Unizeto oferuje nowoczesną platformę klasy workflow

Unizeto Technologies S.A. wprowadza na rynek od kwietnia br. nową kolejną wersję systemu Edicta – nowoczesnej platformy klasy workflow służącej do obsługi zaawansowanych procesów biznesowych oraz umożliwiającej integrację z systemami dziedzinowymi oraz usługami zewnętrznymi różnych producentów i dostawców, w tym z usługami PKI oraz kwalifikowanego i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. W maju br. Edicta w nowej wersji 2.0 zostanie wprowadzona do sprzedaży także poprzez kanał sprzedaży partnerskiej.

Prace nad projektem i wytworzeniem systemu Edicta zostały rozpoczęte przez Unizeto Technologies w drugiej połowie 2006 roku po przeprowadzeniu analizy rynku, który charakteryzuje się niedostatkiem rozwiązań wspierających w sposób kompleksowy zarządzanie dokumentem elektronicznym w rozumieniu nowych, unijnych i polskich regulacji prawnych w tym zakresie, przy jednoczesnym oferowaniu rozbudowanych funkcji obiegu informacji i spraw wraz z możliwością integracji z eksploatowanymi już u klientów systemami dziedzinowymi. Założenia projektowe zostały podporządkowane głównemu celowi – platforma Edicta ma skutecznie konkurować funkcjonalnie, technologicznie i cenowo z ofertą innych dostawców rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego obiegu informacji i dokumentów oraz stać się jednym z motorów sprzedaży własnych produktów i usług Unizeto.

System został wprowadzony na rynek jeszcze w 2007 roku i już w 2008 roku znacząco przyczynił się do wzrostu przychodów Spółki. Strategia Unizeto Technologies zakłada, że w latach następnych Spółka nie tylko utrzyma dotychczasowe dobre wyniki uzyskiwane w zakresie realizacji projektów integracyjnych, ale znacznie zwiększy przychody w tym segmencie rynku IT. Wprowadzenie do oferty kolejnej wersji systemu Edicta jest ważnym krokiem w kierunku realizacji tej strategii.

System Edicta wyróżnia:

 • wyjątkowa elastyczność umożliwiająca dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb klienta zarówno na etapie wdrożenia, jak i w okresie późniejszym poprzez proste zmiany konfiguracyjne lub łatwe przemodelowanie procesów biznesowych;
 • otwartość uzyskana poprzez wykorzystywanie popularnych formatów danych i protokołów komunikacyjnych, w tym XML oraz SOAP;
 • skalowalność i dostępność – możliwość pracy w konfiguracji klastra wydajnościowego i niezawodnościowego;
 • wieloplatformowość systemowa (Windows Server, Linux) i bazodanowa (bazy darmowe i komercyjne);
 • zgodność z formatami używanymi i obowiązującymi w administracji publicznej;
 • naturalne integrowanie się z usługami SSO i systemami zarządzania tożsamością;
 • zintegrowanie z publicznymi usługami PKI, w tym z kwalifikowanymi usługami podpisu elektronicznego.

Produkt w najnowszej wersji przeznaczony jest do szerokiej gamy odbiorców, zarówno dla małych jak i dużych jednostek administracji samorządowej i rządowej oraz biznesu (przedsiębiorstw). Architektura systemu została zaprojektowana również z myślą o efektywnej pracy w organizacjach wielooddziałowych.

Zobacz więcej: Edicta – platforma klasy workflow

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki