Unizeto realizuje nowy projekt inwestycyjny z dofinansowaniem unijnym

W dniu 7 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Unizeto Technologies SA jako Beneficjentem została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „System on-line zarządzania zintegrowanym procesem obsługującym nowoczesne i tradycyjne kanały wymiany informacji i dokumentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, poddziałanie 1.1.2.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Unizeto Technologies na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej usługi pn. Dokument on-line. W ramach usługi Dokument on-line zostanie zaoferowana kompleksowa obsługa klientów w zakresie spójnych usług przetwarzania, archiwizacji, obsługi i zarządzania dokumentami zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, z zastosowaniem palety usług związanych z podpisem elektronicznym oraz zostanie uruchomiony portal usługowy w domenach: documentonline.pl i documentonline.eu. W ramach projektu zostanie też rozbudowany kompleks Centrum Danych w Szczecinie o nowy, spełniający surowe wymogi bezpieczeństwa obiekt o powierzchni użytkowej 1035 m2, wyposażony w sprzęt i oprogramowanie dla realizacji nowej usługi, zapewniające odpowiednie moce obliczeniowe i produkcyjne.

Dzięki realizowanemu projektowi Unizeto będzie należeć do nielicznych przedsiębiorstw, które mogą świadczyć kompleksowe usługi z zakresu technologii papierowych i elektronicznych, oferując najszerszą gamę usług związanych z dokumentem elektronicznym w ramach nowego produktu Dokument on-line. Pozwoli to klientom w sposób stopniowy i z niewielkimi nakładami po ich stronie przechodzić na nowoczesne technologie komunikacji przy jednoczesnej minimalizacji związanego z tym ryzyka. Natomiast Unizeto zapewni sobie bezpieczeństwo biznesowe zarówno w przypadku ewentualnego załamania się rynku tradycyjnego (papierowego) w związku z postępującym rozwojem formy elektronicznej, ale również i w przypadku zbyt powolnego rozwoju rynku dokumentu elektronicznego.

Zakończenie projektu zaplanowano na 30.09.2010 r., a jego wartość wynosi 6 189 865 zł brutto.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki