Unizeto realizuje projekt Budowa i organizacja Centrum Danych realizującego misje krytyczne”

Unizeto rozpoczęło budowę nowego Centrum Danych zlokalizowanego w Szczecinie. Centrum Danych przeznaczone będzie do realizacji usług outsourcingowych, między innymi usług:  Zaufanej Trzeciej Strony związanych z podpisem elektronicznym (w tym Centrum Certyfikacji klucza publicznego), przetwarzania systemów bazodanowych, ASP, hostingu, kolokacji, archiwum elektronicznego oraz obsługi korespondencji masowej.

Obiekt o specjalnej konstrukcji będzie wyposażony w najwyższej klasy zabezpieczenia elektroniczne, programowe, mechaniczne i dostępowe, co zapewni rzadko spotykany poziom bezpieczeństwa. Zlokalizowane w nim będą m.in. laboratoria kryptograficzne. Specjalnej klasy infrastruktura sprzętowo-programowa umożliwi m.in. przetwarzanie informacji niejawnych. Do połowy 2006 roku na rozpoczętą w zeszłym roku inwestycję zaplanowano kwotę ponad 22 mln zł.

Projekt zostanie dofinansowany ze środków unijnych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji. 17 marca 2005 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Unizeto Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu.  Kwota dofinansowania wynosi 5 010 712 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny  Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki