd Polski.

Zobacz certyfikat

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki