Unizeto Technologies rozpoczyna sprzedaż certyfikatów SSL na rynku rosyjskim

27 kwietnia 2009 r. Unizeto Technologies SA podpisała umowę partnerską z „ANK” SA (Sankt Petersburg, Rosja), na mocy której certyfikaty SSL wydawane przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji będą sprzedawane na terenie Federacji Rosyjskiej. Zawarta umowa partnerska jest efektem trzyletniej współpracy technologicznej obu firm, realizowanej na podstawie podpisanego wcześniej porozumienia o współpracy i świadczeniu usług, zawartego 25.05.2006 r.

Certyfikaty SSL będą oferowane od 4 maja br. przez ANK za pośrednictwem portalu www.ank-pki.certum.ru, a cały proces zakupu będzie realizowany drogą elektroniczną w języku rosyjskim.

Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym wiarygodność witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Są niezbędne dla wszystkich podmiotów udostępniających swoje usługi za pośrednictwem Internetu lub sieci lokalnych, które wymagają szczególnego zaufania np. usługi bankowe, przetwarzanie danych osobowych, sprzedaż elektroniczna. Certyfikaty SSL wydawane przez CERTUM PCC są zgodne ze standardem WebTrust, który zapewnia zaufanie najpopularniejszych na świecie przeglądarek oraz oprogramowania serwerowego i systemów operacyjnych. Tym samym zaufane Certyfikaty SSL wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku stosujących je firm lub instytucji wśród potencjalnych klientów na całym świecie.

ANK Spółka Akcyjna jest rosyjskim centrum certyfikacji świadczącym powszechne usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym oraz integratorem systemów IT, w tym związanych z bezpieczeństwem informacji. Świadczy również usługi e-podpisu dla administracji publicznej, np. dla Ministerstwa Komunikacji i Informacji Masowej, Federalnej Służby Celnej, Północno-Zachodniego Biura Informacji Kredytowych czy też administracji St. Petersburga.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki