Unizeto opracowuje raporty nt. e-podpisu dla Komisji Europejskiej

W ramach projektu IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) Komisja Europejska, za pośrednictwem specjalistycznej kancelarii prawniczej
Time.Lex
z Brukseli, zleciła Unizeto Technologies opracowanie krajowych raportów nt. podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usługi walidacji podpisu elektronicznego.

W ramach zlecenia Unizeto Technologies S.A. przygotowała i przekazała do akceptacji 3 raporty dotyczące Polski:

 1. eID Interoperability for PEGS (interoperacyjność elektronicznej tożsamości i identyfikacji dla usług elektronicznych w e-administracji),
 2. Preliminary study on mutual recognition of eSignatures for eGovernment applications (wzajemne uznawanie podpisu elektronicznego przez aplikacje w e-administracji),
 3. Study on electronic signature validation solutions operating across multiple countries (szczegółowe opracowanie nt. polskiej usługi walidacji –
  eNotarius
  ).

Oprócz opracowania nowych raportów została wykonana również aktualizacja wcześniejszych raportów, które Unizeto Technologies S.A. przygotowała i przekazała dla Komisji Europejskiej w 2007 roku.

Komisja Europejska w ramach projektu IDABC zbiera aktualne informacje nt. rozwoju usług i dostępności rozwiązań związanych z komunikacją elektroniczną głównie pomiędzy obywatelami i administracją w poszczególnych krajach EU. Analizowane są również informacje z krajów będących w europejskiej strefie ekonomicznej (EEA Countries) jak i krajów kandydujących do EU. Na podstawie zebranych danych Komisja Europejska przygotowuje zalecenia dla krajów członkowskich mające na celu umożliwienie i ułatwienie tworzenia spójnego społeczeństwa informacyjnego w całej EU.

Wszystkie raporty z poszczególnych krajów jak również zbiorczy raport podsumowujący dostępne są oficjalnie na stronach Komisji Europejskiej:

projekt IDABC

eID

eSignature

http://ec.europa.eu/idabc/en/home

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6484/5644

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6485/5938

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki